Kείμενα για τη λογοτεχνία: «Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας» του Κωνσταντίνου Μπόμπα-Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
22 Ιουνίου 2020 15:07:00

Ένα βασικό θέμα που πραγματεύονται τα μελετήματα αυτού του βιβλίου αφορά στις διαδικασίες με τις οποίες η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ένα χώρο σε τόπο. Είναι ίσως προφανές ότι η λογοτεχνική γραφή εξ ορισμού αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια κατοίκησης του χώρου, αναγκαία συνθήκη του μετασχηματισμού του σε τόπο πέραν της αφαιρετικής του υπόστασης, με την διατύπωση μιας βιωμένης χωροχρονικής εμπειρίας.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται ότι μια ουτοπική διάσταση, οποιασδήποτε μορφής κι αν είναι, παρούσα σε μια λογοτεχνική αποτύπωση προβάλλεται ως μια άλλη απτή πραγματικότητα με παράδοξα σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελέσματα.

Τα κείμενα αναφοράς προέρχονται κυρίως από την νέα ελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα όπου σε συγκεκριμένες επιμέρους θεματικές αναλύεται με το ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο ο ενεργός διάλογος που αναπτύσσεται είτε με αρχαίες ελληνικές πηγές είτε με την ξένη λογοτεχνία. Η γενικότερη προοπτική αυτών των προσεγγίσεων αποσκοπεί στην ανίχνευση δυναμικών χαρακτηριστικών έκφρασης που εντάσσονται ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον το οποίο προσδιορίζεται ιστορικά, πολιτισμικά και κοινωνικά από τις συνεχείς διακυμάνσεις της επιθυμίας για τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας.

Το βιβλίο εκδόθηκε με την υποστήριξη του Ερευνητικού Κέντρου CECILLE EA 4074, Πανεπιστήμιο Λίλλης

Διαβάστε ένα απόσπασμα:

Εισαγωγή Αναμφισβήτητα, μια συνεπής και ενεργή ανάγνωση της ποιητικής γραφής αποκαλύπτει συχνά όχι μόνον την συνδηλωτική και μετασχηματιστική λειτουργία των λέξεων αλλά και ορισμένες ανυποψίαστες πτυχές της έκφρασης που εντάσσονται σε μια ακούσια ή εκούσια πράξη των δημιουργών της. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα αδιόρατα σημεία ή νοήματα αποτελούν το έναυσμα για έναν τυχαίο ή εμπρόθετο διάλογο, άλλοτε σε ένα οικείο περιβάλλον και άλλοτε υπερβαίνοντας τα συμβατικά όρια μιας εποχής και τα δεδομένα μιας πολιτισμικής παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό διανοίγονται άλλοι ορίζοντες και άλλοι τόποι οι οποίοι προσδιορίζονται από νέες συντεταγμένες του λογοτεχνικού πεδίου, αναδεικνύοντας παράλληλα εκείνες τις υπολανθάνουσες τάσεις που σε ένα προσεχές μέλλον θα αποτελέσουν μια διαφορετική από αυτήν της τρέχουσας πραγματικότητας δυνατότητα ύπαρξης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των λέξεων και αυτών των τόπων συνιστά η απόρριψή τους από την κυριαρχούσα αντίληψη για τη νοηματοδότηση του κόσμου και η δική τους κατάφαση για τη ζωή, για μια άλλη γνώση της ιστορικής εμπειρίας. Πράγματι, η δική τους ιστορική προσέγγιση δεν διαφέρει αισθητά από μια μυθική ενατένιση της πραγματικότητας, όχι όμως ως μια νέα μαγική σκέψη, αλλά ως μια εκ νέου ανακάλυψη της μαγευτικής της ουσίας, ένα συνεχές πρώτο βλέμμα που οδηγεί στην υλοποίηση μιας ουτοπικής ιδέας.

Oυτοπικές αναζητήσεις και αισθητικές εμπειρίες… προφανώς, αλλά υπάρχουν λέξεις που διαμορφώνουν έναν χώρο, μια χωρικότητα η οποία τους αντιστοιχεί κατά τρόπο ίσως μοναδικό, στην προέκταση ενός υφιστάμενου τόπου, συμβάλλοντας στην προβολή μιας απολύτως νέας πραγματικότητας. Στόχο τους αποτελεί η υπέρβαση της όποιας νοητικής κατασκευής και η συνεχής ανάπλαση άλλων συντεταγμένων ώστε να διανοίξουν παράλληλους ορίζοντες με κύρια επιδίωξη την εναρμόνισή τους τόσο με τον άνθρωπο όσο και με το φυσικό του περιβάλλον δημιουργώντας μια νέα τοπικότητα. Η προσπάθεια αυτή προκαλεί την μετατόπιση ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δομών προς άλλους χώρους όπου παρατηρούνται καινοφανείς συνθήκες ανθρώπινης συμβίωσης με αποτέλεσμα την έκφραση μιας έντονης αναγκαιότητας για δημιουργία, όπου η επιθυμία λειτουργεί ως καταλυτικός παράγοντας. Στο νέο σχηματισμό που προκύπτει παρουσιάζονται μικρο-χώροι των οποίων βασικό στοιχείο αποτελεί η διαρκής ροπή προς μια απεδαφικοποίηση χάρη στη συμβολή λεκτικών μορφών είτε νεολογικής υφής, είτε υποκείμενες σε μια διαδικασία ανασήμανσης.

Η κατεύθυνση αυτών των απεδαφικοποιήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσεται με απώτερο στόχο την προσέγγιση μιας ορισμένης τοπογραφίας η οποία αρχικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια παράδοξη εξέλιξη, άλλοτε, για παράδειγμα, με την αναζήτηση μιας χωρικής αντήχησης που παραχωρεί τη θέση της σε λεκτικές αποδόσεις που προϋπήρχαν και αναγεννώνται, άλλοτε παραπέμποντας σε ένα ουτοπικό σώμα. ´H ακόμη όταν κινούνται προς έναν περιχαρακωμένο πεδίο και ενοφθαλμίζουν στην έννοια του χώρου μια χρονική προοπτική απροσδιόριστης διάστασης προκαλώντας ερωτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν και ως απαντήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας ουτοπίας της οποίας ο ακριβής προσδιορισμός αποτελεί μια μόνιμη αναζήτηση ήδη παρούσα κατά την επινόηση του όρου από τον Thomas More ο οποίος θα μπορούσε να συμπεριλάβει, αναδρομικά, μια σειρά κειμένων που ανάγονται σε προγενέστερες περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί η διπλή διάσταση της ουτοπικής δημιουργίας, ως ουτοπία και ως ευτοπία, η οποία ενυπάρχει στην αρχική της νεότερη εμφάνιση από τον More. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πρώτη διάσταση αντιστοιχεί περισσότερο σε μια κοινωνικο-πολιτική προοπτική και η δεύτερη συνδυάζεται κυρίως με μια τάση διερεύνησης του φαντασιακού. Ωστόσο, η διάκριση αυτή επιτρέπει κυρίως συνθετικές προτάσεις, ιδιαίτερα σε ύστερες περιόδους, όπου συνυπάρχουν και οι δύο μορφές σε ένα μεικτό είδος όπου άλλοτε η μια, άλλοτε η άλλη διάσταση αποτελούν μια κυριαρχούσα έκφραση. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία τα οποία απαντούν σταθερά και στις δύο ουτοπικές προτάσεις όπως, μεταξύ άλλων, η γεωγραφική απομόνωση, ο μετέωρος χρόνος, η πλήρης αυτάρκεια η οποία άλλωστε προέρχεται από την απομόνωση και την ισχυρή επιθυμία ανεξαρτησίας.

Αναμφίβολα, η βάση γύρω από την οποία περιστρέφονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι οι συνθήκες απομόνωσης ή η νησιωτική φύση της ουτοπικής προβολής – ως γνωστόν, μια από τις πρώτες πράξεις του Ουτόπου στο έργο του More ήταν η αποκοπή του ισθμού και η δημιουργία ενός νησιού. Ανάλογα με το είδος της ουτοπικής έκφρασης θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι η νησιωτική της φυσιογνωμία ανταποκρίνεται στη διττή μορφή των νησιών τα οποία σύμφωνα με μια γεωγραφική-γεωλογική προσέγγιση διακρίνονται σε ηπειρωτικά και ωκεάνια νησιά. Σχηματικά, τα πρώτα αποτελούν μια εδαφική συνέχεια του χώρου, τα δεύτερα εμφανίζονται χάρη σε ένα φυσικό φαινόμενο – μια έκρηξη ηφαιστείου, ένας σεισμός… – στη μέση της θάλασσας. Είναι προφανές ότι η μετάθεση αυτών των δεδομένων σε μια ουτοπική προοπτική αφήνει να διαγραφεί η κοινωνικο-πολιτική συνέχεια της ουτοπίας παρά τον απαραίτητο διαχωρισμό της, καθώς και η ρηξικέλευθη πρόταση της ευτοπίας από όπου αναδύεται ένας νέος κόσμος με τους εγγενείς πάντοτε κινδύνους. Ομως, θα πρέπει επισημανθεί ότι καθίσταται σχεδόν αδύνατο ένα κείμενο να ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη μια ή την άλλη κατηγορία, πρόκειται κυρίως για διασταυρώσεις και συνθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πολλαπλούς συνδυασμούς που υπερβαίνουν μια αμιγώς κοινωνικο-πολιτική ή λογοτεχνική προοπτική. Ενδεχομένως, για να προσδιορίσουμε ακριβέστερα τα κείμενα αυτά, θα ήταν προτιμότερη η χρήση του όρου « ατοπία » με την ειδική σημασία που θα μπορούσε να λάβει αν θεωρήσουμε ότι αναφερόμαστε σε μια κειμενική σύνθεση όπου άλλοτε δρα το στερητικό και άλλοτε το αθροιστικό « α ».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται ταυτόχρονα μια διαχωριστική και μια ενωτική διαδικασία η οποία μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα αναπτύσσοντας ένα είδος δημιουργίας με διαχωρισμό ή μη, όπου διαμορφώνονται δυναμικοί μικρο-χώροι με περισσότερο ή λιγότερο αρνητικό ή θετικό πρόσημο. Σε μια τέτοια διαδικασία, ουτοπικής-ευτοπικής-ατοπικής δημιουργίας, εγγράφεται για παράδειγμα η έκφραση στην οποία μια γυναικεία μορφή αναδύεται ως θηλυκή δυναμική αντίστασης σε μια κυρίαρχη κατάσταση, κατά τεκμήριο αρσενικής υφής, κάποτε κατά τρόπο κωμικό ή παρωδικό και προκλητικό όπως στην περίπτωση του διηγήματος του Κ. Ταχτσή, « Η πρώτη εικόνα ». Ή με διαφορετικό τρόπο, τραγικό αυτή τη φορά, όπως στο διήγημα « Μαρία Περδικάρη » από το Τέλος της μικρής μας πόλης του Δημήτρη Χατζή, διαμέσου διαδοχικών απεδαφικοποιήσεων όπου η χωροχρονική ιδεολογική και κοινωνική διεύρυνση των τόπων προκαλεί τη μετάβαση από μια δυστοπική πραγματικότητα σε έναν ευτοπικό μελλοντικό κόσμο. Και στις δύο αφηγήσεις βασική αναζήτηση αποτελεί η αποτύπωση ενός προβληματισμού σε σχέση με μια δυσλειτουργική κοινωνία με συνέπεια να καταφάσκεται μια διφορούμενη θηλυκή παρουσία σε αντίθεση με τη συμβατική της μορφή ως αρχετυπικό στοιχείο μια δεδομένης εποχής και των συνθηκών της. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται τόσο στην έμφυλη σημασιοδότηση του χώρου ανάμεσα σε μια δημόσια και μια ιδιωτική οριοθέτηση όσο και στην ανάδειξη μιας νέας δυνατότητας για την αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας η οποία υπερβαίνει τον χαρτογραφημένο δυϊσμό των σχέσεων.

https://www.govostis.gr/product/2919/xwroi-mias-oytopias-topoi-mias-pragmatikotitas.html

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

O Κωνσταντίνος Μπόμπας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Lille – Sciences Humaines et Sociales, διευθύνει το ερευνητικό κέντρο CECILLE (Κέντρο Μελέτης Ξένων Πολιτισμών, Λογοτεχνιών και Γλωσσών, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται σε θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, συγκριτικής λογοτεχνίας, διαπολιτισμικότητας, πρόσληψης της αρχαιότητας στη σύγχρονη εποχή. Μελέτες του περιλαμβάνονται σε βιβλία σχετικά με τη λογοτεχνία και την πολιτισμική ιστορία (Écritures grecques – Οι Ελληνικές σπουδές στην Ευρώπη) και έχει επιμεληθεί την έκδοση συλλογικών έργων (Mythes et sociétés en Méditerranée orientale – Croyances populaires, mythes et représentations en Méditerranée orientale – Από το ένα στο άλλο σύνορο. Τάσεις φυγής, λύσεις συνέχειας στον νεοελληνικό κόσμο). Μεταφράζει επίσης νεοελληνικό θέατρο στα γαλλικά (V. Kornaros, Erotokritos, συμμετοχή στη μετάφραση του R. Davreu – D. Dimitriadis, Insenso, σε συνεργασία με τον R. Davreu, Procédures de règlement des différends – Y. Dialegmenos, Je t’embrasse la gueule) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την σύγχρονη θεατρική δημιουργία (« V. Novarina, D. Dimitriadis, contextualisations multiples d’un événement scénique » – « Du muthos au destin, une problématique des actes héroïques et/ou maudits dans la tragédie moderne » – « Variations gustatives mineures dans le théâtre contemporain. Perspectives méditerranéennes »).

Εκδόσεις Γκοβόστη

Επιμέλεια παρουσίασης: Γεωργία Χάρδα

georgiacharda@gmail.com 

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Kείμενα για τη λογοτεχνία: «Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας» του Κωνσταντίνου Μπόμπα-Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

Ένα βασικό θέμα που πραγματεύονται τα μελετήματα αυτού του βιβλίου αφορά στις διαδικασίες με τις οποίες η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ένα χώρο σε τόπο. Είναι ίσως προφανές ότι η λογοτεχνική γραφή εξ ορισμού αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια κατοίκησης του χώρου, αναγκαία συνθήκη ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μύθος της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας» του Γιώργου Ρούση- Mόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

Από τις εκδόσεις Γκοβόστη κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του διανοούμενου και καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιώργου Ρούση. Στο καινούργιο του βιβλίο επιδιώκει να αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, με βάση την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν ελεύθερα εκείνους που τους κυβερνούν , ή με ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέο μυθιστόρημα απο τον Μάικλ Πανκ

Ο συγγραφέας του ιστορικού μυθιστορήματος «The Revenant» (Η Επιστροφή) που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και κέρδισε Όσκαρ, θα εκδώσει νέο έργο μετά από περίπου 20 χρόνια.   Ο εκδοτικός οίκος Henry Holt and Company ανακοίνωσε ότι το νέο μυθιστόρημα του Μάικλ Πανκ «Ridgeline» ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρώτη εντύπωση»: Το νέο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτζ

Το νέο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτζ έχει τίτλο «Η πρώτη εντύπωση» και σίγουρα θα σας συναρπάσει. Mια ψυχοθεραπεύτρια ετοιμάζεται να εκδόσει ένα βιβλίο για το πώς μπορείς να αναγνωρίσεις αν ο σύντροφος που γνώρισες είναι ο κατάλληλος για σένα. Συνειδητοποιεί όμως ότι ο γάμος ...

Διαβάστε περισσότερα

Δυο νέα παιδικά βιβλία για τους μικρούς αναγνώστες από τις εκδόσεις Μίνωας

Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορεί νέο βιβλίο στη σειρά Μυστηρίου του Σερλοκ Χολμς με τίτλο:Σέρλοκ Χολμς: Το γαλάζιο ρουμπίνι. Μια σειρά που έχουν αγαπήσει οι μικροί αναγνώστες αφού τους εξάπτει τη φαντασία και καμία υπόθεση δεν μένει ανεξιχνίαστη… Όλες οι υποθέσεις κρύβουν πολλά παράξενα γεγονότα, απρόοπτα ...

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εξαφανισμένα κορίτσια του Παρισιού» της Παμ Τζενόφ μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας

«Τα εξαφανισμένα κορίτσια του Παρισιού» είναι σίγουρα ένα από τα πιο συναρπαστικά βιβλία που αξίζει να διαβάσεις. Δεν είναι τυχαία το νέο Best Seller των New York Times με εξαιρετικές κριτικές. Μανχάταν, 1946 Η Γκρέις Χίλι έχασε τον άντρα της κατά τη διάρκεια του πολέμου και ...

Διαβάστε περισσότερα

"Τιρκουάζ" της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ρένας Ρώσση -Ζαΐρη με τίτλο "Το τιρκουάζ". 'Ενα λαμπερό χρώμα που συμβολίζει την αλήθεια. Και την αγνότητα. Το τιρκουάζ, ένα σκοτεινό χρώμα που βουτάει σε αλήθειες ψυχής. Γιατί η ζωή έχει πάντα δύο όψεις. Γιατί κάθε ιστορία κρύβει ...

Διαβάστε περισσότερα

«Μπαμπάς Κομάντο» του Νιλ Σινκλέρ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα σημαντικό εγχειρίδιο για νέους μπαμπάδες μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός! Οι νέοι μπαμπάδες θα βρουν στις σελίδες του βιβλίου ένα ανεκτίμητο εγχειρίδιο εκπαίδευσης για να γίνουν μάχιμοι μπαμπάδες και να θέσουν το στράτευμά τους υπό έλεγχο!  Ακολουθούν οι 20 σημαντικοί κανόνες για νέους μπαμπάδες:  Από την ...

Διαβάστε περισσότερα

"Το δάσος της μνήμης" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

 Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το βιβλίο του Σαμ Λόιντ “Το δάσος της μνήμης” σε μετάφραση Αύγουστου Κορτώ.Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό βιβλίο μυστηρίου που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία του σελίδα. Από την παρουσίαση του βιβλίου: Ο Ελάιτζα δε θυμάται πια από πότε ...

Διαβάστε περισσότερα

"Οι τρεις άσοι" της Λένας Μαντά μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Η αγαπημένη συγγραφέας Λένα Μαντά επιστρέφει με νέο βιβλίο και κρυμμένους τρεις άσους στο μανίκι της. Τρεις άντρες, φίλοι από μικρά παιδιά, και μια επικίνδυνη γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους για να δοκιμάσει την πίστη του ενός στον άλλον. Έρωτας, αγάπη, δράση, αγωνία και συγκίνηση διαδέχονται το ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποιητής Στρατής Πασχάλης μιλάει για τα δύο θεατρικά έργα που έγραψε βασισμένος σε κείμενα του Διονυσίου Σολωμού και του Κώστα Καρυωτάκη

Ο Στρατής Πασχάλης συνθέτει δύο θεατρικά έργα, βασισμένος σε κείμενα των δύο κορυφαίων ποιητών, ποιητικά και πεζά, καθώς επίσης σε αποσπάσματα από αλληλογραφία, επίσημα έγγραφα και δημοσιεύματα, και παραδίδει μια στερεή δραματουργία με την προτροπή «να ξαναρχίσει από την αρχή η ιστορία της σκηνικής μαγείας, ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε σπουδαία βιβλία:«Ο έφηβος» του Φιόντορ Ντοστογιέβσκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη

O Φιόντορ Ντοστογιέβσκη είναι από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η κοινότητα όπου τείνουν οι ήρωες του Nτοστογιέβσκη δεν είναι κοινωνική, αλλά θρησκευτική· δεν αναζητούν την κοινωνία, αλλά την παγκόσμια αδερφοσύνη· αυτή η κατάληξη μέσ’ στα ενδόμυχα βάθη του Eίναι τους, που οδηγεί μετά στη ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ: «Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ» του Φίλιππου Μανδηλαρά

Ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα που αξίζει να διαβάσουν οι μικροί αναγνώστες από τον βραβευμένο συγγραφέα Φίλιππο Μανδηλαρά! Μέσα από σκηνές δράσης, μπολιασμένες με πηγαίο χιούμορ και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη εικονογράφηση, ξεδιπλώνεται μια ιστορία μεταμόρφωσης, που αναδεικνύει έναν κόσμο χωρίς φόβο, γεμάτο ασφάλεια και ...

Διαβάστε περισσότερα

Mικρά αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ: Στίβεν Χόκινγκ» και «Μικρά κορίτσια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ»: Ρόζα Παρκς από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Η σειρά «Μικρά αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ» έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τα παιδιά. Ένα ιδανικό βιβλίο για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, μια μοναδική ιστορία για όσους αγωνίζονται υπερνικώντας τα εμπόδια για να ...

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δαιμονισμένοι» του Φιόντορ Ντοστογιέβσκη κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκοβόστη

Από τις ιστορικές εκδόσεις Γκοβόστη κυκλοφορεί το εξαιρετικό βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογιέβσκη «Οι Δαιμονισμένοι» σε μετάφραση από τα Pωσικά του Άρη Αλεξάνδρου. Γράφτηκε το 1870 και είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα έργα του Ντοστογιέφσκι.Δεν εξερευνά μόνο το βάθος της ανθρώπινης ψυχής, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε «Αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκη που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκοβόστη

Ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. "Οι αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων" γράφτηκαν το 1862 και παρουσιάζουν μέσα από συγκλονιστικές περιγραφές τα τσαρικά κάτεργα αλλά και  τη μεγάλη αγάπη του συγγραφέα για τη λαϊκή Ρωσία και τον άνθρωπο.Ένα ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε «Η Συμμορία του Γάτου» και «Το Μυστήριο του Βυθισμένου Πλανήτη» του Τζερόνιμο Στίλτον

Σίγουρα έχετε βιβλία του Τζερόνιμο Στίλτον! Τα παιδιά λατρεύουν τις περιπέτειες του και όλα τα βιβλία του έχουν γίνει μπεστ σέλερ καθώς έχει αισιόδοξη διάθεση και μπλέκει συνέχεια σε απίστευτες περιπέτειες. Ευκαιρία να διαβάσουν οι μικροί αναγνώστες δυο νέες περιπέτειες του από τις εκδόσεις Κέδρος. Επέλεξα ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε το βραβευμένο βιβλίο της Δέσποινας Μάντζαρη «Αδέσποτη Πόλη» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέρδος

  Η «Αδέσποτη Πόλη» της Δέσποινας Μάντζαρη διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των αναγνωστών μέχρι την τελευταία σελίδα. Εξάπτει τη φαντασία τους αφού συνδυάζει τη μαγεία, τον φόβο και τη συγκίνηση. Οι γίγαντες, εκτός από τεράστιοι – που σημαίνει ότι μπορούν να σε πατήσουν κατά λάθος ή επίτηδες ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η Άνοιξη» της Ευγενίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος

Οι εκδόσεις Κέδρος καλωσορίζουν την Άνοιξη με ένα υπέροχο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου.  Στα βιβλία της σειράς «Οι 4 εποχές» με πολύχρωμη εικονογράφηση και ελάχιστο κείμενο παρουσιάζεται κάθε εποχή με τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εγώ επέλεξα την άνοιξη με τα λουλούδια και τα πουλιά της, εσείς μπορείτε ...

Διαβάστε περισσότερα

Το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε έγινε σειρά του Netflix

Το Netflix και η Fandango στην Ιταλία θα συνεργαστούν για την παραγωγή σειράς βασισμένης στο «The Lying Life of Adults» του πιο πρόσφατου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε.   Το βιβλίο, το οποίο έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στην Ιταλία μετά την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2019, θα ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Πυροβάτης των Αστεριών» του Θοδωρή Κούκια

Aπό τις εκδόσεις Κέρδρος κυκλοφορεί το βραβευμένο βιβλίο " Ο Πυροβάτης των Αστεριών". Πρόκειται για ένα μοναδικό και συνάμα διαφορετικό ταξίδι ενός έφηβου πρωταγωνιστή προς την ενηλικίωση του. Το βιβλίο του Θοδωρή Κούκια θίγει το πολύ σημαντικό θέμα της διαφορετικότητας. Η ιδέα είναι ξεχωριστή, με απλή ...

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμες εδεσματολογίου της Σοφίας Κλειούση κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δωδώνη

 Στις Μνήμες Εδεσματολογίου απεικονίζεται μια εποχή μεταβατική κατά την οποία η κοινωνία μετασχηματίζεται και εισέρχεται στο στάδιο του καταναλωτισμού και του νεοπλουτισμού. Διαγράφονται στάσεις, ήθη και ανθρώπινες συμπεριφορές από τα νοσταλγικά χρόνια της αθωότητας μέχρι την πρόσφατη κρίση, οικονομική και αξιακή. Οι ιστορίες στις Μνήμες Εδεσματολογίου ...

Διαβάστε περισσότερα

Για παιδιά και εφήβους: Διαβάζουμε «Ο Φιλάργυρος και O Κατά Φαντασίαν Ασθενής» του Μολιέρου

Στη σειρά ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ των Εκδόσεων Δωδώνη προστίθεται ένας ακόμη τίτλος που αφορά τη διασκευή δύο θεατρικών έργων του Μολιέρου. Η διασκευή των θεατρικών έργων του Μολιέρου Ο Φιλάργυρος και Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής ανήκει στη συγγραφέα Αντωνία Θεοχαρίδου η οποία αναφέρει «τα δύο ...

Διαβάστε περισσότερα