«Ο μύθος της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας» του Γιώργου Ρούση- Mόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
22 Ιουνίου 2020 14:55:00

Από τις εκδόσεις Γκοβόστη κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του διανοούμενου και καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιώργου Ρούση.

Στο καινούργιο του βιβλίο επιδιώκει να αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, με βάση την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν ελεύθερα εκείνους που τους κυβερνούν , ή με άλλα λόγια τη μεγάλη απάτη ότι η αστική δημοκρατία συνιστά μορφή έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, κάτι το οποίο δυστυχώς αποδέχεται άκριτα η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων.

Aπό την παρουσίαση του βιβλίου:

Η αμφισβήτηση ή και η άρνηση αποδοχής της βούλησης της πλειοψηφίας, στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας, η οποία τεκμαίρεται σε αυτό το δοκίμιο, μπορεί να φαντάζει προκλητική. Και είναι πράγματι προκλητική διότι έτσι αποδομείται μία από τις βασικές αρχές αυτής της ψευτοδημοκρατίας και αποκαλύπτεται ο κίβδηλος χαρακτήρας της, έτσι όπως αυτός αναδεικνύεται τόσο από τους επικριτές της όσο και από τη σαθρή επιχειρηματολογία των υπερασπιστών της. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την τεκμηρίωση της θέσης ότι ο καπιταλισμός, δηλαδή η δικτατορία της αστικής τάξης, και με τη μορφή της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, πέραν των άλλων δεινών, διαπλάθει ανελεύθερους ανθρώπους. Παράλληλα, με την παραχώρηση του γενικού εκλογικού δικαιώματος, εμφανίζεται να αντιμετωπίζει ως ίσους πολίτες, άνισους στην πραγματική τους ύπαρξη ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι, από τη μία, αφήνει τους ανθρώπους να εκφράζονται «ελεύθερα αφού προηγουμένως τους έχει αφαιρέσει το δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα», ενώ, από την άλλη, επιχειρεί να συγκαλύψει τις κοινωνικές ανισότητες, πίσω από το προσωπείο των ίσων πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή η επικριτική προσέγγιση δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, άρνηση αξιοποίησης των πολιτικών δικαιωμάτων και του αστικού κοινοβουλευτισμού, για την ανατροπή του καπιταλισμού, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστικοποίηση της δημοκρατίας.

Διαβάστε ένα απόσπασμα:

Εισαγωγή

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΤΟΥ του δοκιμίου είναι η απομυθοποίηση μιας θεμελιακής θέσης της αστικής ιδεολογίας, η οποία εκθρέφει αυταπάτες και ψευδαισθήσεις, στην πλειονότητα των ανθρώπων, νομιμοποιώντας έτσι στη συνείδησή τους την αστική δημοκρατία. Η θέση αυτή είναι ότι η αστική αντιπροσωπευτική δημοκρατία μέσω της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Θυμίζω ότι κατά το άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος: To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόμενη Koινoβoυλευτική Δημοκρατία. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όπως λοιπόν υποδηλώνει και ο τίτλος, στόχος του παρόντος πονήματος είναι να τεκμηριωθεί ότι η βούληση της πλειοψηφίας δεν αποτελεί ελεύθερη έκφραση υποκειμένων τα οποία έχουν αληθινή συνείδηση της πραγματικότητας. Με αλλά λόγια, υποστηρίζω ότι η καπιταλιστική κοινωνία «αφήνει τον άνθρωπο να εκφράζεται ελεύθερα, αφού προηγουμένως του έχει αφαιρέσει το δικαίωμα να σκέφτεται ελεύθερα». Ξεκαθαρίζω καταρχάς ότι δεν πρόκειται για μια ευρύτερη αμφισβήτηση της αστικής δημοκρατίας ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, κάτι το οποίο θα θίξω εν συντομία στον επίλογο, αλλά όπως διευκρινίζεται και στον τίτλο εκείνο που αμφισβητώ εδώ, είναι ότι η βούληση της πλειοψηφίας είναι ελεύθερη. Ξεκαθαρίζω, επίσης, ότι δεν αναφέρομαι εδώ στη νόθευση της βούλησης της πλειοψηφίας όπως αυτή προκύπτει από τη λήψη των πλέον σημαντικών αποφάσεων που την αφορούν από ανεξέλεγκτους από αυτήν ιμπεριαλιστικούς θεσμούς, ούτε στο γεγονός ότι ολοένα και περιορίζεται ο ρόλος των κοινοβουλίων ή, ακόμη, ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι το πιο συχνά αντίθετη από τα προεκλογικά προγράμματα· ούτε αναφέρομαι στη μεγάλη απόχη η οποία και έχει σαν συνέπεια οι κυβερνώντες να εκλέγονται συνήθως από τη μειοψηφία του εκλογικού σώματος, ούτε αναφέρομαι στα διάφορα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα ή άλλου τύπου εκλογικές νοθείες, ακόμη και πραξικοπηματικές ανατροπές αποτελεσμάτων δημοψηφισμάτων. Αναφέρομαι μόνον στην υποτιθέμενη «ανόθευτη» βούληση της πλειοψηφίας, έτσι όπως αυτή νοθεύεται στην πραγματικότητα κατά τη διαμόρφωσή της στα πλαίσια του καπιταλισμού, οπότε και η ίδια η κοινωνία, όπως εκτιμούσε ο Πασκάλ, για την κοινωνία της εποχής του, δεν είναι παρά ένα «άσυλο τρελών», στα πλαίσια του οποίου η πραγματικότητα και η αλήθεια αντιμετωπίζονται σαν «εχθρός του λαού».

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με όσους αποδέχονται τη γνησιότητα της βούλησης της πλειοψηφίας και θεωρούν ότι ο καπιταλισμός διαπλάθει ελεύθερες προσωπικότητες, υποστηρίζω ότι ο καπιταλισμός πέραν της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, των πολέμων, και της οικολογικής καταστροφής που επιφέρει, προκαλεί και τη διαμόρφωση μιας ψευδούς συνείδησης της πραγματικότητας, συνεπώς μια ουσιαστικά ανελεύθερη βούληση της πλειονότητας των ανθρώπων. Ο Βίκτωρ Ουγκώ στο πιο πολιτικό του μυθιστόρημα, «Άνθρωπος που γελά», περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο αυτήν την πραγματικότητα. Ιδού τι βροντοφωνάζει ο ακρωτηριασμένος από την εξουσία στο πρόσωπο και καταδικασμένος να γελά άνθρωπος: «Αντιπροσωπεύω την ανθρωπότητα έτσι όπως την διαμόρφωσαν οι κυρίαρχοι. Ο άνθρωπος είναι ακρωτηριασμένος. Αυτό που έκαναν σε μένα το έκαναν στο ανθρώπινο είδος. Του παραμόρφωσαν το δίκιο, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τη λογική, όπως σ’ εμένα τα μάτια, τα ρουθούνια και τ’ αυτιά. Όπως σ’ εμένα τού έβαλαν στην καρδιά μια καταβόθρα θυμού και πόνου και στη φάτσα μια μάσκα ικανοποίησης». Έχω πλήρη επίγνωση ότι η αμφισβήτηση της βούλησης της πλειοψηφίας στα πλαίσια του καπιταλισμού θέτει επί τάπητος το κομβικό ερώτημα της δυνατότητας υπέρβασης αυτής της κίβδηλης βούλησης στα πλαίσια του ίδιου του καπιταλισμού, καθώς επίσης και το ζήτημα της εφαρμογής της λαϊκής κυριαρχίας αμέσως μετά την ανατροπή του.

Στο τελευταίο μου βιβλίο, με τίτλο «Εργατική τάξη και επανάσταση» αντιμετώπισα το ζήτημα της διαμόρφωσης της στρεβλής συνείδησης της εργατικής τάξης, στα πλαίσια του καπιταλισμού, και αναζήτησα τους δρόμους υπέρβασής της και μετατροπής της εν δυνάμει επαναστατικότητας της σε επαναστατική πράξη. Εδώ περιορίζομαι μόνον στην ανάδειξη της συνέπειας αυτής της στρεβλής συνείδησης στην κίβδηλη έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας, κάτι το οποίο απονομιμοποιεί την αστική δημοκρατία, ενώ ταυτόχρονα ερμηνεύει και τα εκτός των δικών της ευθυνών για αυτά, χαμηλά εκλογικά ποσοστά της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ως προς τη δομή αυτής της μελέτης, επέλεξα να αναφερθώ αρχικά στην αμφισβήτηση της πλειοψηφίας γενικότερα στις ταξικές κοινωνίες, και στη συνέχεια, πιο ειδικά, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Και αυτό προσφεύγοντας, με βάση τις μέχρι τώρα γνώσεις μου, και όχι κατόπιν μιας ενδελεχούς έρευνας, σε επιλεγμένους φιλοσόφους, και άλλους στοχαστές και εκπροσώπους του δημιουργικού λόγου, ή ακόμη και του θεάματος, οι οποίοι εκφράζουν άμεσα ή έμμεσα αυτήν την αμφισβήτηση. Στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατόν, επιδίωξα να γνωστοποιήσω αυτήν την αμφισβήτηση της βούλησης της πλειοψηφίας παραθέτοντας αυτούσια κείμενα των στοχαστών στους οποίους αναφέρομαι, τα οποία την καταδεικνύουν, εξού και για του λόγου το αληθές, παραθέτω συχνά εκτενή αποσπάσματα του έργου τους. Διαφορετικά, επιχειρώ μέσα από τη δική μου ανάγνωση καθενός από αυτούς, να συνθέσω τη συλλογιστική που ανέπτυξαν σε διάφορα έργα τους, πάνω σε αυτό το θέμα. Βάση των παραπάνω, κατέληξα σε ορισμένες αναφορές σε στοχαστές, οι οποίες και αντιστοιχούν στα 24 κεφάλαια. Το ότι ξεκίνησα με τις αναφορές στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο, αρνούμενοι την αριθμητική ισότητα της Αρχαίας Δημοκρατίας, αρνούνται τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών. Στην παραβολή του Σπηλαίου των δεσμωτών ο Πλάτωνας –παρόλο που αυτή δεν αφορά στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, είναι ιδεαλιστική, ελιτιστική και οδηγείται σε αδιέξοδο–, με τον πλέον γλαφυρό τρόπο περιγράφει τον σαθρό χαρακτήρα της βούλησης των πολιτών της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Με την επόμενη, πιο σύντομη αναφορά στον Αριστοτέλη, καταδεικνύω ότι και αυτός, όπως και ο Πλάτωνας, αναδεικνύει την ανεπάρκεια της βούλησης μόνον της πλειοψηφίας των πολιτών, και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνει την αριστοδημοκρατία, δηλαδή έναν συνδυασμό της λαϊκής βούλησης με εκείνη των γνωριζόντων (φιλοσόφων) σαν εναλλακτική σε αυτήν την ανεπάρκεια, μια πρόταση η οποία, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες, είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη και χρήσιμη.

Η επόμενη αναφορά στον Ετιέν ντε λα Μποεσί είναι ενδεικτική του σημαντικού ρόλου που παίζει η δύναμη της συνήθειας στην εθελούσια αποδοχή της διατήρησης της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων ή, διαφορετικά, του ρόλου που παίζει το ανελεύθερο κοινωνικό Είναι στη διαμόρφωση μιας ανελεύθερης βούλησης. Στη συνέχεια αναφέρομαι στους θεωρητικούς του Συμβολαίου με πρώτο τον Τζων Λοκ. Αυτό συμβαίνει για να δείξω ότι ακόμη και ο φιλοσοφικός πατέρας του φιλελευθερισμού ομολογεί ότι στην κλασική φιλελεύθερη περί λαϊκής κυριαρχίας αντίληψη, στην πραγματικότητα δεν είναι η βούληση της πλειοψηφίας που την θεμελιώνει. Ακολουθεί η αναφορά στον Ζαν Ζακ Ρουσσώ ο οποίος, κυρίως μέσω της διάκρισης ανάμεσα στη βούληση της πλειοψηφίας και τη γενική βούληση, αναδεικνύει τον σαθρό χαρακτήρα της πρώτης. Έπεται η θέση ενός σημαντικού εκπροσώπου του πολιτικού φιλελευθερισμού, του Αλεξίς ντε Τοκβίλ για τον οποίο, στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας κατά τις εκλογές, «οι πολίτες βγαίνουν για μια στιγμή από την εξάρτηση για να υποδείξουν τον αφέντη τους και ξαναμπαίνουν μέσα». Ακολουθεί η, κατά τον ώριμο Χέγκελ, διττή εκτίμηση της κοινής γνώμης και κατ’ επέκταση της βούλησης της πλειοψηφίας. Αυτή οφείλεται στο ότι από τη μια η κοινή γνώμη υπό την άμεση συνείδησή της δεν εκφράζει το Όλο, το Πνεύμα, την Ιδέα, από την άλλη όμως τείνει προς αυτό. Και αυτή η ανύψωση επιτυγχάνεται με την εθελούσια υποταγή στο κράτος, στην οποία συμβάλλουν αντιπροσωπευτικοί θεσμοί όπως το κοινοβούλιο. Για τον Νίτσε, νοσταλγό μιας αριστοκρατικής κοινωνίας ικανής να αναδείξει τους αρίστους, η ισοπεδωτική ισότητα τις αστικής δημοκρατίας διαμορφώνει μια ανελεύθερη μάζα η οποία είναι υποταγμένη στο «παγερό τέρας» του αστικού κράτους.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΗΣ γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1948. Είναι Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου στο διδακτικό προσωπικό του οποίου ανήκει από το 1980. Έχει επίσης διδάξει στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Μπένα Κνουν του Αλγεριού. Είναι γνωστός διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς. Οι θεωρητικές του αναζητήσεις περιστρέφονται κυρίως στα ζητήματα του κράτους και της χειραφέτησης του ανθρώπου, τα οποία και αντιμετωπίζει από μαρξιστική σκοπιά. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες και πολλά βιβλία μεταξύ των οποίων: Ο Λένιν για τη γραφειοκρατία, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1985Ασιατικός τρόπος παραγωγής και σοσιαλισμός, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, 1989Κομμουνισμός, τέλος ή αρχή της ιστορίας, Εκδόσεις Στάχυ, 1991Το κράτος από τον Μακιαβέλι στον Βέμπερ, Εκδόσεις Γκοβόστη, 1994Ο λόγος στην ουτοπία, Εκδόσεις Γκοβόστη, 1996Αρχαία Δημοκρατία για πάντα νέα, Εκδόσεις Γκοβόστη, 1999Σύγχρονη Επαναστατικό Διανόηση, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2005Μαρξ-Μπακούνιν για το σοσιαλιστικό κράτος, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2010Από την κρίση στην επανάσταση- πόλεμος θέσεων, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2012Μετάβαση από τη δύναμη της συνήθειας στην διεκδίκηση της μαρξικής ουτοπίας, Εκδόσεις Τόπος, 2014Ο ελεύθερος χρόνος μέτρο του πλούτου, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2017Εργατική τάξη και επανάσταση, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2019

https://www.govostis.gr/product/2979/o-mythos-tis-eleytheris-boylisis-tis-pleiopsifias.html

Επιμέλεια παρουσίασης: Γεωργία Χάρδα

georgiacharda@gmail.com 

 

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Kείμενα για τη λογοτεχνία: «Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας» του Κωνσταντίνου Μπόμπα-Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

Ένα βασικό θέμα που πραγματεύονται τα μελετήματα αυτού του βιβλίου αφορά στις διαδικασίες με τις οποίες η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ένα χώρο σε τόπο. Είναι ίσως προφανές ότι η λογοτεχνική γραφή εξ ορισμού αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια κατοίκησης του χώρου, αναγκαία συνθήκη ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μύθος της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας» του Γιώργου Ρούση- Mόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη

Από τις εκδόσεις Γκοβόστη κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του διανοούμενου και καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιώργου Ρούση. Στο καινούργιο του βιβλίο επιδιώκει να αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, με βάση την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν ελεύθερα εκείνους που τους κυβερνούν , ή με ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέο μυθιστόρημα απο τον Μάικλ Πανκ

Ο συγγραφέας του ιστορικού μυθιστορήματος «The Revenant» (Η Επιστροφή) που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και κέρδισε Όσκαρ, θα εκδώσει νέο έργο μετά από περίπου 20 χρόνια.   Ο εκδοτικός οίκος Henry Holt and Company ανακοίνωσε ότι το νέο μυθιστόρημα του Μάικλ Πανκ «Ridgeline» ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρώτη εντύπωση»: Το νέο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτζ

Το νέο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτζ έχει τίτλο «Η πρώτη εντύπωση» και σίγουρα θα σας συναρπάσει. Mια ψυχοθεραπεύτρια ετοιμάζεται να εκδόσει ένα βιβλίο για το πώς μπορείς να αναγνωρίσεις αν ο σύντροφος που γνώρισες είναι ο κατάλληλος για σένα. Συνειδητοποιεί όμως ότι ο γάμος ...

Διαβάστε περισσότερα

Δυο νέα παιδικά βιβλία για τους μικρούς αναγνώστες από τις εκδόσεις Μίνωας

Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορεί νέο βιβλίο στη σειρά Μυστηρίου του Σερλοκ Χολμς με τίτλο:Σέρλοκ Χολμς: Το γαλάζιο ρουμπίνι. Μια σειρά που έχουν αγαπήσει οι μικροί αναγνώστες αφού τους εξάπτει τη φαντασία και καμία υπόθεση δεν μένει ανεξιχνίαστη… Όλες οι υποθέσεις κρύβουν πολλά παράξενα γεγονότα, απρόοπτα ...

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εξαφανισμένα κορίτσια του Παρισιού» της Παμ Τζενόφ μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας

«Τα εξαφανισμένα κορίτσια του Παρισιού» είναι σίγουρα ένα από τα πιο συναρπαστικά βιβλία που αξίζει να διαβάσεις. Δεν είναι τυχαία το νέο Best Seller των New York Times με εξαιρετικές κριτικές. Μανχάταν, 1946 Η Γκρέις Χίλι έχασε τον άντρα της κατά τη διάρκεια του πολέμου και ...

Διαβάστε περισσότερα

"Τιρκουάζ" της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ρένας Ρώσση -Ζαΐρη με τίτλο "Το τιρκουάζ". 'Ενα λαμπερό χρώμα που συμβολίζει την αλήθεια. Και την αγνότητα. Το τιρκουάζ, ένα σκοτεινό χρώμα που βουτάει σε αλήθειες ψυχής. Γιατί η ζωή έχει πάντα δύο όψεις. Γιατί κάθε ιστορία κρύβει ...

Διαβάστε περισσότερα

«Μπαμπάς Κομάντο» του Νιλ Σινκλέρ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα σημαντικό εγχειρίδιο για νέους μπαμπάδες μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός! Οι νέοι μπαμπάδες θα βρουν στις σελίδες του βιβλίου ένα ανεκτίμητο εγχειρίδιο εκπαίδευσης για να γίνουν μάχιμοι μπαμπάδες και να θέσουν το στράτευμά τους υπό έλεγχο!  Ακολουθούν οι 20 σημαντικοί κανόνες για νέους μπαμπάδες:  Από την ...

Διαβάστε περισσότερα

"Το δάσος της μνήμης" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

 Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το βιβλίο του Σαμ Λόιντ “Το δάσος της μνήμης” σε μετάφραση Αύγουστου Κορτώ.Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό βιβλίο μυστηρίου που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία του σελίδα. Από την παρουσίαση του βιβλίου: Ο Ελάιτζα δε θυμάται πια από πότε ...

Διαβάστε περισσότερα

"Οι τρεις άσοι" της Λένας Μαντά μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Η αγαπημένη συγγραφέας Λένα Μαντά επιστρέφει με νέο βιβλίο και κρυμμένους τρεις άσους στο μανίκι της. Τρεις άντρες, φίλοι από μικρά παιδιά, και μια επικίνδυνη γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους για να δοκιμάσει την πίστη του ενός στον άλλον. Έρωτας, αγάπη, δράση, αγωνία και συγκίνηση διαδέχονται το ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποιητής Στρατής Πασχάλης μιλάει για τα δύο θεατρικά έργα που έγραψε βασισμένος σε κείμενα του Διονυσίου Σολωμού και του Κώστα Καρυωτάκη

Ο Στρατής Πασχάλης συνθέτει δύο θεατρικά έργα, βασισμένος σε κείμενα των δύο κορυφαίων ποιητών, ποιητικά και πεζά, καθώς επίσης σε αποσπάσματα από αλληλογραφία, επίσημα έγγραφα και δημοσιεύματα, και παραδίδει μια στερεή δραματουργία με την προτροπή «να ξαναρχίσει από την αρχή η ιστορία της σκηνικής μαγείας, ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε σπουδαία βιβλία:«Ο έφηβος» του Φιόντορ Ντοστογιέβσκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη

O Φιόντορ Ντοστογιέβσκη είναι από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η κοινότητα όπου τείνουν οι ήρωες του Nτοστογιέβσκη δεν είναι κοινωνική, αλλά θρησκευτική· δεν αναζητούν την κοινωνία, αλλά την παγκόσμια αδερφοσύνη· αυτή η κατάληξη μέσ’ στα ενδόμυχα βάθη του Eίναι τους, που οδηγεί μετά στη ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ: «Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ» του Φίλιππου Μανδηλαρά

Ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα που αξίζει να διαβάσουν οι μικροί αναγνώστες από τον βραβευμένο συγγραφέα Φίλιππο Μανδηλαρά! Μέσα από σκηνές δράσης, μπολιασμένες με πηγαίο χιούμορ και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη εικονογράφηση, ξεδιπλώνεται μια ιστορία μεταμόρφωσης, που αναδεικνύει έναν κόσμο χωρίς φόβο, γεμάτο ασφάλεια και ...

Διαβάστε περισσότερα

Mικρά αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ: Στίβεν Χόκινγκ» και «Μικρά κορίτσια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ»: Ρόζα Παρκς από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Η σειρά «Μικρά αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ» έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τα παιδιά. Ένα ιδανικό βιβλίο για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, μια μοναδική ιστορία για όσους αγωνίζονται υπερνικώντας τα εμπόδια για να ...

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δαιμονισμένοι» του Φιόντορ Ντοστογιέβσκη κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκοβόστη

Από τις ιστορικές εκδόσεις Γκοβόστη κυκλοφορεί το εξαιρετικό βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογιέβσκη «Οι Δαιμονισμένοι» σε μετάφραση από τα Pωσικά του Άρη Αλεξάνδρου. Γράφτηκε το 1870 και είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα έργα του Ντοστογιέφσκι.Δεν εξερευνά μόνο το βάθος της ανθρώπινης ψυχής, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε «Αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκη που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκοβόστη

Ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. "Οι αναμνήσεις από το Σπίτι των Πεθαμένων" γράφτηκαν το 1862 και παρουσιάζουν μέσα από συγκλονιστικές περιγραφές τα τσαρικά κάτεργα αλλά και  τη μεγάλη αγάπη του συγγραφέα για τη λαϊκή Ρωσία και τον άνθρωπο.Ένα ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε «Η Συμμορία του Γάτου» και «Το Μυστήριο του Βυθισμένου Πλανήτη» του Τζερόνιμο Στίλτον

Σίγουρα έχετε βιβλία του Τζερόνιμο Στίλτον! Τα παιδιά λατρεύουν τις περιπέτειες του και όλα τα βιβλία του έχουν γίνει μπεστ σέλερ καθώς έχει αισιόδοξη διάθεση και μπλέκει συνέχεια σε απίστευτες περιπέτειες. Ευκαιρία να διαβάσουν οι μικροί αναγνώστες δυο νέες περιπέτειες του από τις εκδόσεις Κέδρος. Επέλεξα ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάζουμε το βραβευμένο βιβλίο της Δέσποινας Μάντζαρη «Αδέσποτη Πόλη» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέρδος

  Η «Αδέσποτη Πόλη» της Δέσποινας Μάντζαρη διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των αναγνωστών μέχρι την τελευταία σελίδα. Εξάπτει τη φαντασία τους αφού συνδυάζει τη μαγεία, τον φόβο και τη συγκίνηση. Οι γίγαντες, εκτός από τεράστιοι – που σημαίνει ότι μπορούν να σε πατήσουν κατά λάθος ή επίτηδες ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η Άνοιξη» της Ευγενίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος

Οι εκδόσεις Κέδρος καλωσορίζουν την Άνοιξη με ένα υπέροχο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου.  Στα βιβλία της σειράς «Οι 4 εποχές» με πολύχρωμη εικονογράφηση και ελάχιστο κείμενο παρουσιάζεται κάθε εποχή με τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εγώ επέλεξα την άνοιξη με τα λουλούδια και τα πουλιά της, εσείς μπορείτε ...

Διαβάστε περισσότερα

Το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε έγινε σειρά του Netflix

Το Netflix και η Fandango στην Ιταλία θα συνεργαστούν για την παραγωγή σειράς βασισμένης στο «The Lying Life of Adults» του πιο πρόσφατου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε.   Το βιβλίο, το οποίο έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στην Ιταλία μετά την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2019, θα ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Πυροβάτης των Αστεριών» του Θοδωρή Κούκια

Aπό τις εκδόσεις Κέρδρος κυκλοφορεί το βραβευμένο βιβλίο " Ο Πυροβάτης των Αστεριών". Πρόκειται για ένα μοναδικό και συνάμα διαφορετικό ταξίδι ενός έφηβου πρωταγωνιστή προς την ενηλικίωση του. Το βιβλίο του Θοδωρή Κούκια θίγει το πολύ σημαντικό θέμα της διαφορετικότητας. Η ιδέα είναι ξεχωριστή, με απλή ...

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμες εδεσματολογίου της Σοφίας Κλειούση κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δωδώνη

 Στις Μνήμες Εδεσματολογίου απεικονίζεται μια εποχή μεταβατική κατά την οποία η κοινωνία μετασχηματίζεται και εισέρχεται στο στάδιο του καταναλωτισμού και του νεοπλουτισμού. Διαγράφονται στάσεις, ήθη και ανθρώπινες συμπεριφορές από τα νοσταλγικά χρόνια της αθωότητας μέχρι την πρόσφατη κρίση, οικονομική και αξιακή. Οι ιστορίες στις Μνήμες Εδεσματολογίου ...

Διαβάστε περισσότερα

Για παιδιά και εφήβους: Διαβάζουμε «Ο Φιλάργυρος και O Κατά Φαντασίαν Ασθενής» του Μολιέρου

Στη σειρά ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ των Εκδόσεων Δωδώνη προστίθεται ένας ακόμη τίτλος που αφορά τη διασκευή δύο θεατρικών έργων του Μολιέρου. Η διασκευή των θεατρικών έργων του Μολιέρου Ο Φιλάργυρος και Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής ανήκει στη συγγραφέα Αντωνία Θεοχαρίδου η οποία αναφέρει «τα δύο ...

Διαβάστε περισσότερα