Παιδιά πρόσφυγες: Προσωπική Ελευθερία και Ασφάλεια

Special Report
7 Απριλίου 2019 11:01:00

Στη σύγχρονη εποχή είναι συχνό το φαινόμενο της απειλής ή της παραβίασης της ασφάλειας των παιδιών στις ειρηνικές κοινωνίες. Όταν όμως γίνεται λόγος για προσφυγικές καταστάσεις, η έκταση που λαμβάνει είναι σαφώς εντονότερη. Η απουσία προστασίας από την κυβέρνηση τους, η έλλειψη προσωπικών εγγράφων ταυτότητας και η διαταραχή των παραδοσιακών οικογενειακών, φυλετικών και κοινοτικών δομών είναι οι αιτίες για τις οποίες μερικά παιδιά βιώνουν την εμπειρία της κακοποίησης και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Διάφοροι άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την κατάσταση είναι οι ομάδες κακοποιών, ο τακτικός ή άτακτος στρατός, η αστυνομία, οι συνοριακοί φρουροί, στοιχεία του ντόπιου πληθυσμού και άλλοι πρόσφυγες.

Το θεσμικό πλαίσιο
Αξίζει να αναφερθούν κάποια άρθρα εξέχουσας σημασίας από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:
• «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά …πρέπει να λαμβάνεται πρωταρχικώς υπόψη το συμφέρον του παιδιού» (άρθρο 3)
• Κάθε παιδί «εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννηση του» και έχει «το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια» (άρθρο 7)
• «Κανένα παιδί δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση» (άρθρο 37)

Η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων δίνουν τη δυνατότητα ορισμού του ποιος είναι πρόσφυγας ανεξάρτητα από την ηλικία και δεν περιέχει ειδικότερη διάταξη για τα παιδιά πρόσφυγες. Εάν τα παιδιά συνοδεύονται από τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, δεν υφίσταται ο φόβος ενδεχόμενης δίωξης τους. Όμως τι συμβαίνει σε περίπτωση που τα παιδιά είναι ασυνόδευτα;
Ειδικότερα, η γνώση που σχετίζεται με τον εντοπισμό των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία δεν ανατρέφονται από τις οικογένειες τους, είναι δεόντως χρήσιμη, δεδομένου ότι πιθανόν να διατρέχουν κίνδυνο εφόσον δεν τους παρέχεται η κατάλληλη προστασία και φροντίδα.

Οι μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης
• Σεξουαλική κακοποίηση
Το 1993 παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή μία έκθεση με την ονομασία «Note on Certain Aspects of Sexual Violence Against Refugee Women». Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει ζητήματα βιασμού ή άλλων μορφών σεξουαλικής βίας στις προσφυγικές καταστάσεις. Τα πιο συχνά θύματα της σεξουαλικής βίας είναι τα κορίτσια, αλλά ταυτόχρονα δεν παραγνωρίζεται αυτή που αφορά τα αγόρια πρόσφυγες. Περιλαμβάνει πρακτικά αλλά και νομικά μέτρα για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και αποτελεί ένα βοήθημα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση.

• Παιδική εργασία
Είναι απολύτως αναγκαία η προστασία των παιδιών προσφύγων από οποιαδήποτε απασχόληση που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία τους ή που επηρεάζει αρνητικά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τους.

• Στράτευση
Η στράτευση παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν ότι αυτά «δε συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες». Η στράτευση είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για πολλά αγόρια πρόσφυγες. Είναι αρκετές οι φορές που αυτά στρατεύονται ή εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε κυβερνητικούς ή αντιστασιακούς στρατούς. Συχνά μάλιστα στρατεύονται και εθελοντικά για λόγους φυσικής προστασίας, τροφής, κοινωνικής πίεσης, εκδίκησης και περιπέτειας. Σε μερικές περιπτώσεις κορίτσια πρόσφυγες στρατεύονται αναγκαστικά ή εκούσια.

Η Ύπατη Αρμοστεία συνιστά να μη στρατεύεται κανένας πρόσφυγας είτε είναι ενήλικας, έφηβος ή παιδί, διότι ο εξαναγκασμός των προσφύγων σε στράτευση παραβιάζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι πρόσφυγες αποτελούν ουδέτερο πληθυσμό στη χώρα ασύλου.

• Κράτηση
Δυστυχώς, τα παιδιά πρόσφυγες συχνά κρατούνται ή απειλούνται με κράτηση εξαιτίας της παράνομης εισόδου τους στη χώρα ασύλου. Η κράτηση αυτή μπορεί να είναι τραυματική εμπειρία για αυτά, έτσι πρέπει «να αποτελεί έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας» (Άρθρο 37, παράγραφος β ΣΔΠ).

Ας προχωρήσουμε σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως αυτό που συμβαίνει στη Μόρια της Λέσβου. Εκεί βρίσκεται το στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων της Ελλάδας. Παρουσιάζεται ότι κάθε βδομάδα έρχεται στο φως ένα τουλάχιστον περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν αγόρια και κορίτσια κάτω των 18 ετών ενώ δύο από αυτά αφορούσαν παιδιά κάτω των 5 ετών.

Άλλη μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των εφήβων που οδηγούνται στην πορνεία με σκοπό να μαζέψουν χρήματα και να μεταβούν σε χώρες όπου η διαβίωση τους θα είναι καλύτερη και οι συνθήκες ζωής θα έχουν βελτιωμένες προοπτικές για εκείνους και εκείνες. Η βιομηχανία λοιπόν του εμπορίου λευκής σαρκός ενισχύεται, ενώ θα πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός πως μία από τις χώρες στις οποίες εξελίσσεται το φαινόμενο είναι κατά κύριο λόγο και η Ελλάδα.

Η πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας για τα Παιδιά Πρόσφυγες
Το ήμισυ περίπου του προσφυγικού πληθυσμού αποτελείται από παιδιά. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναλάβει να εκτελέσει δραστηριότητες προστασίας και βοήθειας τους όπως τον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, την ικανοποίηση των μεταβατικών αναγκών τους και τη συνδρομή για την εφαρμογή διαρκών λύσεων.

Το μέλλον βασίζεται στα παιδιά. Τα παιδιά πρόσφυγες χρειάζονται ειδική προστασία και φροντίδα για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους. Όντας ευάλωτα έχουν ανάγκη κατάλληλης κατεύθυνσης και καθοδήγησης, αφού σωματικά και ψυχολογικά είναι λιγότερο ικανά από τους ενήλικες στο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να προστατέψουν τους εαυτούς τους.

Τέλος, η στοιχειώδης φροντίδα της υγείας, της διατροφής και της εκπαίδευσης αναγνωρίζονται ως αναγκαία στοιχεία της σωματικής και της πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών. Για τα παιδιά πρόσφυγες όμως η υγιής ψυχοκοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλαπλών τραυμάτων απώλειας, ξεριζωμού και συχνά καταστροφικών εμπειριών.

 

Από την Αλεξάνδρα Στελλάκη, ερευνήτρια της SAFIA

 

 

Παραπομπές
[1] Κατευθυντήριες Αρχές για την Παιδική Προστασία και Πρόνοια. (1997). Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, σελ. 79-80, 84-87,97-98, 122,161-165.

[2] Liberal. (2018). Newsweek: Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η σεξουαλική κακοποίηση στη Μόρια. [online] Available here. [Accessed 3 Nov. 2018].

[3] Harvard Gazette. (2018). Harvard report details rampant sexual abuse of child migrants. [online] Available here. [Accessed 3 Nov. 2018].

 

SAFIA.GR

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Συρία: 5 εκατ. παιδιά εκτοπίστηκαν ή έγιναν πρόσφυγες λόγω του πολέμου

Πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά εκτοπίστηκαν ή έγιναν πρόσφυγες στη Συρία, σύμφωνα με έκθεση ερευνητών του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη στη Γενεύη. Στο κείμενό της για την ένοπλη σύρραξη η οποία ξέσπασε το 2011, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τη Συρία απαριθμεί κατάφωρες παραβιάσεις ...

Διαβάστε περισσότερα

Κομισιόν: Στα 3,9 δις ευρώ εκτιμάται να φτάσουν τα κεφάλαια για την “πράσινη” μετάβαση της Ελλάδας

Ένα επενδυτικό σχέδιο για να χρηματοδοτηθεί η “δίκαιη” ενεργειακή μετάβαση στις περιοχές της ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από “βρώμικες” πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας, ο λιγνίτης και η τύρφη, παρουσίασε χθες στο Στρασβούργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι να ενθαρρυνθούν ...

Διαβάστε περισσότερα

Sun: Οι Γερμανοί φαντασιώνονται σεξουαλικά τους πρόσφυγες

Από το 2015 που άνοιξαν τις πόρτες τους στους μετανάστες και πρόσφυγες τους φαντασιώνονται σεξουαλικά - Στούντιο ερωτικών ταινιών στη Γερμανία ασχολούνται αποκλειστικά με τη λεγόμενη «πορνογραφία των προσφύγων» και την «πορνογραφία του χιτζάμπ»«Ψύχωση» έχουν πάθει οι Γερμανοί με το πορνό των προσφύγων. Από το ...

Διαβάστε περισσότερα

Respect Ernesto Valverde!

Το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε έγινε σύνθημα στα χείλη χιλιάδων οπαδών. Αγαπήθηκε, κατέκτησε τίτλους, γνώρισε οδυνηρούς αποκλεισμούς, προκάλεσε σεβασμό μα και… διχασμό. Διχασμό ως προς το ταβάνι των ικανοτήτων του και όχι για την ποιότητα του χαρακτήρα του, καθώς όπου κι αν εργάστηκε, όλοι μιλούν με ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι να κάνετε όταν βλέπετε ένα παιδί να εργάζεται στο δρόμο

«Με βλέπεις κάθε μέρα στους δρόμους και νομίζεις ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που διάλεξα. Πολλές φορές με έχεις λυπηθεί και άλλες θύμωσες μαζί μου. Πολλές φορές μου έδωσες χρήματα και πολλές φορές θυμάμαι να με διώχνεις. Σου λέω λοιπόν, ότι είμαι αυτό που ...

Διαβάστε περισσότερα

Kρυπτογραφημένο μήνυμα στην Τεχεράνη πριν τη δολοφονία

Μερικές ώρες μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σολεϊμανί, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ένα - επείγουσας σημασίας - κρυπτογραφημένο μήνυμα στην Τεχεράνη: Μην κλιμακώσετε την ένταση. Το φαξ, το οποίο περιλάμβανε το παραπάνω μήνυμα, εστάλη μέσω της ελβετικής πρεσβείας στο Ιράν – έναν από τους ...

Διαβάστε περισσότερα

6ο Συμπόσιο Μάρκετινγκ Τροφίμων και Ποτών στο Αγρίνιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αιτωλοακαρνάνων Επιχειρηματιών Ε.Ν.Α. διοργανώνει το 6ο Συμπόσιο Μάρκετινγκ Τροφίμων και Ποτών με θέμα «Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα», το Σάββατο 18 [10:00-20:30] & Κυριακή ...

Διαβάστε περισσότερα

To μουσείο Ράππου στο Ξηρόμερο

Ο κ. Νίκος Ράππος μετά από πολλά χρόνια παραμονής στην Αυστραλία επέστρεψε στην γενέτειρά την Κωνωπίνα Ξηρομέρου. Εφερε μαζί του, σαν λάφυρα από την Οδύσσειά του και πολλά συλλεκτικά αντικείμενα δημιουργώντας με αυτά ένα προτότυπο και μοναδικό μουσείο. Την πρώτη θέση στο μουσείο αυτό κατέχει ...

Διαβάστε περισσότερα

«Νίκος Καββαδίας:11.01.1910-ένα ταξίδι Τέχνης με αφετηρία τον Πειραιά»

Η Γκαλερί του Νότου, Κουντουριώτου 152 στον Πειραιά εγκαινιάζει το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 – 16:00 την ομαδική εικαστική έκθεση με θέμα : Νίκος Καββαδίας | 11.01.1910 | ένα ταξίδι Τέχνης με αφετηρία τον Πειραιά Την έκθεση επιμελείται η ιστορικός Τέχνης Όλγα Λατουσάκη, ενώ ...

Διαβάστε περισσότερα

"Σουζάνα","αδερφούλες","σιχάματα" και άλλα "νόστιμα¨για το Ελληνικό πόδόσφαιρο και τον...αθλητικό δικαστή

Το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης Ξάνθη-Λάρισα (νίκη με 2-1 για την Ξάνθη) συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθώς ο Αλέξης Κούγιας επανήλθε με μια πολύ σκληρή δήλωση του κατά της ακριτικής ΠΑΕ και των παραγόντων της, ως απάντηση των όσων είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΑΟΞ ...

Διαβάστε περισσότερα

Ασέα Αρκαδίας: Το...αστρονομικό χωριό

Ένα χωριό κόσμημα που χάρη στην εθελοντική προσφορά και δωρεά από τους κατοίκους του, σε αφήνει πραγματικά με το στόμα ανοικτό. Μεταξύ άλλων, το χωριό οφείλει τα μέγιστα στον Μεγάλο του ευεργέτη Γεώργιο Παπαηλιού ο οποίος κληροδότησε στην Ασέα ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο βρίσκεται ...

Διαβάστε περισσότερα

Όσα δεν γνωρίζετε για τα Θεοφάνεια

 Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η εορτή του Δωδεκαημέρου ήταν μόνο μια: τα Άγια Θεοφάνεια τα οποία και αποτελούν την παλαιότερη Δεσποτική εορτή. Ωστόσο, από τον 4ο αιώνα αρχίζουν και υπάρχουν περιπτώσεις χωριστού εορτασμού των εορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, σύμφωνα τόσο με τον Μέγα Βασίλειο, ...

Διαβάστε περισσότερα

«CANVAS»: Η μεγαλύτερη έκθεση βινυλίου στο Αγρίνιο

Μια πρωτότυπη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση που σε ταξιδεύει σε μουσικές διαδρομές σχεδόν ενός αιώνα αλλά και στα μονοπάτια σπάνιων βινυλίων πραγματοποιείται στο Αγρίνιο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση εξώφυλλων δίσκων βινυλίου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκε απο την Γυμναστική Εταιρία Αγρινίου (ΓΕΑ), ...

Διαβάστε περισσότερα

40 εικαστικοί εκθέτουν έργα που αφορούν τη ζωή του Νίκου Καββαδία

Ομαδική εικαστική έκθεση ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ένα Ταξίδι Τέχνης με αφετηρία τον Πειραιά Εγκαίνια, Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 @ Γκαλερί του Νότου, Κουντουριώτου 152 στον Πειραιά. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020 και θα συμμετέχουν περίπου 40 σύγχρονοι εικαστικοί με έργα που αφορούν τη Ζωή ...

Διαβάστε περισσότερα

O Άη Βασίλης των Αγίων Τόπων

Στο χολ, πίσω από μια πέτρινη πρόσοψη στην Οδό Αγίου Πέτρου στη χριστιανική συνοικία της Δυτικής Ιερουσαλήμ, ένας γίγαντας δίπλα σ' ένα έλκηθρο υποδέχεται τους επισκέπτες: ο Ίσα Κασισιέχ, παλιός παίκτης στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ στις ΗΠΑ, το NCAA, είναι ο μοναδικός «πιστοποιημένος» Άη Βασίλης ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Άγιου Βασίλη

Ο μύθος του Άγιου Βασίλη αποτελεί ίσως την πιο διάσημη φιγούρα, που ξεπηδά από την χριστιανική παράδοση και η οποία αναφέρεται πλέον σε όλο τον κόσμο. Η παράδοση του γενειοφόρου με την κόκκινη κάπα και τους ταράνδους, θέλει τον εύθυμο Άγιο Βασίλη να εισβάλει στα σπίτια ...

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα θα είχε 62,93 δισεκατομμύρια δολάρια...

Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Στιβ Τζομπς και αν αγαπάτε την τεχνολογία ή το χρηματιστήριο, πιθανότατα γνωρίζετε και τον Στιβ Βόζνιακ. Το όνομα Ρόναλντ Γουέιν σας λέει τίποτα; Τον Απρίλιο του 1976, ο τρίτος συνιδρυτής της εταιρίας «χάρισε» τις μετοχές του, για το ποσό των 800 δολαρίων. ...

Διαβάστε περισσότερα

Η φτωχή Κινέζα που έγινε η πλουσιότερη στον κόσμο

Η Ζου Κουνφέι είναι η πλουσιότερη, αυτοδημιούργητη, γυναίκα στον κόσμο. Σήμερα είναι 48 χρονών και η περιουσία της ανέρχεται στα 7,4 δισ. δολάρια. Η Ζου ίδρυσε την εταιρεία Lens Technology και κατέχει ένα κτήμα αξίας 27 εκατ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ. Πετάει στη Σίλικον Βάλεϊ και ...

Διαβάστε περισσότερα

Μια κτηνοτρόφος προβληματίζεται…

Πέντε μήνες μετά τις Εθνικές εκλογές, και αφού είχαν προηγηθεί οι εκλογές «μικρών πρωθυπουργών»-Περιφερειών, Δημάρχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκπροσώπων στο ΕυρωΚοινοβούλιο, οι σταβλικές εγκαταστάσεις που πήγαν να ξεκινήσουν μια διαδικασία τακτοποίησης τον Μαρ 2012, είναι ΠΛΗΡΩΣ στον αέρα.Και βέβαια στον αέρα είναι και τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά στο Άουσβιτς η Άγκελα Μέρκελ

«Στην πραγματικότητα ο τόπος εδώ επιβάλλει τη σιωπή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο γερμανός καγκελάριος σε έναν τέτοιον τόπο δεν επιτρέπεται να σιωπήσει». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του στο Άουσβιτς ο Χέλμουτ Σμιτ. Ήταν μια κρύα και σκοτεινή ημέρα του Νοεμβρίου του ...

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο επικίνδυνο είναι το Wi-Fi για την υγεία

Γνωρίζετε ποιες επιπτώσεις μπορεί αν έχουν στην υγεία σας τα ασύρματα δίκτυα WiFi; Ξέρετε ότι στο σπίτι και στη δουλειά, δεκάδες ασύρματα δίκτυα μεταδίδουν αόρατα ραδιοκύματα μέσα από το χώρο και το σώμα σας. Το ίδιο κάνουν και τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, οι συσκευές ...

Διαβάστε περισσότερα

Καμπάνια ενημέρωσης για την κακοποίηση των γυναικών: «Η γνώση είναι ασπίδα»

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώνει τη δράση «Η γνώση είναι ασπίδα». Από σήμερα, 25 Νοεμβρίου και για μία εβδομάδα, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, οι συνεργαζόμενες ιατροδικαστικές δομές προσφέρουν ...

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι χουντικών για τον κίνδυνο…δικτατορίας-Toυ Μιχάλη Κανιμά

Μοιάζει με ανέκδοτο ,αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αφορά το πώς ένας πανίσχυρος δικτάτορας ,όπως ο Γ. Παπαδόπουλος ανετράπη το Νοέμβριο του 1973, από μια «αρσακειάδα» , όπως ο ίδιος είχε ονομάσει τον αρχηγό της ΕΣΑ Δ. Ιωαννίδη , για να διαλύσει κάθε υποψία ...

Διαβάστε περισσότερα