Τα τελευταία επιστημονικά νέα για τον COVID-19 απο τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ
29 Μαρτίου 2020 20:09:00

Η Ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται καθημερινά από νέα δεδομένα όσον αφορά στο νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2). Στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με Διευθυντή τον Καθηγητή και Πρύτανη Θάνο Δημόπουλο πραγματοποιείται αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.

1. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Στις 27 Μαρτίου, οι Shen et al. δημοσίευσαν στο JAMA μια σειρά 5 ασθενών με λοίμωξη COVID-19 σε κρίσιμη κατάσταση, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε Νοσοκομείο του Shenzhen (Κίνα), λαμβάνοντας μετάγγιση πλάσματος προερχομένου από άτομα που είχαν αναρρώσει από την ιογενή λοίμωξη. Όλοι οι ασθενείς είχαν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και λάμβαναν μηχανικό αερισμό, ενώ σε έναν απαιτήθηκε οξυγόνωση με εξωσωματική μεμβράνη (ECMO). Τέσσερις εκ των ασθενών έλαβαν το πλάσμα την 19η-22η ημέρα νοσηλείας (ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα), ενώ ένας ασθενής έλαβε τη μετάγγιση πλάσματος την 10η ημέρα (ασθενής με υπέρταση και ανεπάρκεια μιτροειδούς). Αν και οι ασθενείς συνέχιζαν να λαμβάνουν αντιιική θεραπεία, κυρίως με λοπιναβίρη / ριτοναβίρη και ιντερφερόνη, η χρήση του πλάσματος φάνηκε να συμβάλει στην ανάρρωσή τους, με κλινική βελτίωση, αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων έναντι του ιού και αρνητικοποίηση για ιικό γενετικό υλικό 1-12 ημέρες μετά τη μετάγγιση.
Τα ευρήματα των Shen et al είναι πολλά υποσχόμενα, ωστόσο η μελέτη έχει περιορισμούς. Η παρέμβαση δεν αξιολογήθηκε σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκριτικά με ομάδα ελέγχου, ενώ επισημαίνεται ότι οι ασθενείς λάμβαναν και άλλες θεραπείες. Επίσης ο ιδανικός χρόνος χορήγησης παραμένει άγνωστος, αν και αναμένεται η χορήγηση να είναι πιο αποτελεσματική στους ασθενείς που δεν έχουν αναπτύξει χυμική ανοσία στον ιό SARS-CoV-2. Η μετάγγιση πλάσματος έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι και άλλα συστατικά του μπορούν επίσης να ασκήσουν ευεργετικά αποτελέσματα, όπως είχε παρατηρηθεί με την αναπλήρωση των παραγόντων πήξης στη λοίμωξη από τον ιό Ebola. Δεν έχουν ωστόσο διερευνηθεί ενδελεχώς οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η βέλτιστη φαρμακοτεχνική μορφή (πλάσμα ή υπεράνοσος σφαιρίνη) για την παρέμβαση.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από COVID-19 να γίνουν δότες πλάσματος, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι το πλάσμα από το παρόν επιδημικό κύμα μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση όχι μόνο τώρα, αλλά και σε ενδεχόμενες μελλοντικές περιόδους έξαρσης των κρουσμάτων.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ FDA ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Στις 26 Μαρτίου 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ερευνητική χρήση άνοσου ορού σε ασθενείς με COVID-19
Τι είναι ο άνοσος ορός;
• Το άνοσος ορός (πλάσμα) είναι το υγρό μέρος του αίματος που συλλέγεται από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από μια λοίμωξη.
• Τα αντισώματα που υπάρχουν στον ορό ιαθέντων ασθενών είναι πρωτεΐνες που μπορεί να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της λοίμωξης.
Γιατί διερευνάται για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19;
• Ο άνοσος ορός διερευνάται για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 επειδή δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για αυτή την ασθένεια και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ασθενείς να ανακάμψουν.
• Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν ο άνοσος ορός μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια της ασθένειας, να μειώσει τη νοσηρότητα ή να αποτρέψει το θάνατο που σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID-19.
Είναι ο άνοσος ορός ασφαλής και αποτελεσματικός έναντι του SARS-CoV-2;
• Δεν είναι γνωστό εάν ο άνοσος ορός είναι μια αποτελεσματική θεραπεία έναντι του SARS-CoV-2.
• Οι μεταγγίσεις πλάσματος είναι γενικά ασφαλείς και καλά ανεκτές από τους περισσότερους ασθενείς, αλλά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και άλλες παρενέργειες. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν οι ασθενείς με COVID-19 θα μπορούσαν να έχουν άλλου τύπου αντιδράσεων στη χορήγηση άνοσου ορού.
• Παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν ο άνοσος ορός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός έναντι της λοίμωξης COVID-19, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ο άνοσος ορός μπορεί να είναι αποτελεσματικός για ορισμένους ασθενείς.
• Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες, ο FDA επιτρέπει την επείγουσα ερευνητική χρήση του άνοσου ορού για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 σύμφωνα με τα κριτήρια της έκτακτης ανάγκης IND.
Πώς μπορεί ένας γιατρός να αποκτήσει πρόσβαση σε άνοσο ορό;
• Ο γιατρός πρέπει να έρχεται σε επαφή με το τοπικό κέντρο αιμοδοσίας για να ενημερωθεί για τη λήψη πλάσματος από έναν ιαθέντα δότη.
• Οι αδειοδοτημένοι γιατροί μπορούν να ζητήσουν τη χρήση άνοσου ορού για ασθενή με COVID-19 μέσω ειδικής φόρμας σύμφωνα με τις οδηγίες του FDA.
Τι είναι το IND;
Ένας ιατρός μπορεί να αποφασίσει να αιτηθεί τη χρήση ενός πειραματικού προϊόντος για συγκεκριμένο ασθενή μέσω μιας αίτησης έκτακτης ανάγκης για ερευνητικά νέα φάρμακα (eIND) εάν:
• ο ιατρός θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να χρειαστεί επειγόντως για τη σοβαρή ή άμεση απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή κατάσταση του ασθενούς.
• δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική θεραπεία.
• ο πιθανός κίνδυνος από το ερευνητικό φάρμακο δεν είναι μεγαλύτερος από τον πιθανό κίνδυνο από την ασθένεια ή την κατάσταση, και
• ο ασθενής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ερευνητικό προϊόν μέσω κλινικών δοκιμών ή πρωτοκόλλων διευρυμένης πρόσβασης.
Πού μπορεί ένας γιατρός να αποκτήσει άνοσο ορό για έναν ασθενή με COVID-19;
• Ο άνοσος ορός δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμος από τα κέντρα αιμοδοσίας, αν και πολλά αρχίζουν να συλλέγουν.
• Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την αιμοδοσία για να συζητήσουν πιθανές επιλογές για τη λήψη άνοσου ορού από ιαθέντες.
• Ο FDA δεν παρέχει άνοσο ορό στα νοσοκομεία.
Πρόσφατα ανάρρωσα από τη λοίμωξη COVID-19, μπορώ να γίνω δότης άνοσου ορού;
• Ο άνοσος ορός πρέπει να συλλέγεται μόνο από ιαθέντα άτομα εάν είναι επιλέξιμα για δωρεά αίματος.
• Τα άτομα πρέπει να έχουν προηγουμένως διαγνωστεί με COVID-19 τεκμηριωμένα με εργαστηριακό έλεγχο και να πληρούν άλλα εργαστηριακά κριτήρια.
• Τα άτομα πρέπει να έχουν αναρρώσει πλήρως, με πλήρη λύση των συμπτωμάτων για τουλάχιστον 14 ημέρες πριν τη δωρεά άνοσου ορού.
Νομίζω ότι είχα COVID-19, αλλά δεν είχα ελεγχθεί εργαστηριακά. Μπορώ να γίνω δότης;
• Όχι, τα άτομα πρέπει να είχαν διάγνωση COVID-19 τεκμηριωμένη εργαστηριακά για να είναι επιλέξιμοι για δότες.
Που πρέπει να επικοινωνήσω αν θέλω να γίνω δότης;
• Δε συλλέγουν άνοσο ορό όλα τα κέντρα αιμοδοσίας, αλλά ορισμένοι έχουν αρχίσει να συλλέγουν.
• Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες το τοπικό κέντρο αιμοδοσίας για τις διαθέσιμες επιλογές.
• Ο FDA δεν συλλέγει άνοσο ορό.


3. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ ΜΕ COVID- 19
Σε δημοσιευμένο άρθρο στο Lancet Infectious Diseases στις 24/03/2020, αναφέρεται ότι οι έγκυες γυναίκες θα μπορούσαν να είναι πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη COVID-19 από τον γενικό πληθυσμό λόγω και φυσιολογικών προσαρμοστικών αλλαγών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Καθώς η λοίμωξη COVID-19 εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς, η διαχείριση της μητέρας και η ασφάλεια του εμβρύου εκλύουν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι Nan Yu και συνεργάτες αναφέρουν τα κλινικά χαρακτηριστικά και τις μαιευτικές και νεογνικές εκβάσεις της εγκυμοσύνης με COVID-19 στο Wuhan, Κίνα. Αξιολογήθηκαν επτά έγκυες γυναίκες με πνευμονία COVID-19 και τα συμπτώματα έναρξης ήταν παρόμοια με αυτά που έχουν αναφερθεί σε μη εγκύους ενήλικες με COVID-19. Όλες οι ασθενείς έλαβαν οξυγονοθεραπεία και αντιιική θεραπεία. Ο χρόνος εγκυμοσύνης ήταν 37 έως 41 εβδομάδες συν 5 ημέρες. Όλες πραγματοποίησαν καισαρική τομή και τα αποτελέσματα των εγκύων γυναικών και νεογνών ήταν καλά. Τρία νεογνά ελέγχθηκαν για SARS-CoV-2, και ένα βρέθηκε να έχει μολυνθεί με 36 ώρες μετά τη γέννηση. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν ορισμένες ενδείξεις για την κλινική αξιολόγηση και τη διαχείριση των εγκύων γυναικών με COVID-19, αλλά παραμένουν ερωτήματα. Απαιτούνται κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και οι επιπτώσεις στο έμβρυο για τη θέσπιση τυποποιημένης θεραπείας για τις έγκυες γυναίκες με COVID-19. Σε περιπτώσεις εγκύων γυναικών με COVID-19, απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να διαπιστωθεί πότε θα πρέπει να συνιστάται η καισαρική τομή. Σε μία δεύτερη δημοσίευση, οι Zhu και συνεργάτες ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά από εννέα έγκυες γυναίκες με COVID-19. Επτά από τις γυναίκες γέννησαν τα μωρά τους με καισαρική τομή και δύο με κολπικό τοκετό. Και τα τρία νεογνά που γεννήθηκαν με κολπικό τοκετό (συμπεριλαμβανομένων δύο που ήταν δίδυμα) είχαν βαθμολογία Apgar τουλάχιστον 9 και αρνητική δοκιμασία νουκλεϊνικού οξέος για SARS-CoV-2. Συμπερασματικά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση του κινδύνου και την παραγωγή κατευθυντήριων γραμμών για τους χρόνους και τις μεθόδους τοκετού σε ασθενείς με COVID- 19. Όπως συζητήθηκε στη μελέτη, αν και όλες οι μητέρες και τα βρέφη έδειξαν καλά αποτελέσματα, όλες οι έγκυες γυναίκες ήταν στο τρίτο τρίμηνο και είχαν μόνο ήπια συμπτώματα. Ως εκ τούτου, η επίδραση της λοίμωξης SARS- CoV- 2 στο έμβρυο κατά το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο ή σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή λοίμωξη παραμένει προς διερεύνηση.

4. ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19

Οι Zhou και συνεργάτες (The Lancet 11Mar2020) αναλύουν την κλινική πορεία και τους παράγοντες κινδύνου για θνησιμότητα ενήλικων ασθενών με COVID-19 στην πόλη Wuhan της Κίνας με μια αναδρομική μελέτη. Συμπεριελήφθησαν 191 ασθενείς με μέση ηλικία τα 56 έτη (εύρος 18-87) και οι περισσότεροι ασθενείς ήταν άνδρες (62%). Σχεδόν οι μισοί ασθενείς είχαν και άλλα νοσήματα, με την υπέρταση να είναι η πιο συχνή συννοσηρότητα, ακολουθούμενη από διαβήτη και στεφανιαία νόσο. Τα συνηθέστερα συμπτώματα κατά την είσοδο ήταν πυρετός (94%) και βήχας (79%), ακολουθούμενα από απόχρεμψη και καταβολή. Λεμφοπενία κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο εμφανίστηκε σε 77 (40%) ασθενείς, λευκοπενία σε 32 (17%) και λευκοκυττάρωση σε 40 (21%). 29 ασθενείς (15%) είχαν αναιμία και 13 (7%) είχαν θρομβοπενία. Τρανσαμινασαιμία (αυξημένη τιμή ALT) παρουσιάστηκε σε 59 ασθενείς (31%), ενώ αυξημένη τιμή κρεατινίνης σε 8 ασθενείς (4%). Η τιμή της γαλακτικής αφυδογονάσης (LDH) ήταν αυξημένη σε 123 άτομα (67%), της κρεατινικής κινάσης σε 22 (13%), και της καρδιακής τροπονίνης σε 24 ασθενείς (17%). Ο χρόνος προθρομβίνης ήταν παρατεταμένος σε 11 ασθενείς (6%), ενώ 72 ασθενείς (42%) είχαν τιμές D-διμερούς άνω της μονάδας. 102 ασθενείς (80%) είχαν αυξημένη τιμή φερριτίνης, ενώ 14 (9%) είχαν αυξημένη τιμή προκαλσιτονίνης. Όσον αφορά στην ακτινολογική εικόνα, 59% των ασθενών εμφάνισαν πνευμονική πύκνωση, το 71% θάμβος δίκην θολής υάλου και το 75% αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα. Ο διάμεσος χρόνος από την εμφάνιση της ασθένειας (δηλαδή, πριν από την εισαγωγή) έως την έξοδο από το νοσοκομείο ήταν 22 ημέρες (18-25), ενώ ο διάμεσος χρόνος έως το θάνατο ήταν 18,5 ημέρες (15-22). 32 ασθενείς χρειάστηκαν επεμβατικό μηχανικό αερισμό, εκ των οποίων 31 (97%) απεβίωσαν. Ο διάμεσος χρόνος από την εμφάνιση της ασθένειας έως τον επεμβατικό μηχανικό αερισμό ήταν 14,5 ημέρες (12-19). Η σήψη ήταν η πιο συχνή επιπλοκή, ακολουθούμενη από αναπνευστική ανεπάρκεια, ARDS, καρδιακή ανεπάρκεια και σηπτικό σοκ. Η συχνότητα των επιπλοκών ήταν υψηλότερη στους θανόντες από τους επιζώντες. Οι μισοί από τους μη επιζώντες παρουσίασαν δευτερογενή μόλυνση, ενώ πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα παρατηρήθηκε σε δέκα (31%) από 32 ασθενείς που χρειάστηκαν επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Ο αριθμός των λεμφοκυττάρων κατά την εισαγωγή ήταν σημαντικά υψηλότερος στους επιζώντες από τους μη επιζώντες. Στους επιζώντες, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων ήταν χαμηλότερος την ημέρα 7 μετά την έναρξη της νόσου και βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ενώ η σοβαρή λεμφοπενία παρατηρήθηκε μέχρι το θάνατο στους αποβιώσαντες. Τα επίπεδα d-διμερούς, καρδιακής τροπονίνης I υψηλής ευαισθησίας, φερριτίνης ορού, γαλακτικής αφυδρογονάσης και IL-6 ήταν σαφώς αυξημένα στους μη επιζώντες σε σύγκριση με τους επιζώντες καθ 'όλη την κλινική πορεία και αυξήθηκαν με την επιδείνωση της ασθένειας. Στους θανόντες, η καρδιακή τροπονίνη Ι αυξήθηκε ταχέως μετά την 16η ημέρα από την εμφάνιση της νόσου, ενώ η γαλακτική αφυδρογονάση αυξήθηκε τόσο για τους επιζώντες όσο και για τους θανόντες στο αρχικό στάδιο της ασθένειας, αλλά μειώθηκε μετά την 13η ημέρα για τους επιζώντες.
Στη μονομεταβλητή ανάλυση, η πιθανότητα θανάτου στο νοσοκομείο ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με διαβήτη ή στεφανιαία νόσο. Με αυξημένο κίνδυνο θανάτου σχετίστηκαν επίσης η αυξημένη ηλικία, η λεμφοπενία, η λευκοκυττάρωση, και οι αυξημένες τιμές ALT, γαλακτικής δεϋδρογενάσης, υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης Ι, κινάσης κρεατίνης, d-διμερούς, φερριτίνης ορού, ιντερλευκίνης 6, χρόνου προθρομβίνης, κρεατινίνης και προκαλιτονίνης. Στο μοντέλο πολυπαραγοντικής λογαριθμικής παλινδρόμησης, η μεγαλύτερη ηλικία, η υψηλότερη βαθμολογία SOFA και η τιμή d-διμερούς μεγαλύτερη από 1 μg / mL κατά την εισαγωγή σχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα θανάτου. Η βαθμολογία διαδοχικής αξιολόγησης οργανικής ανεπάρκειας (βαθμολογία SOFA) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης ενός ατόμου (κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια παραμονής σε μονάδα εντατικής θεραπείας) και την αξιολόγηση της λειτουργίας ή του βαθμού οργανικής ανεπάρκειας. Η βαθμολογία βασίζεται σε έξι διαφορετικές κλίμακες που αντικατοπτρίζουν τη λειτουργία έξι συστημάτων του οργανισμού - αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, ηπατικό, νεφρικό, νευρολογικό και πηκτικότητα.Θάνος Δημόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρύτανης ΕΚΠΑ
https://mdimop.gr/covid19/

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί η μεταδοτικότητα του κορονοϊού

Η διατήρηση απόστασης, το σωστό πλύσιμο των χεριών, η ευρεία χρήση μάσκας και οι περιοδικοί διαγνωστικοί έλεγχοι κρίνονται απαραίτητα μέτρα για να ανακόψουν τη μετάδοση του κορονοϊού, αναφέρουν οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαβριατοπούλου, Ιωάννης ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣ: Πέντε οι δράστες της δολοφονίας 51χρονου στον Ασπρόπυργο - Οι δύο ανήλικοι

«Φως» στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με θύμα 51χρονο αλλοδαπό στις 8 Απριλίου στον Ασπρόπυργο έριξε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Το θύμα είχε βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένο, πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου, εντός φορτηγού-τράκτορα, του οποίου ήταν οδηγός και ήταν ...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 50χρονος φέρεται να μαχαιρώθηκε από γείτονά του στην είσοδο της πολυκατοικίας

Σκηνικό φρίκης το βράδυ της Δευτέρας στον Βόλο, όταν ένας άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης από γείτονα στην είσοδο της πολυκατοικίας του και διακομίσθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το taxydromos.gr τo θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου τραυματισμένος και εισήχθη για νοσηλεία σε κατάσταση ...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Λόγω της σήψης δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Το πτώμα εντοπίστηκε σε ρέμα, στο ύψος της Πύλης 16 του Λιμανιού. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τη διαλεύκανση της ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάνδρα: Ξεκινά πάλι η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία

Η τραγωδία της Μάνδρας «ζωντανεύει» ξανά  στο δικαστήριο. Στο «σκαμνί» 21 κατηγορούμενοι.   Την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ημέρα πλήρους επαναλειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων, θα συνεχιστεί η δίκη για τη φονική πλημμύρα στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 που κόστισε την ζωή 25 ανθρώπων.   Η δίκη εκφωνήθηκε από ...

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακό χάος από την καταιγίδα στην Αθήνα: Έκλεισε η Πειραιώς

Η ξαφνική καταιγίδα το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στην Αθήνα προκάλεσε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, με την οδό Πειραιώς να κλείνει από τα νερά που πλημμύρισαν τον δρόμο. Συγκεκριμένα λόγω της συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από την Χαμοστέρνας μέχρι το ύψος ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις: 1.000 θέσεις σε Μητροπόλεις

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.   Η συνάντηση έγινε στο Συνοδικό Μέγαρο, όπου ο Υπουργός απευθυνόμενος στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και διατήρηση ...

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία της ΔΟΕ: "η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά στα σχολεία"

 «Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια αστυνομικών ελέγχων σε Δημοτικά Σχολεία της Χίου, δήθεν, για να εξεταστεί αν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, αφού δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιου είδους αρμοδιότητα», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.   Παράλληλα, στην ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκρυβε την κοκαΐνη μέσα σε... παιχνίδι!

Άδοξο τέλος είχε το σχέδιο ενός άνδρα να μεταφέρει κοκαΐνη στην Μύκονο. Πως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.   Στην σύλληψη ενός 28χρονου, που ταξίδεψε από τον Πειραιά για να σπρώξει κοκαΐνη στο κοσμοπολίτικο νησί των ανέμων.προχώρησε η ειδική ομάδα της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου.    Ο αλλοδαπός, πιάστηκε ...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας

Το σχέδιο δράσης σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την προαναγγελία ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.   Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά κάθε ενέργεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης παραβατικότητας της γείτονος, παραμένοντας διαρκώς προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενη πρόκληση. Έχει καταρτισθεί λεπτομερής κατάλογος ενεργειών ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Εξετάζεται το σενάριο τα ΑΕΙ να ορίζουν βαθμό εισαγωγής

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως, κατά την ακρόαση φορέων επί του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου, για τους διορισμούς στην εκπαίδευση. Πώς αντέδρασαν οι φορείς.   Τη δυνατότητα να ορίζουν τα πανεπιστήμια το βαθμό εισαγωγής σε συγκεκριμένο μάθημα, επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.   Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως στο πλαίσιο ...

Διαβάστε περισσότερα

Δολοφονία στη Βούλα: Ταυτοποιήθηκε ο 47χρονος Βέλγος – Ήταν καταζητούμενος για ναρκωτικά

O 47χρονος Βέλγος που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έξω από το σπίτι που διέμενε στη Βούλα, ήταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καταζητούμενος για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο 47χρονος, που είχε έρθει στην Ελλάδα με την γυναίκα του και το παιδί του, δολοφονήθηκε με δύο ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορωνοϊός: 19 νέα κρούσματα στην Ελλάδα -Τα 12 σε ταξιδιώτες από το Κατάρ

Η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε ότι μετά τα 12 θετικά κρούσματα κορωνοϊού που βρέθηκαν σε πτήση της Qatar Airlines, από την Ντόχα προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι πτήσεις από και προς το Κατάρ αναστέλλονται έως και τις 15 Ιουνίου 2020.   Σύμφωνα με την γ.γ. ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανένας θάνατος και 19 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα σήμερα

Γραπτή ενημέρωση εξέδωσε το υπουργείο Υγείας και ο Σωτήρης Τσιόδρας στην οποία ανακοινώθηκε ότι δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος σήμερα ενώ έχουν εντοπιστεί 19 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Οι νεκροί από τον φονικό ιό στη χώρα μας συνολικά είναι 179 ενώ τα κρούσματα φτάνουν πλέον ...

Διαβάστε περισσότερα

Πέθανε ο οδηγός του φορτηγού που «καρφώθηκε» σε κατάστημα στην Πειραιώς

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που συνέβη σήμερα 2 Ιουνίου το πρωί, στην Πειραιώς, όταν φορτηγό «μπούκαρε» σε κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κατέληξε, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι έπαθε καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, συγκεκριμένες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μετά τη διενέργεια της νεκροψίας. Σε ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνελήφθη στην Καλλιθέα δραπέτης που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Μίμη Ζουγανέλη

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα άντρας που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του Μίμη Ζουγανέλη στη Μύκονο και είχε δραπετεύσει από τη φυλακή. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας συνελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστά έγγραφα. Ο 41χρονος Πολωνός εξέτιε την ποινή ισόβιας ...

Διαβάστε περισσότερα

“Βοήθεια στο Σπίτι”: Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρχισε σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 2.909 μόνιμες θέσεις στους δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00 και αφορά τους ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκανε… “ντελίβερι” κοκαΐνη

Συνελήφθη, στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, Έλληνας κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκε ο άνδρας να μεταβαίνει σε υπαίθριο χώρο (καβάντζα) όπου είχε αποκρύψει ναρκωτικές ουσίες μέσα σε πλαστικά κουτιά και ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατεπείγουσα έρευνα για τη λεχώνα που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό της λεχώνας που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή, λίγο αφού γέννησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, διέταξε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η 27χρονη γέννησε στις 18 Μαΐου ένα υγιέστατο αγοράκι και λίγο μετά τον τοκετό υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμένει η Άγκυρα: Συνεχίζουμε τις γεωτρήσεις

Συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας για τις έρευνες που δρομολογεί εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας η Τουρκία δίνει με σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι. «Oι νέες περιοχές που έχουν αιτηθεί τα “Τουρκικά Πετρέλαια” για έρευνες και γεωτρήσεις βρίσκονται εντός της ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό ξέφυγε της πορείας του και μπήκε σε μαγαζί στην Πειραιώς

Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στην Πειραιώς στο ύψος της περιοχής του Ταύρου. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ένα φορτηγό που κινούταν στο ρεύμα προς Πειραιά, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέφυγε της πορείας του και εισέβαλε σε παρακείμενο μαγαζί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με ...

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πηγαδάκια - Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή

Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Σερρών στην περιοχή Πηγαδάκια Βούλας. Νωρίτερα κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο διαμέρισμα τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.   Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς πήραν μέρος 15 ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κανόνες για τις παραλίες - Τι ισχύει για τις ξαπλώστρες, τη μουσική και τις αποστάσεις

Τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων σε οργανωμένες και μη παραλίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σήμερα. Πλέον επιτρέπεται η παρασκευή ροφημάτων όπως καφέ, χυμών, κ.λπ. αλλά εξακολουθεί να ...

Διαβάστε περισσότερα