Καρατόμησαν την καλλιτεχνική διευθύντρια του «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021»

ΕΛΛΑΔΑ
18 Φεβρουαρίου 2020 00:00:00

Εκτός της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, βρίσκεται η καλλιτεχνική διευθύντρια Κέλλυ Διαπούλη. Στην ανοιχτή επιστολή της κάνει λόγο για άμεση εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας στην απομάκρυνσή της, εξηγεί τα προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία της Εταιρείας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, θέτει ερωτήματα για την πορεία του θεσμού δέκα μήνες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων με τα περισσότερα έργα υποδομών να μην έχουν ξεκινήσει και θυμίζει ότι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είναι το μόνο που έχει εξελιχθεί με βάση και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ

Είμαι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσω ότι το ΔΣ της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποφάσισε την καταγγελία της σύμβασής μου ως Καλλιτεχνικής Διευθύντριας της Ελευσίνας 2021, με μία προσχηματική απόφαση, η οποία επιχειρεί να χρεώσει σε μένα μακροχρόνιες αδράνειες της Διοίκησης, που έχουν οδηγήσει το όλο εγχείρημα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αν όχι σε αδιέξοδο. Ως δημιουργός του οράματος, της πρότασης και του καλλιτεχνικού προγράμματος που χάρισε στην Ελευσίνα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και ως ο άνθρωπος που εργάζεται συστηματικά εδώ και έξι χρόνια για την υλοποίησή του, αλλά και ως κάτοικος και πολίτης αυτής της πόλης που ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει στην πόλη η ΠΠΕ, οφείλω να εκθέσω την κατάσταση, εξηγώντας γιατί η απόφαση καταγγελίας της σύμβασής μου είναι προσχηματική, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εγχείρημα και πού οφείλονται οι καθυστερήσεις της υλοποίησης, τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον τομέα του καλλιτεχνικού προγράμματος και ποια είναι τα νέα προβλήματα που προκαλεί η απομάκρυνσή μου.

Η προσχηματική απόφαση

Ο προσχηματικός χαρακτήρας της απόφασής απομάκρυνσής μου έγκειται στο γεγονός ότι μου ζητήθηκε μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες να καταθέσω τις τελικές εισηγήσεις για όλα τα έργα και τις δράσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος του 2020 και του 2021 προκειμένου να προχωρήσει το ΔΣ σε συμβασιοποίηση των έργων, ενώ το ΔΣ γνωρίζει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο βάσει των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Για να κατατεθεί η τελική εισήγηση για ένα έργο, πρέπει πρώτα η διοίκηση να ορίσει στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση πώς θα προσεγγίσει το συγκεκριμένο έργο σε επίπεδο ανάθεσης. Υπάρχουν εισηγήσεις όπως αυτή για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών “PA Initiator” ή για το έργο της Λουκίας Αλαβάνου “On the way to Colonus”, που έχουν κατατεθεί ήδη από το Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2019 αντίστοιχα και ακόμη δεν έχουν συμβασιοποιηθεί για τους παραπάνω λόγους, όπως και εισηγήσεις για άλλα 12 έργα και δράσεις που κατατέθηκαν πριν από τις 30 Ιανουαρίου 2020 δεν έχουν εξεταστεί ακόμα από το ΔΣ. Αφού, λοιπόν, το ΔΣ επιθυμεί να επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί δεν ξεκινάει με αυτές τις εισηγήσεις;

Ο παρεμβατικός ρόλος της πολιτικής ηγεσίας

Η απόφαση είναι επίσης προσχηματική γιατί κρύβει το γεγονός ότι η απομάκρυνσή μου είναι επιταγή της πολιτικής ηγεσίας, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη στη συνέντευξη τύπου που έδωσε για την Ελευσίνα το Νοέμβριο του 2019 η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσία του Δημάρχου Ελευσίνας. Πρόκειται για ευθεία και βίαιη παρέμβαση στο καλλιτεχνικό έργο, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με τις αρχές λειτουργίας του θεσμού της ΠΠΕ και τα κριτήρια απονομής του Βραβείου Μελίνα Μερκούρη που κάνουν λόγο για σεβασμό της αυτονομίας της καλλιτεχνικής ομάδας. Γενικά, από την αρχή της λειτουργίας της εταιρείας, ένα βασικό πρόβλημα, που καταγράφεται επαναληπτικά στις εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ο εκτελεστικός και όχι στρατηγικός ρόλος του ΔΣ. Αντίθετα με τις συστάσεις της Επιτροπής, το ΔΣ γίνεται ολοένα και πιο εκτελεστικό, ακυρώνοντας στην ουσία το ρόλο και τη λειτουργία των στελεχών της εταιρείας. Πλέον, η όλη διαχείριση του έργου γίνεται στην ουσία από τη Μπουμπουλίνας, με το Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού να αναλαμβάνει ρόλο “project manager” του έργου, όπως ανακοινώθηκε και στη συνέντευξη τύπου του ΥΠΠΟΑ το Νοέμβριο και τα μέλη του ΔΣ να αναλαμβάνουν τομείς του έργου όπως πχ τη μουσική, τα προγράμματα κατάρτισης, την επικοινωνία κ.ο.κ.

Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις

Η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος της ΠΠΕ απαιτεί μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στο ΥΠΠΟΑ, το Δήμο, το ΔΣ και τα στελέχη της εταιρείας, προκειμένου καθένας να είναι αποτελεσματικός στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης και του ΥΠΠΟΑ είναι να εξασφαλίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για τη λειτουργία του έργου. Ο ρόλος του Δήμου να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες υποδομές. Ο ρόλος του ΔΣ και της διοίκησης της εταιρείας να εξασφαλίσει την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας.

Μέχρι στιγμής τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, ακόμη δεν είναι σαφές ποιος είναι ο εξασφαλισμένος προϋπολογισμός για το έργο, ποιο είναι το ποσό που θα διατεθεί τελικά για καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ποιο το διαθέσιμο ποσό για λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί οι διαθέσιμοι χώροι για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος, με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να μη μπορούν καν να σχεδιαστούν. Δεν υπάρχει ακόμη επαρκής στελέχωση της εταιρείας και δεν έχουν καλυφθεί ακόμη θέσεις – κλειδιά όπως αυτή του Τεχνικού Διευθυντή, παρ’ όλο που έχω επισημάνει την καταλυτικής σημασίας ανάγκη ύπαρξής του ήδη από τον Οκτώβριο του 2018.

Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς θα γίνει η ανάθεση κάθε έργου και δράσης. Η ΠΠΕ είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όχι απλώς καλλιτεχνικά έργα, αλλά ολόκληρες διοργανώσεις όπως φεστιβάλ, προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, μεγάλα πολυετή έργα κτλ, τα οποία μπορούν είτε να ανατεθούν απευθείας σε πολιτιστικούς φορείς για την υλοποίησή τους, είτε να υλοποιηθούν εσωτερικά από την εταιρεία Ελευσίνα 2021. Ο σχεδιασμός της πρότασης, που προέβλεπε έναν οργανισμό 40 ατόμων, είχε γίνει στη λογική της απευθείας ανάθεσης, ώστε τα έργα και οι δράσεις να υλοποιηθούν ως εξωτερικές παραγωγές. Αυτό βέβαια απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση. Από την άλλη, η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου

και πολυσχιδούς προγράμματος ως εσωτερικής παραγωγής απαιτεί πολύ περισσότερο προσωπικό, αυξάνοντας γεωμετρικά τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση πρέπει να κάνει μία επιλογή, έχοντας μελετήσει παράλληλα τους όρους και το κόστος υλοποίησης σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις. Με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αυτό θα έπρεπε να είχε καθοριστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της εταιρείας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα που διαμόρφωσα και εξασφάλισε στην Ελευσίνα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης απέναντι σε 13 άλλες προτάσεις, στόχευε στην ανάδειξη της πόλης σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με διεθνή αναφορά και στο να λειτουργήσει η πόλη ως ένα μοντέλο πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα. Ο φάκελος διαμορφώθηκε σε συνεργασία με μια ομάδα ανθρώπων από την πόλη της Ελευσίνας, οι οποίοι γνωρίζουν τόσο τις ιδιαιτερότητες όσο και τις δυνατότητες της πόλης, αλλά και σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών από την Αθήνα και συνεργατών από την Ευρώπη, που έφερα εγώ στην πόλη. Αυτός ο συνδυασμός, Ελευσίνιων και Ευρωπαίων επαγγελματιών ήταν το κλειδί στην επιτυχία της διεκδίκησης του τίτλου, ενώ η ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία, είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας του ίδιου του προγράμματος. Σήμερα, οι περισσότεροι από τους Ελευσίνιους που σχεδιάσαμε την πρόταση, είμαστε εκτός εταιρείας και έχουμε αντικατασταθεί από ανθρώπους που δε μένουν στην πόλη και σίγουρα δε θα είναι στην πόλη μετά το 2021.

Παρά τις δυσκολίες που περιέγραψα παραπάνω, μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει οι δύο από τους 4 κεντρικούς θεσμούς, το Φεστιβάλ Συνοικισμός, ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών, και η Συνάντηση Πολιτισμός 2030, το Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών VA Initiator, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, η καθιέρωση της 11/11 ως γιορτής με μια μεγάλη δημόσιου συμμετοχικού χαρακτήρα καλλιτεχνική εκδήλωση στην πόλη και πολλά άλλα έργα και εκδηλώσεις. Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά στο επίπεδο της διεθνούς δικτύωσης της πόλης και συνεργασίες με κορυφαία ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Festival Academy του European Festivals Association, το United Cities and Local Governments, το Culture Action Europe, το Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες IETM κ.α. Συνολικά, καταφέραμε να υλοποιήσουμε 17 έργα και δράσεις το 2017 και ενώ η εταιρεία δεν είχε ακόμη συσταθεί, 19 το 2018 και 20 το 2019.

Επίσης, το πρόγραμμα του 2020 είναι ήδη έτοιμο από το καλοκαίρι του 2019, ενώ ενδεικτικά αναφέρω ότι για το 2021 έχουν ήδη σχεδιαστεί συνεργασίες με εξέχοντες καλλιτέχνες όπως ο Romeo Castellucci και η Sasha Waltz, καθένας από τους οποίους θα κάνει μία πρωτότυπη παραγωγή ειδικά διαμορφωμένη για τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, η μεγάλης κλίμακας έκθεση “Elefsina Mon Amour” σε επιμέλεια Κατερίνας Γρέγου, ένα πρόγραμμα εστιασμένο στο σύγχρονο τσίρκο και το θέατρο κούκλας σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που περιλαμβάνει την παρουσίαση μιας σειράς σημαντικών παραστάσεων από τη Γαλλία, τον Καναδά και το Βέλγιο, μία νέα διεθνή παραγωγή της Sanja Mitrovic πάνω στο θέμα του αποχωρισμού μητέρας και κόρης, εμπνευσμένη από το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Όλα αυτά έχουν παρουσιαστεί στο πλάνο δράσης του 2020 και του 2021 που έχει κατατεθεί ήδη από το φθινόπωρο του 2019 και παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά τη συνάντηση αξιολόγησης της προόδου του έργου τον Ιούνιο του 2019.

Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις διαδοχικές εκθέσεις της (Δεκέμβριος 2016, Οκτώβριος 2018, Ιούλιος 2018, Ιούλιος 2019) η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δηλώνει την ικανοποίησή της ή τουλάχιστον εντοπίζει πρόοδο στον τομέα του καλλιτεχνικού προγράμματος, ενώ παρατηρεί τα ίδια άλυτα προβλήματα στον τομέα της διακυβέρνησης, όπως ο εκτελεστικός ρόλος του ΔΣ, η έλλειψη υποδομών και η έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων διαχείρισης του έργου.

Η συνέχεια

Θεωρώ ότι η απόφαση του ΔΣ να απομακρύνει 10 μήνες πριν από την έναρξη των εορτασμών τον άνθρωπο που σχεδίασε το πρόγραμμα, κέρδισε τον τίτλο, δουλεύει σε αυτό τα τελευταία 6 χρόνια και το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και ζει και εργάζεται στην πόλη, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στην ήδη ασταθή κατάσταση του έργου και αφήνει σε εκκρεμότητα μία σειρά έργων και καλλιτεχνών. Τόσο η Διοίκηση της εταιρείας, όσο και η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και του Δήμου οφείλουν να απαντήσουν άμεσα στα εξής ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν; Αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ; Κάποιο άλλο;

2. Τι θα γίνει με τα έργα που έχουν σχεδιαστεί και πώς θα εξασφαλιστούν άμεσα οι καλλιτέχνες; Η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να κάνει προσύμφωνα με όλους τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες.

3. Γιατί η απόλυσή μου λειτουργεί προς όφελος και όχι εις βάρος της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος; Και πώς, με τις ισχύουσες διαδικασίες και δομές, κάποιος άλλος που δεν έχει διαμορφώσει το όραμα, την ιδέα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχει κάνει τις επαφές με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικούς συνεργάτες και δεν έχει τη βιωματική εμπειρία της καθημερινότητας της Ελευσίνας θα είναι πιο αποτελεσματικός στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος;

4. Ποιοι είναι οι χώροι (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών τους προδιαγραφών) που θα φιλοξενήσουν τα έργα και τις δράσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος;

5. Ποιος είναι ο εξασφαλισμένος προϋπολογισμός για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ποιος για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας;

6. Ποιο είναι το σχέδιο παρακαταθήκης και τι θα αφήσει τελικά στην πόλη το πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν;

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου στην Ελευσίνα 2021, που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται ακούραστα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες από την Ευρώπη και την Ελλάδα, καλλιτέχνες και μη, που πίστεψαν σε αυτό το έργο και επένδυσαν τη δημιουργική τους ενέργεια για την υλοποίησή τους. Είναι κρίσιμο, ευχή μου και κύρια επιθυμία μου, το πρόγραμμα που σχεδίασα να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Πολύ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και η απομάκρυνσή μου στοχεύει στην αντικατάσταση μιας ολοκληρωμένης πρότασης με όραμα, στρατηγική, περιεχόμενο και παρακαταθήκη με ένα πανηγύρι «ετοιματζίδικων» έργων που θα φορεθούν από πάνω και απ’ έξω, δε θα έχουν προκύψει μέσα από την ενσωμάτωση των καλλιτεχνών στην καθημερινότητα της πόλης και δε θα αφήσουν τίποτα πίσω τους.

Κέλλυ Διαπούλη

(τέως) Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Θεσσαλονίκη: Σε 20χρονη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε παλιό λατομείο

Σε 20χρονη Ελληνίδα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε απόψε στα παλιά λατομεία Παλαιοκάστρου, έξω από την Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Αστυνομίας, δίπλα στη νεαρή γυναίκα βρέθηκε ένα μικρόσωμο σκυλί που πιθανότατα ανήκει στην ίδια. Φέρεται, δε, να ήταν δεμένο με λουρί γύρω ...

Διαβάστε περισσότερα

Θρίλερ με πτώμα νεαρής γυναίκας σε παλιό λατομείο της Θεσσαλονίκης

Πτώμα νεαρής γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (30/3) στα παλιά λατομεία Παλαιοκάστρου, έξω από την Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ τη σορό εντόπισε περαστικός και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η περιοχή έχει αποκλειστεί ενώ ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεμάτη η παραλία Θεσσαλονίκης, έξαλλος ο δήμαρχος -«Αυτή η εικόνα δεν θα συνεχιστεί»

Μέτρα ώστε να τηρηθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, προανήγγειλε ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας ο οποίος έγινε έξαλλο, βλέποντας τις νέες εικόνες με κόσμο στην παραλία. «Δεν θα αφήσω την πόλη να εκτίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ...

Διαβάστε περισσότερα

Περ. Αττικής: Υποστήριξη στο Γηροκομείο Αθηνών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη αύριο θα παραδοθούν στο Γηροκομείο Αθηνών 10.000 γάντια, 3.000 μάσκες προστασίας και πάνω από 650 συσκευασίες αντισηπτικού υλικού, για την ενίσχυση της προστασίας του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στη δομή. Επιπρόσθετα σε συνεργασία με την ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 18:56 βορειοανατολικά της Αμαλιάδας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε στην Ηλεία, 24 χιλιόμετρα νότια του Πύργου της Ναυπάκτου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα οκτώ χιλιόμετρα. Σύμφωνα ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορονοϊός: Σωτήρης Τσιόδρας για την χλωροκίνη – Έρχεται θεραπεία και στο σπίτι

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε ότι πλέον θα μπορούν κάποιοι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία για τον κορονοϊό από το σπίτι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας θα «ανέβει» ειδική πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν αίτηση για να προμηθευτούν τα φάρμακα. «Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Να μην πάρουν τα φαρμακεία τεστ για Covid-19

Να μην προχωρήσουν οι φαρμακοποιοί στην προμήθεια διαγνωστικών τεστ για τον COVID-19 , στην παρούσα φάση, συστήνει οι Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με επιστολή του προς τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τα όσα ανέφερε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. «Σε αυτή τη φάση ...

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γλέζος: Οταν ζήτησε από τον Ιερώνυμο να ταφεί με θρησκευτική κηδεία

  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Κώστα Τασούλα, η κηδεία του Μανώλη Γλέζου θα γίνει δημοσία δαπάνη.     Πριν από τρία χρόνια, ο Μανώλης Γλέζος είχε συναντηθεί με ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Δωρεά ιατρικού υλικού και διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊο

Στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων, των ιατρών και των νοσηλευτών που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού προχώρησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Μέσω του συλλογικού της φορέα κοινωνικής προσφοράς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και μετά από ανταπόκριση των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας. ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την ασφαλή εργασία από το σπίτι

Αναλυτικές συμβουλές από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης... Συμβουλές για την ασφαλή εργασία από το σπίτιΣε συνέχεια των συστάσεων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην τρέχουσα περίοδο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλούν όσους εργάζονται από την ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγοραστός: «Το 50% του μισθού μου για 2 μήνες στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας»

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός ανακοίνωσε ότι καταθέτει το 50% του μισθού του, για δύο μήνες, για την ενίσχυση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας. Μετά το κάλεσμα που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς, τους βουλευτές της Ν.Δ και συνολικά στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Αναλυτικά η ...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρδαλιάς: Νέα και αυστηρότερα μέτρα εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες

Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πολιτείας και πολιτών, μόνο έτσι θα σπάσουμε την αλυσίδα του ιού, τόνισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναστέλλεται η λειτουργία της μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα και όλες οι μονάδεςστην περιοχή λειτουργούν ...

Διαβάστε περισσότερα

Covid-19: Στους 43 οι νεκροί - 1.212 κρούσματα στην Ελλάδα

Συνολικά 1.212 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας στην επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, τόνισε πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 43, καθώς τη Δευτέρα καταγράφηκε ο θάνατος ακόμη πέντε ασθενών. Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας από ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορωνοϊός: 43 συνολικά οι νεκροί - Τέταρτος θάνατος σε ένα 24ωρο

Στους 43 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα από τον κορωνοϊό. Σήμερα κατέληξαν τέσσερα άτομα, τρία εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα κατέληξε ένας 58χρονος άνδρας ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη με υποκείμενα νοσήματα. Το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ...

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο – απάτη που φτάνει στο email ως δήθεν επιστολή της ΕΛΑΣ

Ένα κείμενο - μήνυμα, που αναπαράγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνει στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, τονίζοντας πως «είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και διακινείται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες». Η Ελληνική Αστυνομία παρακαλεί τους ...

Διαβάστε περισσότερα

Volton: Έκτακτα μέτρα στήριξης των καταναλωτών

Μέτρα στήριξης των καταναλωτών ανακοίνωσε η Volton που προσφέρει μεταξύ άλλων έκπτωση 5% σε όλους τους οικιακούς κι επαγγελματικούς πελάτες για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης 5 ευρώ επιπλέον έκπτωση σε όσους πελάτες, παλιούς και νέους, αποφασίσουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους αποκλειστικά ...

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσας: Το Πάσχα φέτος θα είναι αλλιώς, θα το γιορτάσουμε μένοντας σπίτι

Στην προμήθεια 1,7 εκατομμυρίων μασκών προχώρησε η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή γίνεται ένας «παγκόσμιος πόλεμος» για την αγορά υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα. powered by Rubicon Project«Μετά τη διακοπή των πτήσεων προς και από χώρες υψηλού ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρώτα στοιχεία για το άγριο φονικό στην Αρχαία Ολυμπία

  Έγκλημα με θύμα έναν 77χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Άσπρα Σπίτια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ ο 68χρονος δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά την 72χρονη σύζυγο του θύματος.   Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τον 68χρονο δράστη, ο οποίος προηγουμένως είχε απειλήσει με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Στο ταμείο για τον κορονοϊό η μισή της αποζημίωση

Τη μισή της αποζημίωση για τους επόμενους δύο μήνες καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχτηκε για τη στήριξη της μάχης κατά του κορονοϊού καταθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους Υπουργούς και υφυπουργούς της ...

Διαβάστε περισσότερα

Τον έπιασαν με τα κλοπιμαία στα χέρια στο Νέο Κόσμο

Για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση από καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, κατηγορείται 39χρονος που συνελήφθη στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης εντοπίστηκε να περιεργάζεται πόρτα καταστήματος και ακινητοποιήθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, το χρηματικό ποσό των 118 ευρώ και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, προϊόν ...

Διαβάστε περισσότερα

«Πάρτι» σε μπαλκόνια στο Παλαιό Φάληρο με λαϊκά έφερε παρέμβαση της ΕΛΑΣ

Ένα από τα... μέτρα που παίρνουν μόνοι τους οι πολίτες, προκειμένου να περάσουν όσο πιο ευχάριστα μπορούν τις ημέρες «καραντίνας» στο σπίτι τους λόγω κορονοϊού, είναι αυτό της μουσικής στα μπαλκόνια, τα οποία μετατρέπονται σε άτυπα κέντρα διασκέδασης και χώροι διασκέδασης. Αυτή η τακτική χρησιμοποιήθηκε αρκετά ...

Διαβάστε περισσότερα

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος

Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της Αριστεράς Μανώλης Γλέζος. Ο 97χρονος πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής είχε εισαχθεί πρόσφατα στο νοσοκομείο.

Διαβάστε περισσότερα

Κορονοϊός- Κυρ. Μητσοτάκης: προτροπή σε Υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές της ΝΔ για κατάθεση του μισού τους μισθού στη μάχη κατά της πανδημίας

Με ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και τους βουλευτές της ΝΔ να καταθέσουν το μισό τους μισθό, τους επόμενους δυο μήνες, για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού κατά του κορονοϊού. Ο πρωθυπουργός δηλώνει σίγουρος ότι την ...

Διαβάστε περισσότερα