Η προστασία της “απροστάτευτης” πρώτης κατοικίας-Της Σοφίας Τσιπτσέ

ΑΠΟΨΕΙΣ
15 Φεβρουαρίου 2020 19:50:00

 

Ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες είναι το τι μέλλει γενέσθαι με την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς προσφάτως ανακοινώθηκε ότι η προστασία της κύριας κατοικίας παύει να ισχύει στις 30 Απριλίου.

Στην πραγματικότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας έχει παύσει εδώ και καιρό, με τη λήξη του Νόμου Κατσέλη (3869/2010 αρχικώς και με τις μετέπειτα τροποποιήσεις βλ. Ν.4336/2015 και Ν. 4346/2015). Ο γνωστός λοιπόν νόμος Κατσέλη , που έπαυσε να ισχύει ένα περίπου έτος πριν , προέβλεπε στο άρθρο 9 τη διαδικασία ρευστοποίησης μεν της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη, συνάμα όμως προέβλεπε τις προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του, εφόσον βέβαια πληρούνταν κάποια κριτήρια που θέτονταν στο οικείο άρθρο του νόμου. Η ύπαρξη των κριτηρίων ανά περίπτωση κρίνονταν (και συνεχίζουν να κρίνονται – για τις εκκρεμούσες αιτήσεις) από τα κατά τόπον αρμόδια Ειρηνοδικεία. Το άρθρο 9 του προϊσχύσαντος νόμου Κατσέλη , έδινε την δυνατότητα σε μία ευρεία κατηγορία «κόκκινων» δανειοληπτών να ρυθμίσουν και να διαφυλάξουν ταυτοχρόνως την κύρια κατοικία τους.

Με τη λήξη ισχύος του Νόμου Κατσέλη, δημιουργήθηκε ένα άλλο νομοθέτημα το υπ’ αριθμ. 4605/2019 περί προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία. Ο νόμος αυτός, που ξεκίνησε να ισχύει στην πράξη τον Ιούλιο του 2019, παρέχει τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας σε εξαιρετικά περιορισμένη κατηγορία οφειλετών, με εξαιρετικά χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Στην ουσία δηλαδή δεν υπάρχει για όλους προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία , εφόσον πληρούν τα εξαιρετικά περιορισμένα κριτήρια που τίθενται στις οικείες διατάξεις του ως άνω νόμου. Κατά συνέπεια, το ορθό δεν είναι να λέγεται «τέλος της προστασίας της κύριας κατοικίας από 30 Απριλίου και μετά». Το ορθό είναι να λέγεται «τέλος στην προστασία της κύριας κατοικίας για τους συγκεκριμένους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια και τους περιορισμούς του νόμου, από 30 Απριλίου και μετά». Για τους υπόλοιπους; Για τους υπόλοιπους η απάντηση είναι ότι είναι απροστάτευτη η κατοικία τους ήδη από πριν, από τη λήξη δηλαδή του Νόμου Κατσέλη.

Είναι δε εξαιρετικά παρακινδυνευμένο , οι ήδη αγανακτισμένοι και πολλές φορές μπερδεμένοι κόκκινοι οφειλέτες, να πληροφορούνται , ή πιο ορθά να παραπληροφορούνται ότι μέχρι τη λήξη του νόμου τέλη Απριλίου πρέπει να σπεύσουν να μπουν στην πλατφόρμα της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να «προλάβουν» να διασώσουν την κύρια κατοικία τους. Η παραπληροφόρηση αυτή, μπορεί να αποβεί μοιραία για έναν οφειλέτη, ο οποίος δεν έχει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στον υπάρχοντα νόμο της προστασίας της κύριας κατοικίας. Η κάθε περίπτωση κόκκινου οφειλέτη πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα και με βάση τα χαρακτηριστικά της κόκκινης οφειλής, τα εισοδηματικά κριτήρια, την ακίνητη περιουσία και λοιπών στοιχείων, που πρέπει να εξεταστούν για να καταλήξει στη μία ή στην άλλη λύση. Οι γενικευμένες και τσουβαλιασμένες παροτρύνσεις, μπορεί να οδηγήσουν τον οφειλέτη πιο κοντά στα αδιέξοδά του.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν και μέχρι 30-4 ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας για μια συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών, που έχουν υποθήκη/ προσημείωση υποθήκης σε μία τουλάχιστον οφειλή τους, τα δάνεια τους δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, που ορίζεται λεπτομερώς στο νόμο, τα εισοδηματικά τους δεδομένα είναι ιδιαίτερα χαμηλά και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας είναι εντός των προβλεπόμενων οικονομικών ορίων, έτσι όπως τα όρια αυτά ορίζονται λεπτομερώς στον νόμο. Οι υπόλοιποι, προκειμένου να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους πιστωτές τους. Υπάρχει δε και μία κατηγορία οφειλετών, για τους οποίους ακόμη εκκρεμούν οι αιτήσεις τους στο νόμο 3869/2010, όπου και θα αποφανθούν τα Ειρηνοδικεία για τις αιτήσεις τους.

Στο σημείο αυτό άξιο λόγου είναι, το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει, και θα προβλέπει την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων του Νόμου Κατσέλη, μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας. Ακούγεται μάλιστα ότι θα αλλάξει εν πολλοίς και η διαδικασία εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων, και η πρόβλεψη της αποφυγής πολλές φορές και της προφορικής αποδεικτικής διαδικασίας.

Δεν προκύπτει ευλόγως η ανασφάλεια για τον κόκκινο οφειλέτη, του οποίου η αίτηση εκκρεμεί, ότι σε περίπτωση που όντως συμβούν όλα τα ανωτέρω, με άλλο νομικό καθεστώς κατέθεσε την αίτησή του, και με άλλο νομικό καθεστώς θα εκδικαστεί τελικώς η αίτησή του;

Είναι γεγονός, κατόπιν όλων των ανωτέρω προσπαθειών να αποτυπωθεί εγγράφως η ζοφερή πραγματικότητα, ότι την απρόσφορη απόπειρα και εν τέλει αποτυχία των προηγούμενων νομοθετικών εργαλείων ρύθμισης, θα κληθούν να την πληρώσουν για ακόμα μια φορά οι αδύναμοι δανειολήπτες. Οι αδύναμοι δανειολήπτες, οι οποίοι τα έτη 2000-2009 ήταν εν πολλοίς θύματα μίας «μόδας» δανειοληψίας, και τα έτη 2010-2020 και εντεύθεν χαρακτηρίζονται δόλιοι δανειολήπτες μίας άλλης εποχής, εποχής που είχε χαρακτηριστικά επιθετικής προώθησης δανειακών προϊόντων και χαρακτηριστικά διαφορετικών οικονομικών δεδομένων. Εξαιρούνται βέβαια οι διάσημοι πια στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι τελούσαν εν γνώσει των πράξεων τους και συνειδητά απείχαν και απέχουν από τις αποπληρωμές των οφειλών τους, προκειμένου να «γλιτώσουν» ό.τι μπορούν.

Τι μέλλει γενέσθαι λοιπόν μετά την 30-4-2020: Μετά το τέλος Απριλίου τελειώνει ο νόμος για την προστασία της κύριας κατοικίας, της ειδικής κατηγορίας των οφειλετών. Κατά συνέπεια θα είναι απροστάτευτοι, όπως και οι υπόλοιποι. Τα μέσα άμυνας σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό, προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα οποία και θα πρέπει να εφαρμόσει ο οφειλέτης , σε περίπτωση που χρειαστεί.

Αναμένουμε να ολοκληρωθεί το νέο πλαίσιο πτωχευτικού κώδικα των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το οποίο τα χρεωκοπημένα φυσικά πρόσωπα, εφόσον το θέλουν, θα σπεύδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους διά της ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Το όλο σκεπτικό και η διαδικασία έχει κοινά χαρακτηριστικά με την πτώχευση των εμπορικών προσώπων. Τα επιμέρους θετικά και αρνητικά σημεία της επερχόμενης ρύθμισης θα κριθούν ασφαλώς, μόλις το νομοθέτημα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται εξαιρετικά αρνητικό το γεγονός, ότι – όπως όλα δείχνουν- δεν θα υπάρχει καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας.

Η έλλειψη προστασίας της κύριας κατοικίας συνιστά σε βάθος χρόνου την απώλεια της κύριας κατοικίας. Αυτό συνιστά για τον μεμονωμένο οφειλέτη έναν εφιάλτη που γίνεται πραγματικότητα. Να χάνει το σπίτι του και να μένει κυριολεκτικά στο δρόμο. Αν το δούμε όμως το φαινόμενο αυτό όχι μεμονωμένα , αλλά μαζικά , μέσω ενός μακροοικονομικού πρίσματος , αλλά και μιας κοινωνικής σκοπιάς, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μαζική απώλεια της κύριας κατοικίας , θα συντείνει σε μία μαζική κοινωνική περιθωριοποίηση των αδύναμων οφειλετών, οι οποίοι εν πολλοίς δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους , λόγω έλλειψης αποτελεσματικών και σταθερών νομοθετικών εργαλείων ρύθμισης. Άμεση συνέπεια των ανωτέρω θα είναι εκτός των άλλων και η μείωση της καταναλωτικής δύναμης για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο δεν θα οδηγήσει στην πολυπόθητη ανάπτυξη που κυνηγούν οι κυβερνήσεις.

Ένα κοινωνικό κράτος Δικαίου, έχει ως στόχο την προστασία του πολίτη. Του τόσο ταλαιπωρημένου πολίτη, που στάθηκε όρθιος μέσα από την δεκαετή κρίση και τα επανωτά μνημόνια. Αυτοί που οφείλουν δεν είναι όλοι «μπαταχτσήδες». Φυσικά και το pacta sunt servanta είναι κάτι που πρέπει να ισχύσει. Φυσικά και οι οφειλές πρέπει να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν από τους οφειλέτες. Αυτές οι ευαίσθητες ισορροπίες οφείλουν να εξεταστούν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους με στόχο την επίσπευση της επίλυσης των κόκκινων δανείων, με κάποιες προϋποθέσεις και όρια που επιτάσσονται από ένα κοινωνικό κράτος Δικαίου, και όχι από ένα κράτος τιμωρό!

Διαφορετικά θα μιλούμε για επιτυχή επίλυση των κόκκινων δανείων, μέσω σχεδίου Ηρακλής, μέσω άρσης προστασίας, και άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η επίλυση όμως αυτή θα συνιστά μεν περιορισμό των κόκκινων χαρτοφυλακιών των Τραπεζών (επομένως φεύγουν από τον κόκκινο βραχνά), αλλά συνάμα κοινωνική κατάρρευση των πολιτών, οι οποίοι θα μένουν άστεγοι στο δρόμο. Επιτυχής λοιπόν επίλυση των κόκκινων δανείων δεν θα αποτελέσει μονάχα η αριθμητική εκμηδένιση τους, καταρρακώνοντας τον κόκκινο οφειλέτη, αλλά η δομημένη επίλυση τους μέσω νομοθετημάτων συνολικής και άμεσης ρύθμισης, ούτως ώστε να μπορούν οι οφειλέτες να ρυθμίζουν και να είναι συνεπείς.

Κάποιοι μιλούν για επιζήμια αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία μέσα από την μακροετή προστασία της κύριας κατοικίας. Κάποιοι άλλοι μιλούν για επιζήμια αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία μέσα από τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Το ποιοι έχουν τελικά δίκιο, θα το κρίνει η ιστορία.

 

*Η Σοφία Τσιπτσέ είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.

 

πηγή:ant1news,.gr

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ο Κουτσούμπας,το ΠΑΜΕ και η καραντίνα-Του Δ.Σαρακατσάνου

Συνήθως οι αναλύσεις του ΚΚΕ για τις διεθνείς εξελίξεις είναι εντυπωσιακά ενδιαφέρουσες.Κι αυτό διότι η ¨ανάγνωση" των γεγονότων γίνεται απο την σκοπιά του "Δεν δίνω λογαριασμό,δεν παίρνω λογαριασμό"!Κανείς ποτέ δεν του ζήτησε να κυβερνήσει,κανείς ποτέ δεν του έδωσε τα κλειδιά του ταμείου και φυσικά κανείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και «το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων»

Ο  γενικός  γραμματέας  της  ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου, υπό τον τίτλο «Το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων» και υπότιτλο «Για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το αύριο» υπογραμμίζει ότι «το περιεχόμενο της παρέμβασης του ...

Διαβάστε περισσότερα

220000 ηλίθιοι επισήμως πιστοποιημένοι!

Σύμφωνα με την Opinion:το 2,2% δεν ανησυχεί καθόλου για τον κορονοιό,το 2,2% διαφωνεί με τα μέτρα κατά του κορονοιού,το 3,1% διαφωνεί με την απαγόρευση συνωστισμού στις εκκλησίες,και το 2,7% διαφωνεί με τις...ενημερώσεις Τσιόδρα. Πάντα,είχαμε την απορία για το πλήθος των ηλιθίων στη χώρα.10.000.000 είμαστε... Περίπου 220000 ηλίθιοι ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Καποδίστριας:ούτε μισθά ούτε αναδρομικά,μία κότα ανά τετραήμερο!

Mία χώρα ,όπως η Ελλάδα που έχει συνδέσει την τύχη της με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών της ,για να μην πω τη βαριά λέξη «λιτότητα» ,θα έπρεπε να τιμά με ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της που ...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Κορονοϊός ευκαιρία να δοκιμαστεί το remote work στην Ελλάδα;Tης Αγγέλας Ανθουλάκη

Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε τις επιπτώσεις που έχει μία πανδημία όπως είναι αυτή του ιού Covid-19. Μερικά από τα μέτρα πρόληψης που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο περιορισμός επαφών με άλλους ανθρώπους. Πώς όμως θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο όπου ...

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση και η νέα πίστη στο κράτος-Του Μιχάλη Τσιντσίνη

Κανείς δεν εξεπλάγη. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν μια προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση –ανάλογη και με το βαθμό συνειδητοποίησης της κοινωνίας. Τα παραδείγματα των χωρών που άργησαν να πάρουν τόσο δραστικά μέτρα ήταν από την αρχή οδηγός για την κυβέρνηση, αλλά και ...

Διαβάστε περισσότερα

Για την Ημέρα της Ποίησης

Διότι φίλες και φίλοι μου τελικά το μόνο που έχει κάθε άνθρωπος για να ελευθερώσει τους άπειρους κόσμους και γαλαξίες που κρύβει μέσα του, για να παλέψει με το τραγικό και το παράλογο και για να δει καθαρά ακόμα και στην βαθύτερη νύχτα είναι η ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορωνοϊός...Θεωρία των παιγνίων-Toυ Νίκου Καβούλη

Χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Μια στιγμή που πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και να δείξουμε υπευθυνότητα όχι μόνο για μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι γονείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομοθετικά βήματα της Ελλάδας για την καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και «σωφρονισμού» και περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των ατόμων που την υφίστανται. Θύματά της είναι κυρίως γυναίκες και κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, επαγγέλματος ή ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο και Κορωνοϊός

Του Ιωάννη Βούρου*Δεδομένης της επικινδυνότητας της κατάστασης αλλά και των τεράστιων διαστάσεων που έχει λάβει, σε σύντομο χρονικό διάσημα, η εξάπλωση του ιού εντός και εκτός των συνόρων μας, η ΠΟΥ κήρυξε τον κορωνοϊό ως πανδημία. Απόρροια αυτού ήταν η έκδοση σχετικών οδηγιών προς τους ...

Διαβάστε περισσότερα

9+1 Τρόποι για να προστατευτείς από τον κορωνοϊό

Το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας και των ειδήσεων καταλαμβάνει η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού, συμπτώματα του οποίου εμφανίστηκαν πρόσφατα και στην Ελλάδα, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Συνέπεια αυτού ήταν η υπερβολική αύξηση της χρήσης χειρουργικών μασκών, η οποία ...

Διαβάστε περισσότερα

Θες να φταίς εσύ?-Toυ Κωνσταντίνου Δημητρίου

Ίσως είναι μιά από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα σε έναν επικείμενο κίνδυνο.Ίσως είναι η πρώτη υπόθεση που δεν αφέθηκε η διαχείρηση ενός σοβαρού προβλήματος στα "χέρια" πολιτικών σκοπιμοτήτων και ίσως είναι η μοναδική φορά που το Κράτος λειτούργησε και λειτουργεί με ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Warren Buffett αποκαλύπτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που οδηγούν στην επιτυχία

Ο Warren Buffett, ένας από τους διασημότερους επενδυτές στον κόσμο, μας παραθέτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο κινούμαστε.   1) Μη ρισκάρεις να χάσεις αυτό που έχεις, για να αποκτήσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι. Το ...

Διαβάστε περισσότερα

85 Πανεπιστημιακοί: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;»  

Για τις εξελίξεις στο προσφυγικό τοποθετήθηκαν 85 ακαδημαϊκοί σε κοινή δήλωσή τους με τίτλο: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο φύλλο του Σαββατοκύριακου 7-8 Μαρτίου 2020 «Οι πρόσφυγες, όπως και οι μετανάστες, είναι -και αυτοί- θύματα ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή σε σχολεία,σχολές και Εκκλησίες τώρα!-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Καθώς παρακολουθούμε την εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων του κορονοιου σε παγκόσμιο επίπεδο,αναρωτιέμαι πως θα έχει συνέχεια το επιτυχημένο αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του στην Ελλάδα. Επειδή πράγματι πάρθηκαν μέτρα και μάλιστα εγκαίρως,επειδή δημοσιοποιήθηκαν με σοβαρότητα τα προβλήματα που δημιουργεί καθώς και οι τρόποι προφύλαξης,επειδή ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ερντογάν νομίζει ότι εκβιάζει αλλά κρατά το όπλο στον δικό του κρόταφο-Του Bobby Ghosh

Ένας από τους πιο κοινούς "αφορισμούς" στους διεθνείς διπλωματικούς κύκλους είναι ότι το Πακιστάν διαπραγματεύεται με τη Δύση κρατώντας ένα όπλο στο ίδιο του το κεφάλι. Υπό τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία έχει εξελίξει αυτή τη μοναδική τεχνική διαπραγμάτευσης, επιδιώκοντας να στοχεύει με ένα ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει λύση για τους Σύριους πρόσφυγες, αρκεί να το αποφασίσει η Ε.Ε.-Toυ Σάββα Καλεντερίδη

Κύριε πρωθυπουργέ Η Ελλάδα και η Ευρώπη πέσαμε θύματα ενός απάνθρωπου, ανήθικου και ύπουλου σχεδίου που εξυφάνθηκε από τα γεράκια της Άγκυρας. Η ίδια η Τουρκία, μαζί με άλλες μεγάλες χώρες της Δύσης και του Αραβικού κόσμου, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταστροφή ενός κράτους, της Συρίας, που ...

Διαβάστε περισσότερα

Ντερεντέν ψήφοι ή τζογάροντας στον εμφύλιο-Του Σάββα Καλεντερίδη

Το 1985, όταν υπηρετούσα ως υπίλαρχος στις Σέρρες, έκανα μια έρευνα για το αντάρτικο στον Πόντο. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, επισκέφθηκα στο χωριό Σπουργίτης Κιλκίς, μια εμβληματική φυσιογνωμία του ποντιακού αντάρτικου, τον περίφημο καπετάν-Λαζίκ (Λάζαρος Αβραμίδης), που καταγόταν από τη Λαοδίκεια (Λαντίκ), που βρίσκεται στο ...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η κρίση είναι στην αρχή της και μπορεί να μεταλλαχθεί-Του Αλέξη Παπαχελά

«Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει παγιδευτεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο που ανήκει στον ίδιο αποκλειστικά», σημειώνει σε άρθρο-ανάλυση, που δημοσίευσε σήμερα ο Αλέξης Παπαχελάς στην «Καθημερινή», σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το προσφυγικό: Τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει παγιδευτεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα να αντισταθεί-Του Μιχάλη Ιγνατίου

Ο Μιχάλης Ιγνατίου με άρθρό του στο hellasjournal.com αναφέρεται στην απόφαση της Τουρκίας να «ανοίξει» τα σύνορά της προς την Ελλάδα, «στέλνοντας» χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα προς την Ελλάδα: Είναι εντυπωσιακό ότι πήρε τόσο καιρό τους πολιτικούς μας, που επηρεάζονται από τη γνωστή εθνομηδενιστική ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένα δεδομένα για τον νέο κορωνοϊό-Του Πρύτανη ΕΚΠΑ Θ.Δημόπουλου

Από τα τέλη Δεκεμβρίου που διαπιστώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 90000 κρούσματα και 2900 θάνατοι από τη νόσο (Covid-19) που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2). Το 95% των κρουσμάτων και το 97% των θανάτων έχουν σημειωθεί στην Κίνα, όμως η νόσος έχει ...

Διαβάστε περισσότερα

O Κορονοϊός θα νικηθεί-Η βλακεία είναι ανίκητη...-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα,αφενός να καθησυχάζει τους πληθυσμούς των κρατών που διεσπάρη ο ιος οτι δεν απειλεί την μεγάλη πλειοψηφία αφού προκαλεί σχετικώς ήπια συμπτωματολογία που θυμίζει γρίπη,αφετέρου να εφιστά την προσοχή όλων, αφού η διασπορά της είναι ταχύτατη και επιφέρει ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τα αναδρομικά των συντάξεων-Του Απόστολου Κωστόπουλου

Αγαπητέ Κύριε Πρωθυπουργέ, Αναμφισβήτητα κάνατε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Εμφυσήσατε μια νέα προοπτική και ένα θετικό πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να μετατρέψετε την ακραία δεκαετή μνημονιακή αβεβαιότητα σ’ ένα σημείο δημιουργικής εκκίνησης. Πράγματι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα. Η πορεία όμως προς το ελπιδοφόρο μέλλον δεν είναι ...

Διαβάστε περισσότερα