Η Ορθοδοξία σε κρίση-Η σύγκρουση Μόσχας-Κωσταντινουπόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ
24 Νοεμβρίου 2019 14:18:00


Εδώ και έναν περίπου χρόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία κλυδωνίζεται και δοκιμάζεται σε
οικουμενικό επίπεδο από την εκχώρηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της
Ουκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, ο Αμερικανός Πρέσβυς, Τζέφρι Πάιατ,έκανε λόγο για το
θέμα αυτό και, μάλιστα, επήνεσε την υποστηρικτική στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος
απέναντι στη νέα ουκρανική εκκλησιαστική Δομή, της οποίας η αναγνώριση δεν έχει γίνει
ακόμη από την πλειοψηφία των ανά τον κόσμο Εκκλησιών.
Το ζήτημα του ουκρανικού Αυτοκεφάλου δεν είναι πολύ πρόσφατο, καθώς απασχολεί το
εκκλησιαστικό Σώμα από το 1992, έτος κατά το οποίον ο τότε Μητροπολίτης Κιέβου
Φιλάρετος Ντενισένκο αυτοανακηρυχθείς ως «Πατριάρχης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας»
αποκόπτων εαυτόν από το Πατριαρχείο Μόσχας, καθηρέθη από το αρχιερατικό του αξίωμα
και ανεθεματίσθη λόγω προκλήσεως σχίσματος. Είναι άξιον λόγου το γεγονός, ότι ο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε πατριαρχικό γράμμα στον μακαριστό Μόσχας
Αλέξιο, γνωρίζοντάς του την σύμπλευσή του με την απόφαση της Ρωσσικής Συνόδου.
Από τότε, η μεταβολή στα εκκλησιαστικά πράγματα, ως προς το ουκρανικό ζήτημα, υπήρξε
ριζική και ραγδαία. Τον Οκτώβριο του 2018, η Πρωτόθρονος Εκκλησία της Ανατολής
ανακοινώνει δύο βαρυσήμαντες αποφάσεις της: α) την επαναφορά στο αρχιερατικό αξίωμα
των καθαιρεθέντων Φιλαρέτου Ντενισένκο και Μακαρίου Μαλέτιτς και β) την άρση του
Συνοδικού Γράμματος Εκδόσεως 1686 του Πατριάρχου Διονυσίου Δ’, το οποίον παραχωρεί
στον Μόσχας το δικαίωμα χειροτονίας του Μητροπολίτου Κιέβου. Αρξαμένου του
τρέχοντος έτους 2019, κατά τη Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων, ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος συλλειτούργησε με τον νέο Κιέβου Επιφάνιο, στον οποίο και παρέδωσε τον
ιστορικό Τόμο Αυτοκεφαλίας. Από την στιγμή αυτή και έπειτα, άρχισε μια τρικυμιώδης για
το Σώμα της καθόλου Εκκλησίας πορεία ταραχών, συγκρούσεων με κανονολογικά και
εκκλησιολογικά επιχειρήματα, ακόμη και με διακοπή ευχαριστιακής Κοινωνίας. Αρχιερείς
πεφωτισμένοι με ακαδημαϊκούς τίτλους και σοβαρό πάντοτε λόγο, καθώς και έγκριτοι
Καθηγητές Πανεπιστημίου έχουν αναπτύξει πολλάκις τα επιχειρήματά τους με βάση τους
Ιερούς Κανόνες και την Εκκλησιαστική Ιστορία, ώστε να συμβάλουν στην κρίσιμη αυτή
στιγμή του Ορθοδόξου Κόσμου. Μερικοί εξ αυτών υποστηρίζουν τις θέσεις της Νέας Ρώμης,
ενώ άλλοι συντάσσονται με τη Μόσχα. Η αλήθεια είναι πως τα επιχειρήματα εκατέρωθεν
είναι βάσιμα, άξια λεπτομερούς μελέτης και εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς, όχι
μόνον για την κανονικότητα της εκχωρήσεως του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, αλλά και για
τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην οικουμενική Ορθοδοξία και τις αξιώσεις του
Πατριαρχείου Μόσχας.
Στην ιστορική αυτή υπόθεση που ταλανίζει την Ορθοδοξία, τα μάτια των Τοπικών
Εκκλησιών ήταν και είναι στραμμένα προς την μικρή μας χώρα. Χάριν της Ιστορίας να
θυμηθούμε, πως η Εκκλησία της Ελλάδος έλαβε τον δικό της Τόμο Αυτοκεφαλίας το 1850,
αφού πρώτα, πραξικοπηματικώ τω τρόπω, αυτοανεκηρύχθη αυτοκέφαλος το 1833 με
βαυαρική υποκίνηση, πρωτοβουλία και εξαναγκασμό. Παρά την διοικητική της
ανεξαρτησία, ωστόσο, η εν Ελλάδι Εκκλησία ουδέποτε απεκόπη πνευματικά από το
παραδοσιακό εθναρχικό Κέντρο της. Άλλωστε, το ιδιότυπο εκκλησιαστικό καθεστώς των
Νέων Χωρών, παρότι έχει κατά καιρούς αποτελέσει αγκάθι στις σχέσεις Αθηνών –
Φαναρίου, ενισχύει την ιδιόμορφη αλληλεξάρτηση των δύο Εκκλησιών.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, λαβούσα υπόψιν την γνώμη της
Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και της Επιτροπής Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, ανεκοίνωσε την αναγνώριση του κανονικού δικαιώματος του
Οικουμενικού Πατριάρχου να παραχωρεί Αυτοκεφαλία και το προνόμιο του Προκαθημένου
της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειριστεί το ζήτημα της αναγνωρίσεως της νέας
εκκλησιαστικής Δομής της Ουκρανίας. Έπειτα ο Αρχιεπίσκοπος συνεκάλεσε έκτακτη
συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία και
ενέκρινε την εισήγηση του Προκαθημένου να αναγνωριστεί η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξος
Εκκλησία της Ουκρανίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές των ομιλητών
της Ιεραρχίας, οι οποίοι άφησαν να εννοηθεί, ότι η Μόσχα προέβη σε υπόγειες πιέσεις
εκκλησιαστικών παραγόντων, ώστε να αποφευχθεί η αναγνώριση του Τόμου.
Η κίνηση αυτή της Ιεραρχίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις ακόμη και από
Μητροπολίτες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, οι οποίοι αντιτίθενται στην απόφαση με
κανονολογικά, θεολογικά και εκκλησιολογικά επιχειρήματα, τα οποία εκθέτει
ολοκληρωμένα σε κείμενά του κυρίως ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Ωστόσο, η
απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν κομβική για την εξέλιξη του ουκρανικού
ζητήματος, καθώς ήταν η πρώτη, μετά την Κωνσταντινούπολη, Εκκλησία που μνημόνευσε
τον Κιέβου Επιφάνιο και, μετά την ανακοίνωσή της και την αποστολή του ειρηνικού
γράμματος του Αρχιεπισκόπου προς τον νέον Κιέβου, το δεύτερο ιεραρχικώς πρεσβυγενές
Πατριαρχείο έσπευσε να αναγράψει στα Δίπτυχά του την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της
Ουκρανίας και τον Προκαθήμενό της. Ορθώς, λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομίλησε
για ιστορική απόφαση, όταν έλαβε γνώση της αποφάσεως της Ελλάδος. Το Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, που σχετίζεται άρρηκτα με τον Ελληνισμό, μπορούμε να πούμε, ότι ανέμενε
την πρωτοβουλία των Αθηνών, ώστε να κρίνει διαυγέστερα την αρμόζουσα θέση του στο
ζήτημα. Υποψίες θέτει το γεγονός, ότι στο εν λόγω Πατριαρχείο είναι έντονο το
“αντιρωσσικό” κλίμα, μετά την επίπληξη του Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος στον Μοζαμβίκης
Χρυσόστομο για την παρουσία του τελευταίου σε συλλείτουργο, στο οποίο ιερουργούσε
και επίσκοπος της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Μήπως, ο ρωσσικός παράγων είχε
προχωρήσει σε πολιτικού τύπου κρυφές ενέργειες προς επηρεασμόν της Αλεξανδρείας και
τώρα εισπράττει την αγανάκτηση; Τελευταίως, μάλιστα, ο Άγιος Νιγηρίας έστειλε επιστολή
προς τον Μητροπολίτη Οδησσού Αγαθάγγελο, ως απάντηση στην επιστολή του δεύτερου
προν τον Πατριάρχη Θεόδωρο. Ο Νιγηρίας Αλέξανδρος κατηγορεί έντονα όχι μόνο τον
παραλήπτη της επιστολής του αλλά και ολόκληρο το Πατριαρχείο Μόσχας για τη στάση του
απέναντι στο Ουκρανικό. Μάλιστα, καλεί σε μετάνοια τους Ρώσσους, στους οποίους
καταλογίζει εθνοφυλετικά κίνητρα και αντικανονικές ενέργειες, που στεναχωρούν τους εν
Ρωσσία διαλάμψαντες Αγίους.
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ευρισκόμενος στη Ρωσσία προσφάτως έκανε μία
δήλωση που προκάλεσε πολλά βλέμματα και πυροδότησε ακόμη περισσότερες εικασίες.
Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να φιλοξενήσει στο Αμμάν της Ιορδανίας
τους Ορθοδόξους Προκαθημένους, ώστε να γίνουν διαβουλεύσεις για τη διατήρηση της
ευχαριστιακής ενότητος της Εκκλησίας. Η δήλωση αυτή του Πατριάρχου δεν δύναται να
σημαίνει πραγματικά σύγκληση Συνόδου από τον ίδιο, αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης
είναι το αρμόδιο πρόσωπο να συγκαλέσει Σύνοδο Προκαθημένων, ως πρώτος μετά την
απόσχιση του Πάπα Ρώμης, και όχι ο τελευταίος Πατριάρχης της Πενταρχίας. Λαμβάνοντας

υπόψιν το κανονικό αυτό δεδομένο, ορθώς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προέταξε, ως
προϋπόθεση συμμετοχής του σε Σύνοδο Προκαθημένων πανορθοδόξου εμβελείας, την
σύγκλησή της από τον Πρώτο της Ορθοδοξίας.
Κατά την ταπεινή μου και, ίσως, αναρμόδια γνώμη, δύο είναι τα κρισιμότερα σημεία τα
οποία πρέπει να προσέξει το Σώμα της καθολικής Εκκλησίας όσον αφορά το Ουκρανικό.
Πρώτον, όλοι οι επίσκοποι και ιδίως οι Προκαθήμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να
αναγνωρίσουν το έννομο δικαίωμα και προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχου να
απονέμει Αυτοκεφαλία σε Τοπικές Εκκλησίες που το επιθυμούν, αν αυτές πληρούν τις
προϋποθέσεις. Φυσικά, οι Αυτοκεφαλίες αναμένουν την έγκρισή τους από την επόμενη
Οικουμενική Σύνοδο, όποτε κι αν αυτή συγκληθεί. Σε περίπτωση που το προνόμιο αυτό δεν
γίνει σεβαστό, τότε όλες οι Αυτοκεφαλίες, που απενεμήθησαν και δεν έχουν επικυρωθεί
ακόμη από Οικουμενική Σύνοδο, τίθενται εν αμφιβόλω. Σημειωτέον, ότι και το Πατριαρχείο
Μόσχας έχει καθεστώς Αυτοκέφαλο εκχωρηθέν από την Κωνσταντινούπολη.
Δεύτερον, πρέπει να διευκρινιστεί το κατά πόσον ο Πατριάρχης της Νέας Ρώμης έχει το
δικαίωμα να αποδέχεται εκκλήτους προσφυγές κληρικών διαφορετικών εκκλησιαστικών
κλιμάτων. Ο επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος, λόγιος αρχιερεύς και Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει απαντήσει, μέσα από τους τέσσερις κανονολόγους,
Αριστηνό, Βαλσαμώνα, Βλάσταρη και Ζωναρά, αλλά και μέσα από την πράξη της
εκκλησιαστικής ζωής, στο Πατριαρχείο Μόσχας, ότι η Πρωτόθρονος Νέα Ρώμη μπορεί να
ασκήσει υπερόριο δικαστική εξουσία, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Συνεπώς, η επαναφορά
στην Αρχιερωσύνη των σχισματικών και καθαιρεθέντων Φιλαρέτου και Μακαρίου δεν
μπορεί, να χαρακτηρισθεί αντικανονική.
Σαφώς, η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία στην παρούσα
χρονική περίοδο δεν είναι εύκολη. Όμως, όποιος μελετά Εκκλησιαστική Ιστορία θα
γνωρίζει, ότι υπήρχαν μέσα στην δισχιλιετή παρουσία της δυσχερέστερες περιστάσεις, στις
οποίες είχε περιέλθει και πάντοτε έβγαινε από την τρικυμία των διωγμών, των αιρέσεων
και των σχισμάτων ακόμη πιο σοφή, συνετή και ζωντανή. Η θεραπεία ενός σχίσματος σε μια
περιοχή δοκιμασμένη πολλάκις από τα γεωπολιτικά σχέδια των ισχυρών αυτού του κόσμου
πρέπει να απασχολεί κάθε Ορθόδοξο Προκαθήμενο, όπως απασχολεί τον σεπτό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο. Ωστόσο, οι Ρώσσοι αδελφοί είναι λογικό ως ένα βαθμό να αντιδρούν,
εφόσον ο Πατριάρχης τους χάνει από το ωμοφόριό του μία ιστορικής σημασίας Εκκλησία,
η οποία απετέλεσε και την κοιτίδα του ρωσσικού Χριστιανισμού. Η λύση, όμως, σίγουρα
δεν μπορεί να ευρίσκεται σε μονομερείς διακοπές ευχαριστιακής κοινωνίας και αναγραφές
ελληνικών Μητροπόλεων σε ειδικές “black lists”. Είθε να επικρατήσουν η ομοψυχία και η
ομόνοια, ώστε να οδηγηθεί και πάλι η ολκάς της Εκκλησίας σε λιμένες ευδίους.

Του Μαρίου – Αθανασίου Τούμπα,
Φοιτητού Φιλολογίας ΕΚΠΑ

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Με αφορμή την υποψηφιότητα της κ. Αικ. Σακελλαροπούλου...-Του Στέφανου Τζουμάκα

Η Κυβερνητική ηγετική ομάδα της Δεξιάς : 1.Επιδιώκει και επιχειρεί να εφαρμόζει τις πολιτικές της με ΤΡΕΙΣ αλληλοτροφοδοτούμενες και αλληλοσυμπληρούμενες στρατηγικές, αλλά ταυτόχρονα αλληλοαναιρούμενες – και ως επί το πλείστον – αντιφατικές. Με τα γνωστά βλαπτικά αποτελέσματα στο δημόσιο βίο της χώρας που προκαλούν το γέλωτα, ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο τζούφιος ήλιος της «Χρυσής Αυγής»!-Του Σπύρου Χ.Τάγκα

Αν και ιστορικά τα ακροδεξιά πολιτικά μορφώματα (όχι, ασφαλώς, οι δικτατορίες), δεν ευδοκιμούν σε τούτη τη χώρα ﮲ωστόσο, η μεγάλη οικονομική κρίση που ξέσπασε, τα επώδυνα μνημόνια που ακολούθησαν και η καταφανής αδυναμία των παραδοσιακών κομμάτων να αντιδράσουν, ήγουν να συνεννοηθούν περί του αυτονόητου﮲ δημιούργησε ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αμερικανοί είναι ή δεν είναι...Πόντιοι Πιλάτοι;-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

«Φυσικά και δεν θέλουμε να ξεσπάσει κάποια κρίση»,είπε μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα. «Δεν θέλουμε Ελλάδα και Τουρκία να φτάσουν σε κρίσιμο σημείο κι έχουμε επέμβει ξανά στο παρελθόν. Η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να είναι ενεργή και θα βοηθάει Ελλάδα και ...

Διαβάστε περισσότερα

H (κρατικοδίαιτη) Mαντάμ Σουσού σε νέες περιπέτειες-Του Αντώνη Αργυρού

Από το γνωστό σπαρταριστό Χιουμοριστικό μυθιστόρημα, του Δημήτρη Ψαθά είναι γνωστές οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες: της Μαντάμ Σουσού που από το Βούθουλα μετακομίζει στο Κολωνάκι, χωρίζει τον ιχθυοπώλη σύζυγό της Παναγιωτάκη και γίνεται λεία στα χέρια του αρπαχτικού προικοθήρα Μηνά Κατακουζηνού. Έτσι κι ακριβώς παράλληλα μπορεί ...

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία-Ελλάδα και εξοπλισμοί. Προκλήσεις και μπαχτσίς vs μίζας -Tου Δημήτρη Μάρδα

Τον Ιούλιο του 2018 παραιτείται ο Μεχμέτ Σίμσεκ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ερτογάν από το 2015. Ο Σίμσεκ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2009-15. Θεωρείται μαζί με τον Κεμάλ Ντερβίς από τους πιο επιτυχημένους, της τελευταίας 20ετίας. Το παρασκήνιο της παραίτησης θυμίζει… μυθιστόρημα. Ο Ερτογάν τον στέλνει ...

Διαβάστε περισσότερα

Δεν περάσαμε και λίγα...-Του Χρήστου Χωμενίδη

Το πιο ανακουφιστικό που παρατηρώ εφέτος στις γιορτές, γυρνώντας -όπως όλοι μας- από κάλεσμα σε κάλεσμα, είναι ότι ο κόσμος έχει πάψει να πολιτικολογεί. Όχι εντελώς -αλοίμονο!- Έλληνες είμαστε. Πέφτουν στα τραπέζια και Μητσοτάκηδες και Τσίπρες και Χρυσοχοΐδηδες μα πριν ανάψουν τα αίματα η κουβέντα ...

Διαβάστε περισσότερα

Στις πλάτες των ανώνυμων προοδευτικών-Της Βίβιαν Ευθυμιοπούλου

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα για τους κατ’ επάγγελμα προοδευτικούς είναι πολύ δύσκολα. Από τη μία έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που αδυνατεί να σφυρηλατήσει τη νέα του ταυτότητα μέσα από το πεδίο της πολιτικής, ασκώντας αποτελεσματικά το συνταγματικό του καθήκον να ελέγχει την κυβέρνηση. Η μόνη ...

Διαβάστε περισσότερα

Το 2020 ξεκινάει καλά, αλλά…-Του Κώστα Στούπα

Το 2019 αποδείχθηκε η καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας για την Ελλάδα. Αν μάλιστα δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, το 2020 θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη καλύτερα. Κατ’ αρχήν το 2019 το μέτωπο του "εθνολαϊκισμού" που ταλαιπώρησε την χώρα συνετρίβη ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι τρέχει με τη Δικαιοσύνη-Του Λέανδρου Τ. Ρακιντζή

Εμείς οι παλιοί δικαστές παρακολουθούμε με στεναχώρια και ανησυχία, τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη Δικαιοσύνη. Ο λόγος τόσο για τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των συνδικαλιστικών παρατάξεων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όσο και για τη διένεξη μεταξύ της ΕΔΕ και του προέδρου του ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευθανασία: εσύ θα την επέλεγες;

Διεξοδικώς και επανειλημμένως αναλυμένο είναι το πολυσχιδές ζήτημα τηςανθρώπινης ευθανασίας, έννοιας πολύπλοκης, επ’ ευκαιρία της οποίας έχουν δομηθείμε ζήλο εκατοντάδες επιχειρήματα υπέρ της και κατά της. Με δύο λόγια, η ευθανασίαπρόκειται για την εκούσια ή ακόμα και ακούσια αφαίρεση της ζωής από ένανάνθρωπο, με σκοπό ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθοδοξία σε κρίση-Η σύγκρουση Μόσχας-Κωσταντινουπόλεως

Εδώ και έναν περίπου χρόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία κλυδωνίζεται και δοκιμάζεται σεοικουμενικό επίπεδο από την εκχώρηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία τηςΟυκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη τουστον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, ο Αμερικανός Πρέσβυς, Τζέφρι Πάιατ,έκανε λόγο για τοθέμα αυτό και, ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι να κάνουμε-Tου Νίκου Μπογιόπουλου

Η πατρίδα μας έχει μετατραπεί σε ένα δεσμωτήριο. Σε μια φυλακή που επιφέρει ένα διπλό εγκλωβισμό. Τον εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών από τη μια μεριά, τον εγκλωβισμό των Ελλήνων στις τοπικές κοινωνίες, πρώτα και κύρια στα νησιά, από την άλλη. Η κατάσταση αυτή είναι ...

Διαβάστε περισσότερα

Οπλα, βλήματα και «κηπουροί»-Του Πάσχου Μανδραβέλη

Φίλη η Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά φιλτάτη η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως όταν κάποιος μπει στον μύλο της πολιτικής, πρέπει να φροντίζει ένα πράγμα: Ή θα λέει απρόσεκτα τις κοινοτοπίες που ακούμε από κάθε πολιτικό ή, αν θέλει να καινοτομήσει στον λόγο, πρέπει να ...

Διαβάστε περισσότερα

Τρία απλά βήματα προς την κανονικότητα-Της Μαρίας Κατσουνάκη

Τρεις παρεμβάσεις τα τελευταία 24ωρα συνθέτουν πολιτικό στίγμα, ορθώνουν κάποια αναχώματα στην αυθαιρεσία, δηλώνουν πρόθεση για κανονικότητα. Η πρώτη, από τη βουλευτή της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, για την πολιτική αντιπαράθεση που προέκυψε εξαιτίας πρωτοβουλίας οργάνωσης για «μπάρμπεκιου» έξω από προσφυγική δομή στα Διαβατά. «Η ανθρωπιά, ...

Διαβάστε περισσότερα

Η σπορά του μίσους, μεγαλύτερο πρόβλημα από το προσφυγικό-Του Βασ.Αναστασόπουλου

Σύμφωνοι, με το μεταναστευτικό τα βρήκαν... σκούρα. Υπόσχονταν ότι είχαν τις «μαγικές» λύσεις που δεν είχαν οι... ανίδεοι του ΣΥΡΙΖΑ, και μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες διακυβέρνησης βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στη ραγδαία αύξηση των προσφυγικών ροών, από τη μία, και την δική τους ιδεοληψία και ...

Διαβάστε περισσότερα

Για ποια κανονικότητα να παλέψεις;-Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Ποια ήταν η βιωμένη κανονικότητα της χώρας που διέρρηξε η κρίση; Επιμένω στη βιωμένη και όχι σε αυτή που ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του ή επιθυμεί και τη συγκρίνει με αυτή που ζει. Στην Ελλάδα το χρήμα έρεε άφθονο σαν τον καμπανίτη ...

Διαβάστε περισσότερα

Αιματοβαμμένος πολιτισμός!-Tης Σεμίνας Διγενή

H συγγραφέας Ερη Ρίτσου, κόρη του μεγάλου ποιητή, έλεγε πριν από λίγες ημέρες: «Ο Ερντογάν άνοιξε πάλι τις στρόφιγγες και στέλνει καθημερινά ανθρώπους να θαλασσοπνιγούν και να καταλήξουν -όσοι γλιτώσουν- στα νησιά μας. Τα νησιά έγιναν ανοιχτά στρατόπεδα συγκέντρωσης για αυτούς τους δυστυχείς, με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω από το γαλλικό βέτο-Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

«Υπήρξε ένα παιχνίδι πίεσης (σ.σ.: για τη διεύρυνση της Ε.Ε.) που δεν ήταν ευχάριστο: υπάρχουν εκείνοι που έχουν ένα στρατηγικό όραμα για τα πράγματα και αυτοί που δεν έχουν». Το Παρίσι, μαζί με τη Χάγη και την Κοπεγχάγη, όπως ήταν αναμενόμενο, μπλόκαρε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ...

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν κάποτε ο ΟΗΕ-Του Μωυσή Λίτση

Όσο ανεπαρκής και αν είναι ο ρόλος του ΟΗΕ στις διεθνείς συρράξεις, η δημιουργία του, μετά το φιάσκο της Κοινωνίας των Εθνών στο μεσοπόλεμο, θεωρήθηκε σημαντική πρόοδος. Η παρουσία κυανόκρανων ήταν μέχρι πρότινος μία σημαντική συμβολή του ΟΗΕ σε πολεμικές ζώνες, παρότι η παρουσία τους ...

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ξενοδοχείο;-Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

Το «Οργισμένο είδωλο»,ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, είναι οργισμένο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Ο οσκαρικός ηθοποιός πριν από τις κάλπες του 2016 «στόλιζε» τον ρεπουμπλικανό μεγιστάνα. Δεν παύει, όπου κι αν μιλήσει, να καταφέρεται εναντίον του, παρουσιάζοντας δε τα θεατρικά βραβεία Tony ...

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Τατσόπουλος: Ποτέ δεν είναι αργά, μέχρι την ώρα που είναι

Στην μεγάλη δοκιμασία της υγείας του αναφέρετα με άρθρο του με τον εύγλωττο τίτλο «Στα χέρια των άλλων» που δημοσιεύεται στα ΝΕΑ ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής. Με άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος κάνει έναν απολογισμό της μεγάλης ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι...ΔΕΝ θα κάνατε εάν ήσασταν αριστερός κύριε Αλέξη

1.Δεν θα κυβερνούσατε τεσσεράμισι χρόνια με δεκανίκι ενός ακροδεξιού λαϊκίστικου μορφώματος. Το μόνο που σας συνέδεε με τους ΑΝΕΛ ήταν η δίψα για εξουσία και η αριβιστική στρατηγική τάζοντας τα πάντα στους πάντες και κοροϊδεύοντάς τους πάντες... 2.Παραλάβατε μια χώρα στην έξοδο από το σκοτεινό τούνελ που ...

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΥΡΙΖΑ ως....φάρσα της ιστοριας-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Τα περισσότερα στελέχη του Σύριζα, μετά την μεγάλη ήττα των ευρωεκλογών μοιάζουν σαστισμένα. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα διότι δεν κατάφεραν ποτέ να ταυτιστούν με τις πραγματικές ανάγκες και επιδιώξεις των πολιτών… Όταν καβάλησαν το κύμα της αγανάκτησης και της οργής που προκάλεσαν τα ...

Διαβάστε περισσότερα