Η Ορθοδοξία σε κρίση-Η σύγκρουση Μόσχας-Κωσταντινουπόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ
24 Νοεμβρίου 2019 14:18:00


Εδώ και έναν περίπου χρόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία κλυδωνίζεται και δοκιμάζεται σε
οικουμενικό επίπεδο από την εκχώρηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της
Ουκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, ο Αμερικανός Πρέσβυς, Τζέφρι Πάιατ,έκανε λόγο για το
θέμα αυτό και, μάλιστα, επήνεσε την υποστηρικτική στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος
απέναντι στη νέα ουκρανική εκκλησιαστική Δομή, της οποίας η αναγνώριση δεν έχει γίνει
ακόμη από την πλειοψηφία των ανά τον κόσμο Εκκλησιών.
Το ζήτημα του ουκρανικού Αυτοκεφάλου δεν είναι πολύ πρόσφατο, καθώς απασχολεί το
εκκλησιαστικό Σώμα από το 1992, έτος κατά το οποίον ο τότε Μητροπολίτης Κιέβου
Φιλάρετος Ντενισένκο αυτοανακηρυχθείς ως «Πατριάρχης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας»
αποκόπτων εαυτόν από το Πατριαρχείο Μόσχας, καθηρέθη από το αρχιερατικό του αξίωμα
και ανεθεματίσθη λόγω προκλήσεως σχίσματος. Είναι άξιον λόγου το γεγονός, ότι ο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε πατριαρχικό γράμμα στον μακαριστό Μόσχας
Αλέξιο, γνωρίζοντάς του την σύμπλευσή του με την απόφαση της Ρωσσικής Συνόδου.
Από τότε, η μεταβολή στα εκκλησιαστικά πράγματα, ως προς το ουκρανικό ζήτημα, υπήρξε
ριζική και ραγδαία. Τον Οκτώβριο του 2018, η Πρωτόθρονος Εκκλησία της Ανατολής
ανακοινώνει δύο βαρυσήμαντες αποφάσεις της: α) την επαναφορά στο αρχιερατικό αξίωμα
των καθαιρεθέντων Φιλαρέτου Ντενισένκο και Μακαρίου Μαλέτιτς και β) την άρση του
Συνοδικού Γράμματος Εκδόσεως 1686 του Πατριάρχου Διονυσίου Δ’, το οποίον παραχωρεί
στον Μόσχας το δικαίωμα χειροτονίας του Μητροπολίτου Κιέβου. Αρξαμένου του
τρέχοντος έτους 2019, κατά τη Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων, ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος συλλειτούργησε με τον νέο Κιέβου Επιφάνιο, στον οποίο και παρέδωσε τον
ιστορικό Τόμο Αυτοκεφαλίας. Από την στιγμή αυτή και έπειτα, άρχισε μια τρικυμιώδης για
το Σώμα της καθόλου Εκκλησίας πορεία ταραχών, συγκρούσεων με κανονολογικά και
εκκλησιολογικά επιχειρήματα, ακόμη και με διακοπή ευχαριστιακής Κοινωνίας. Αρχιερείς
πεφωτισμένοι με ακαδημαϊκούς τίτλους και σοβαρό πάντοτε λόγο, καθώς και έγκριτοι
Καθηγητές Πανεπιστημίου έχουν αναπτύξει πολλάκις τα επιχειρήματά τους με βάση τους
Ιερούς Κανόνες και την Εκκλησιαστική Ιστορία, ώστε να συμβάλουν στην κρίσιμη αυτή
στιγμή του Ορθοδόξου Κόσμου. Μερικοί εξ αυτών υποστηρίζουν τις θέσεις της Νέας Ρώμης,
ενώ άλλοι συντάσσονται με τη Μόσχα. Η αλήθεια είναι πως τα επιχειρήματα εκατέρωθεν
είναι βάσιμα, άξια λεπτομερούς μελέτης και εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς, όχι
μόνον για την κανονικότητα της εκχωρήσεως του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, αλλά και για
τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην οικουμενική Ορθοδοξία και τις αξιώσεις του
Πατριαρχείου Μόσχας.
Στην ιστορική αυτή υπόθεση που ταλανίζει την Ορθοδοξία, τα μάτια των Τοπικών
Εκκλησιών ήταν και είναι στραμμένα προς την μικρή μας χώρα. Χάριν της Ιστορίας να
θυμηθούμε, πως η Εκκλησία της Ελλάδος έλαβε τον δικό της Τόμο Αυτοκεφαλίας το 1850,
αφού πρώτα, πραξικοπηματικώ τω τρόπω, αυτοανεκηρύχθη αυτοκέφαλος το 1833 με
βαυαρική υποκίνηση, πρωτοβουλία και εξαναγκασμό. Παρά την διοικητική της
ανεξαρτησία, ωστόσο, η εν Ελλάδι Εκκλησία ουδέποτε απεκόπη πνευματικά από το
παραδοσιακό εθναρχικό Κέντρο της. Άλλωστε, το ιδιότυπο εκκλησιαστικό καθεστώς των
Νέων Χωρών, παρότι έχει κατά καιρούς αποτελέσει αγκάθι στις σχέσεις Αθηνών –
Φαναρίου, ενισχύει την ιδιόμορφη αλληλεξάρτηση των δύο Εκκλησιών.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, λαβούσα υπόψιν την γνώμη της
Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και της Επιτροπής Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, ανεκοίνωσε την αναγνώριση του κανονικού δικαιώματος του
Οικουμενικού Πατριάρχου να παραχωρεί Αυτοκεφαλία και το προνόμιο του Προκαθημένου
της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειριστεί το ζήτημα της αναγνωρίσεως της νέας
εκκλησιαστικής Δομής της Ουκρανίας. Έπειτα ο Αρχιεπίσκοπος συνεκάλεσε έκτακτη
συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία και
ενέκρινε την εισήγηση του Προκαθημένου να αναγνωριστεί η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξος
Εκκλησία της Ουκρανίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές των ομιλητών
της Ιεραρχίας, οι οποίοι άφησαν να εννοηθεί, ότι η Μόσχα προέβη σε υπόγειες πιέσεις
εκκλησιαστικών παραγόντων, ώστε να αποφευχθεί η αναγνώριση του Τόμου.
Η κίνηση αυτή της Ιεραρχίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις ακόμη και από
Μητροπολίτες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, οι οποίοι αντιτίθενται στην απόφαση με
κανονολογικά, θεολογικά και εκκλησιολογικά επιχειρήματα, τα οποία εκθέτει
ολοκληρωμένα σε κείμενά του κυρίως ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Ωστόσο, η
απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν κομβική για την εξέλιξη του ουκρανικού
ζητήματος, καθώς ήταν η πρώτη, μετά την Κωνσταντινούπολη, Εκκλησία που μνημόνευσε
τον Κιέβου Επιφάνιο και, μετά την ανακοίνωσή της και την αποστολή του ειρηνικού
γράμματος του Αρχιεπισκόπου προς τον νέον Κιέβου, το δεύτερο ιεραρχικώς πρεσβυγενές
Πατριαρχείο έσπευσε να αναγράψει στα Δίπτυχά του την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της
Ουκρανίας και τον Προκαθήμενό της. Ορθώς, λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομίλησε
για ιστορική απόφαση, όταν έλαβε γνώση της αποφάσεως της Ελλάδος. Το Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, που σχετίζεται άρρηκτα με τον Ελληνισμό, μπορούμε να πούμε, ότι ανέμενε
την πρωτοβουλία των Αθηνών, ώστε να κρίνει διαυγέστερα την αρμόζουσα θέση του στο
ζήτημα. Υποψίες θέτει το γεγονός, ότι στο εν λόγω Πατριαρχείο είναι έντονο το
“αντιρωσσικό” κλίμα, μετά την επίπληξη του Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος στον Μοζαμβίκης
Χρυσόστομο για την παρουσία του τελευταίου σε συλλείτουργο, στο οποίο ιερουργούσε
και επίσκοπος της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Μήπως, ο ρωσσικός παράγων είχε
προχωρήσει σε πολιτικού τύπου κρυφές ενέργειες προς επηρεασμόν της Αλεξανδρείας και
τώρα εισπράττει την αγανάκτηση; Τελευταίως, μάλιστα, ο Άγιος Νιγηρίας έστειλε επιστολή
προς τον Μητροπολίτη Οδησσού Αγαθάγγελο, ως απάντηση στην επιστολή του δεύτερου
προν τον Πατριάρχη Θεόδωρο. Ο Νιγηρίας Αλέξανδρος κατηγορεί έντονα όχι μόνο τον
παραλήπτη της επιστολής του αλλά και ολόκληρο το Πατριαρχείο Μόσχας για τη στάση του
απέναντι στο Ουκρανικό. Μάλιστα, καλεί σε μετάνοια τους Ρώσσους, στους οποίους
καταλογίζει εθνοφυλετικά κίνητρα και αντικανονικές ενέργειες, που στεναχωρούν τους εν
Ρωσσία διαλάμψαντες Αγίους.
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ευρισκόμενος στη Ρωσσία προσφάτως έκανε μία
δήλωση που προκάλεσε πολλά βλέμματα και πυροδότησε ακόμη περισσότερες εικασίες.
Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να φιλοξενήσει στο Αμμάν της Ιορδανίας
τους Ορθοδόξους Προκαθημένους, ώστε να γίνουν διαβουλεύσεις για τη διατήρηση της
ευχαριστιακής ενότητος της Εκκλησίας. Η δήλωση αυτή του Πατριάρχου δεν δύναται να
σημαίνει πραγματικά σύγκληση Συνόδου από τον ίδιο, αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης
είναι το αρμόδιο πρόσωπο να συγκαλέσει Σύνοδο Προκαθημένων, ως πρώτος μετά την
απόσχιση του Πάπα Ρώμης, και όχι ο τελευταίος Πατριάρχης της Πενταρχίας. Λαμβάνοντας

υπόψιν το κανονικό αυτό δεδομένο, ορθώς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προέταξε, ως
προϋπόθεση συμμετοχής του σε Σύνοδο Προκαθημένων πανορθοδόξου εμβελείας, την
σύγκλησή της από τον Πρώτο της Ορθοδοξίας.
Κατά την ταπεινή μου και, ίσως, αναρμόδια γνώμη, δύο είναι τα κρισιμότερα σημεία τα
οποία πρέπει να προσέξει το Σώμα της καθολικής Εκκλησίας όσον αφορά το Ουκρανικό.
Πρώτον, όλοι οι επίσκοποι και ιδίως οι Προκαθήμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να
αναγνωρίσουν το έννομο δικαίωμα και προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχου να
απονέμει Αυτοκεφαλία σε Τοπικές Εκκλησίες που το επιθυμούν, αν αυτές πληρούν τις
προϋποθέσεις. Φυσικά, οι Αυτοκεφαλίες αναμένουν την έγκρισή τους από την επόμενη
Οικουμενική Σύνοδο, όποτε κι αν αυτή συγκληθεί. Σε περίπτωση που το προνόμιο αυτό δεν
γίνει σεβαστό, τότε όλες οι Αυτοκεφαλίες, που απενεμήθησαν και δεν έχουν επικυρωθεί
ακόμη από Οικουμενική Σύνοδο, τίθενται εν αμφιβόλω. Σημειωτέον, ότι και το Πατριαρχείο
Μόσχας έχει καθεστώς Αυτοκέφαλο εκχωρηθέν από την Κωνσταντινούπολη.
Δεύτερον, πρέπει να διευκρινιστεί το κατά πόσον ο Πατριάρχης της Νέας Ρώμης έχει το
δικαίωμα να αποδέχεται εκκλήτους προσφυγές κληρικών διαφορετικών εκκλησιαστικών
κλιμάτων. Ο επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος, λόγιος αρχιερεύς και Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει απαντήσει, μέσα από τους τέσσερις κανονολόγους,
Αριστηνό, Βαλσαμώνα, Βλάσταρη και Ζωναρά, αλλά και μέσα από την πράξη της
εκκλησιαστικής ζωής, στο Πατριαρχείο Μόσχας, ότι η Πρωτόθρονος Νέα Ρώμη μπορεί να
ασκήσει υπερόριο δικαστική εξουσία, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Συνεπώς, η επαναφορά
στην Αρχιερωσύνη των σχισματικών και καθαιρεθέντων Φιλαρέτου και Μακαρίου δεν
μπορεί, να χαρακτηρισθεί αντικανονική.
Σαφώς, η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία στην παρούσα
χρονική περίοδο δεν είναι εύκολη. Όμως, όποιος μελετά Εκκλησιαστική Ιστορία θα
γνωρίζει, ότι υπήρχαν μέσα στην δισχιλιετή παρουσία της δυσχερέστερες περιστάσεις, στις
οποίες είχε περιέλθει και πάντοτε έβγαινε από την τρικυμία των διωγμών, των αιρέσεων
και των σχισμάτων ακόμη πιο σοφή, συνετή και ζωντανή. Η θεραπεία ενός σχίσματος σε μια
περιοχή δοκιμασμένη πολλάκις από τα γεωπολιτικά σχέδια των ισχυρών αυτού του κόσμου
πρέπει να απασχολεί κάθε Ορθόδοξο Προκαθήμενο, όπως απασχολεί τον σεπτό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο. Ωστόσο, οι Ρώσσοι αδελφοί είναι λογικό ως ένα βαθμό να αντιδρούν,
εφόσον ο Πατριάρχης τους χάνει από το ωμοφόριό του μία ιστορικής σημασίας Εκκλησία,
η οποία απετέλεσε και την κοιτίδα του ρωσσικού Χριστιανισμού. Η λύση, όμως, σίγουρα
δεν μπορεί να ευρίσκεται σε μονομερείς διακοπές ευχαριστιακής κοινωνίας και αναγραφές
ελληνικών Μητροπόλεων σε ειδικές “black lists”. Είθε να επικρατήσουν η ομοψυχία και η
ομόνοια, ώστε να οδηγηθεί και πάλι η ολκάς της Εκκλησίας σε λιμένες ευδίους.

Του Μαρίου – Αθανασίου Τούμπα,
Φοιτητού Φιλολογίας ΕΚΠΑ

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Peter Sloterijk: «Η επιστροφή στην ανεμελιά δεν θα είναι εύκολη…»

Ο κόσμος, στη σύλληψή του ως μιας γιγαντιαίας καταναλωτικής σφαίρας, βασίζεται στη συλλογική παραγωγή μιας ανέμελης ατμόσφαιρας. Χωρίς ανεμελιά δεν υπάρχει κοινό ούτε πληθυσμός που να θέλει να καταναλώσει. Αυτός ο δεσμός ανάμεσα στην ανέμελη ατμόσφαιρα και στον καταναλωτισμό έχει διαρραγεί. Όλοι περιμένουν τώρα την ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμμ. Δερμιτζάκης: Πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή έρευνα για τον SARS-CoV-2

Πρωτοπόρα ελληνική μελέτη που καθιστά τη χώρα μας σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια επιστημονική σκακιέρα, πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει σε 3.500 ασθενείς και σε δέκα εργαστήρια, με στόχο την καλύτερη γενετική κατανόηση, αλλά και αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας ...

Διαβάστε περισσότερα

Όθ. Ηλιόπουλος: «Όσοι έχουν αντισώματα, να μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, ώστε να βγούμε άμεσα από το "γύψο"…»

 «Όταν λέω σε φίλους και συναδέλφους ότι νόσησα, από COVID19, νιώθω πως τρομάζουν. Μερικοί με συγχαίρουν που το ομολογώ, αλλά κανείς δεν διανοείται να με συναντήσει, ακόμα και αν έχει νοσήσει ο ίδιος. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός που μας έχει μείνει από την εποχή της ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ενές Καντέρ των Μπόστον Σέλτικς ασκεί κριτική, για πολλοστή φορά, στον Ερντογάν

Ο Ενές Καντέρ παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό "Fox News" εκφράζοντας την πεποίθηση πως «η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας θα χρησιμοποιήσει αυτήν την πανδημία για να εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία της και να παρουσιαστεί ως σωτήρας».   Ο 27χρονος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς άσκησε κριτική -για πολλοστή φορά- ...

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις...ποιοι είμαστε εμείς,Βαρουφάκη?-Του Τσαντίλα

Εμείς είμαστε οι επιχειρηματίες που ζήσαμε τα capital controls για το ηλίθιο γινάτι σου!Εμείς είμαστε οι συνταξιούχοι που στηνόμασταν στις ουρές των τραπεζών για να κορδόνεσαι αυτάρεσκα ως επαναστάτης της φακής!Εμείς είμαστε οι δημοσιογράφοι που δεν σε πιέζαμε όσο έπρεπε για να μας πεις που ...

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σιέττος: Με αυτή την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει

Ήταν Δεκέμβριος του 2014 όταν ο καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κωνσταντίνος Σιέττος προέβλεψε με τη χρήση διάφορων μαθηματικών μοντέλων ότι η εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε θα σταματούσε τρεις μήνες αργότερα. Η πρόβλεψη δικαιώθηκε τότε από τα γεγονότα.   Σήμερα ο Κωνσταντίνος Σιέττος ...

Διαβάστε περισσότερα

Περί αμβλώσεων...-Των Κ.Αρσλανίδου-Γ.Βούρου

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη γέννηση μιας ζωής ως «θαύμα της φύσης». Πράγματι, είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνένωσης ωαρίου και σπερματοζωαρίου, πολλαπλασιάζεται σχηματίζοντας ιστούς, όργανα και τελικώς συστήματα οργάνων, τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο καπιταλισμός έχει τα όριά του-Της Τζούντιθ Μπάτλερ

Η επιταγή της απομόνωσης συμπίπτει με μια νέα αναγνώριση της παγκόσμιας αλληλεξάρτησής μας κατά τη διάρκεια του νέου χρόνου και χώρου της πανδημίας. Αφενός, μας ζητείται να αποτραβηχτούμε σε οικογενειακές μονάδες, σε κοινούς χώρους κατοίκησης ή ατομικές κατοικίες, στερούμενοι κοινωνικών επαφών και εκτοπισμένοι σε σφαίρες ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κουτσούμπας,το ΠΑΜΕ και η καραντίνα-Του Δ.Σαρακατσάνου

Συνήθως οι αναλύσεις του ΚΚΕ για τις διεθνείς εξελίξεις είναι εντυπωσιακά ενδιαφέρουσες.Κι αυτό διότι η ¨ανάγνωση" των γεγονότων γίνεται απο την σκοπιά του "Δεν δίνω λογαριασμό,δεν παίρνω λογαριασμό"!Κανείς ποτέ δεν του ζήτησε να κυβερνήσει,κανείς ποτέ δεν του έδωσε τα κλειδιά του ταμείου και φυσικά κανείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και «το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων»

Ο  γενικός  γραμματέας  της  ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου, υπό τον τίτλο «Το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων» και υπότιτλο «Για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το αύριο» υπογραμμίζει ότι «το περιεχόμενο της παρέμβασης του ...

Διαβάστε περισσότερα

220000 ηλίθιοι επισήμως πιστοποιημένοι!

Σύμφωνα με την Opinion:το 2,2% δεν ανησυχεί καθόλου για τον κορονοιό,το 2,2% διαφωνεί με τα μέτρα κατά του κορονοιού,το 3,1% διαφωνεί με την απαγόρευση συνωστισμού στις εκκλησίες,και το 2,7% διαφωνεί με τις...ενημερώσεις Τσιόδρα. Πάντα,είχαμε την απορία για το πλήθος των ηλιθίων στη χώρα.10.000.000 είμαστε... Περίπου 220000 ηλίθιοι ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Καποδίστριας:ούτε μισθά ούτε αναδρομικά,μία κότα ανά τετραήμερο!

Mία χώρα ,όπως η Ελλάδα που έχει συνδέσει την τύχη της με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών της ,για να μην πω τη βαριά λέξη «λιτότητα» ,θα έπρεπε να τιμά με ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της που ...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Κορονοϊός ευκαιρία να δοκιμαστεί το remote work στην Ελλάδα;Tης Αγγέλας Ανθουλάκη

Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε τις επιπτώσεις που έχει μία πανδημία όπως είναι αυτή του ιού Covid-19. Μερικά από τα μέτρα πρόληψης που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο περιορισμός επαφών με άλλους ανθρώπους. Πώς όμως θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο όπου ...

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση και η νέα πίστη στο κράτος-Του Μιχάλη Τσιντσίνη

Κανείς δεν εξεπλάγη. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν μια προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση –ανάλογη και με το βαθμό συνειδητοποίησης της κοινωνίας. Τα παραδείγματα των χωρών που άργησαν να πάρουν τόσο δραστικά μέτρα ήταν από την αρχή οδηγός για την κυβέρνηση, αλλά και ...

Διαβάστε περισσότερα

Για την Ημέρα της Ποίησης

Διότι φίλες και φίλοι μου τελικά το μόνο που έχει κάθε άνθρωπος για να ελευθερώσει τους άπειρους κόσμους και γαλαξίες που κρύβει μέσα του, για να παλέψει με το τραγικό και το παράλογο και για να δει καθαρά ακόμα και στην βαθύτερη νύχτα είναι η ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορωνοϊός...Θεωρία των παιγνίων-Toυ Νίκου Καβούλη

Χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Μια στιγμή που πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και να δείξουμε υπευθυνότητα όχι μόνο για μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι γονείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομοθετικά βήματα της Ελλάδας για την καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και «σωφρονισμού» και περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των ατόμων που την υφίστανται. Θύματά της είναι κυρίως γυναίκες και κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, επαγγέλματος ή ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο και Κορωνοϊός

Του Ιωάννη Βούρου*Δεδομένης της επικινδυνότητας της κατάστασης αλλά και των τεράστιων διαστάσεων που έχει λάβει, σε σύντομο χρονικό διάσημα, η εξάπλωση του ιού εντός και εκτός των συνόρων μας, η ΠΟΥ κήρυξε τον κορωνοϊό ως πανδημία. Απόρροια αυτού ήταν η έκδοση σχετικών οδηγιών προς τους ...

Διαβάστε περισσότερα

9+1 Τρόποι για να προστατευτείς από τον κορωνοϊό

Το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας και των ειδήσεων καταλαμβάνει η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού, συμπτώματα του οποίου εμφανίστηκαν πρόσφατα και στην Ελλάδα, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Συνέπεια αυτού ήταν η υπερβολική αύξηση της χρήσης χειρουργικών μασκών, η οποία ...

Διαβάστε περισσότερα

Θες να φταίς εσύ?-Toυ Κωνσταντίνου Δημητρίου

Ίσως είναι μιά από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα σε έναν επικείμενο κίνδυνο.Ίσως είναι η πρώτη υπόθεση που δεν αφέθηκε η διαχείρηση ενός σοβαρού προβλήματος στα "χέρια" πολιτικών σκοπιμοτήτων και ίσως είναι η μοναδική φορά που το Κράτος λειτούργησε και λειτουργεί με ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Warren Buffett αποκαλύπτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που οδηγούν στην επιτυχία

Ο Warren Buffett, ένας από τους διασημότερους επενδυτές στον κόσμο, μας παραθέτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο κινούμαστε.   1) Μη ρισκάρεις να χάσεις αυτό που έχεις, για να αποκτήσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι. Το ...

Διαβάστε περισσότερα

85 Πανεπιστημιακοί: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;»  

Για τις εξελίξεις στο προσφυγικό τοποθετήθηκαν 85 ακαδημαϊκοί σε κοινή δήλωσή τους με τίτλο: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο φύλλο του Σαββατοκύριακου 7-8 Μαρτίου 2020 «Οι πρόσφυγες, όπως και οι μετανάστες, είναι -και αυτοί- θύματα ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή σε σχολεία,σχολές και Εκκλησίες τώρα!-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Καθώς παρακολουθούμε την εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων του κορονοιου σε παγκόσμιο επίπεδο,αναρωτιέμαι πως θα έχει συνέχεια το επιτυχημένο αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του στην Ελλάδα. Επειδή πράγματι πάρθηκαν μέτρα και μάλιστα εγκαίρως,επειδή δημοσιοποιήθηκαν με σοβαρότητα τα προβλήματα που δημιουργεί καθώς και οι τρόποι προφύλαξης,επειδή ...

Διαβάστε περισσότερα