Ιαματικές πηγές ,ένας ανεκμετάλλευτος φυσικός πλούτος

Special Report
12 Ιουνίου 2018 23:18:00

Η ιστορία των λουτρών είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας. Στην Ελλάδα, οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων πηγών ήταν γνωστές από την αρχαιότητα γι’ αυτό και η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .

Τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους που βγαίνουν από τα βάθη της γης.

Είναι εμπλουτισμένα με μεταλλικά συστατικά όπως, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, θείο, σίδηρο, ράδιο, ιώδιο και αέρια όπως, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο.

Τα νερά αυτά έχουν διάφορους βαθμούς οξύτητας και είναι είτε όξινα, είτε αλκαλικά, είτε ουδέτερα.

Έτσι, μια πηγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως θειούχος αλκαλική, όξινη, ραδιούχος και χλωρονατριούχος. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πηγή αυτή υπερισχύει ένα συστατικό περισσότερο από τα άλλα. Η θερμοκρασία των φυσικών πηγών είναι διάφορη και μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τους 60 βαθμούς.

Η ιστορία των ιαματικών πηγών έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα λουτρά, καθώς επίσης,αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις ιαματικές πηγές και τα μεταλλικά νερά.

Από τον 13οαιώνα π.X. χρησιμοποιούνται τα λουτρά για θεραπευτικούς λόγους. Ο πρώτος παρατηρητής των ιαματικών πηγών με θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ο ιστορικός Ηρόδοτος, όπου εκείνος πρωτοσύστησε τα ιαματικά λουτρά.

Ο Ιπποκράτης ήταν θεωρήθηκε πατέρας της υδροθεραπείας. Ασχολήθηκε με διάφορα νερά, τα οποία και είχε διακρίνει σε ελώδη (τα νερά που υπάρχουν σε έλη και σε λίμνες), σε όμβρια (νερά που σχηματίζονται από τη βροχή) και σε μεταλλικά (νερά που αναβλύζουν από πετρώματα).

Κατά την προϊστορική περίοδο, αναφέρεται σε πολλά κείμενα αρχαίων συγγραφέων ότι διάφοροι λαοί όπως, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτες και οι Ινδοί απέδιδαν στις ψυχρές ή στις θερμές πηγές ιδιαίτερες ιδιότητες και πιο συγκεκριμένα μέσα από την περιγραφή των εθίμων και των θρησκευτικών τους παραδόσεων.

Επίσης, οι άνθρωποι μέσα από τις θερμές πηγές, εκτός από το λουτρό καθαριότητας που έπαιρναν, μπορούσαν να θεραπεύουν τις πληγές και τους πόνους τους .Στην αρχαία ελληνική περίοδο των λουτρών, τα θερμά και τα ψυχρά λουτρά δεν αποτελούσαν μόνο μέσο καθαριότητας αλλά και στοιχείο ιαματικής και θρησκευτικής τελετουργίας. Είναι γνωστό, ότι οι Έλληνες από το 1.500 π.X. εκτός από τα ψυχρά λουτρά στις θάλασσες και στα ποτάμια, έκαναν και χρήση του θερμού νερού, το οποίο υιοθέτησαν πρώτα ως απαραίτητο μέσο σωματικής καθαριότητας και θρησκευτικής προετοιμασίας, ενώ αργότερα ως ειδικό μέσο περίθαλψης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Ακόμη, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα θερμά αλλά και τα ψυχρά λουτρά απαραίτητα για τη διάπλαση του σώματος και τη διατήρηση της υγείας .Τη ρωμαϊκή εποχή και έπειτα από τη δημιουργία της ρωμαϊκής τέχνης, οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν την ιδέα των λουτρών από τους Έλληνες και χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη «θέρμη» για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν όλους τους τρόπους αξιοποίησης των νερών, σε χλιαρά, ζεστά και ψυχρά λουτρά, όπως και χώρους για ξεκούραση και ψυχαγωγία.

Την περίοδο του Μεσαίωνα, με τη μετανάστευση των λαών το 375 –911 μ.X., το πολιτιστικό φαινόμενο της λουτρικής λειτουργίας παρακμάζει ολοκληρωτικά. Η τεκμηριωμένη ψυχοσωματική επέμβαση της λουτροθεραπείας αλλοιώνεται και σβήνει σταδιακά, ενώ πολλά από τα εναπομείναντα λουτρικά συγκροτήματα αχρηστεύονται και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακατανόητη ακόμη και η αιτία ύπαρξής τους.

Όμως, από τον 12ο και τον 13ο αιώνα η λουτροθεραπεία αρχίζει και πάλι να αποκτά σημαντική θέση στο κοινωνικό σύνολο, αφού η θεραπευτική και όχι μόνο ιδιότητά της καθιστούν ανοδική την πορεία της. Μια αρνητική συνέπεια της ανοδικής πορείας της λουτροθεραπείας αποτέλεσαν κάποιες καινοτομικές ενέργειες, όπως ήταν για παράδειγμα, η δωρεάν χρήση των λουτρών από τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό δερματικών παθήσεων και άλλων ασθενειών .

Στο μουσουλμανικό πολιτισμό, τα δημόσια λουτρά, με τη γενική άποψη περί υγιεινής και θρησκευτικής λειτουργίας τους, αποτελούσαν μια από τις παλιές παραδοσιακές μορφές της κοινωνικής εικόνας τους. Με τη θρησκευτική αυτή προδιαγραφή (να χρησιμοποιούν φρέσκο τρεχούμενο νερό), προσδιορίζεται το είδος εφιδρωτικού λουτρού, γνωστό και ως χαμάμ, το οποίο αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο στις λουτρικές εγκαταστάσεις από τον 9οαιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στα τέλη του 17ουκαι του 18ουαιώνα, παρουσιάζονται νέες οδηγίες και αυστηροί κανόνες οι οποίες προσδιορίζουν τις εγκαταστάσεις των λουτρικών συγκροτημάτων. Έτσι, την εποχή αυτή, δίνεται ιδιαίτερη αξία στο φυσικό τρόπο ζωής και στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση γι’ αυτό και τα ιαματικά λουτρά αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως τόπος αλλαγής περιβάλλοντος. Επιπλέον, την εποχή της Αναγέννησης, οι εγκαταστάσεις των λουτρών συνοδεύονται και από την άνθιση της αρχιτεκτονικής τους.

Κατά τον Εικοστό αιώνα , η υδροθεραπεία ή θερμαλισμός, άρχισε να διαγράφει μια πορεία με τα χαρακτηριστικά του ωφελιμισμού. Οι πολιτικοοικονομικές κρίσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, κατέστησαν τους πολίτες στο να βρουν διάφορους καινοτομικούς τρόπους για την κοινωνική τους απασχόληση, οι οποίοι να εξυπηρετούσαν παράλληλα τις σωματικές και τις ψυχαγωγικές τους ανάγκες. Γιατο λόγο αυτό τα υδροθεραπευτήρια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά.

Οι περισσότερες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, οφείλονται είτε σε τεκτονικά ρήγματα είτε στην έντονη ηφαιστειακή ενέργεια. Η διάκριση των πηγών καθορίζεται ανάλογα με το αν υπερισχύει ένα συστατικό ή χαρακτηριστικό περισσότερο από τα άλλα, έτσι ενδεικτικά ονομάζουμε μια πηγή, «θειούχος αλκαλική», «χλωρονατριούχος», «οξυπηγή» και «ραδιούχος»

Επιπλέον, η Ελλάδα, έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών της Ευρώπης, να συνδυάζει το μεσογειακό κλίμα και τις καθαρές θάλασσες με τις ιαματικές πηγές. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε λόγω της υψηλής τους θερμοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών ..

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν καταγεγραμμένες 822 πηγές Θερμομεταλλικών Νερών στην Ελλάδα και από αυτές, οι 752 δύνονται να αξιοποιηθούν. Σήμερα, από τις 752 πηγές χρησιμοποιούνται οι 348 (42%) σε μεγάλο και μικρό βαθμό και από αυτές, οι 260 (57,5%) χρησιμοποιούνται για λουτροθεραπεία και οι 148 (42,5%) για πόση ύδατος.Η Γεωγραφική κατανομή των 822 θερμομεταλλικών πηγών, συντάσσονται στο σύνολο σχεδόν του Ελλαδικού χώρου και κυρίως στην περιφέρεια, σε περιοχές με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα.

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

THE VANQUISH: Η καινοτομία στην αναίμακτη λιποαναρρόφηση

Μία μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη σημειώθηκε πρόσφατα στις Η.Π.Α., καθιστώντας την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας μια απλή και τελείως ανώδυνη υπόθεση. Η νέα μέθοδος λιποαναρρόφησης χωρίς επαφή με το δέρμα και χωρίς πόνο (PAINLESS, CONTACTLESS) ονομάζεται “Vanquish” και εφαρμόζεται πλέον και ...

Διαβάστε περισσότερα

Το θαύμα του πετρελαίου:πως δημιουργήθηκε,πως εντοπίζεται,πως εξορύσσεται

Το πετρέλαιο δημιουργήθηκε με την αποσύνθεση θαλάσσιων, κυρίως, ζώων και φυτών, που θάφτηκαν κάτω από διαδοχικές στιβάδες λάσπης, πριν από 400 - 500 εκατομμύρια χρόνια.Η αρχική προϋπόθεση για μια τέτοια διαδικασία είναι μια ρηχή θάλασσα (όπως είναι ο Κόλπος του Μεξικού), με νερά πλούσια σε ...

Διαβάστε περισσότερα

Πετρελαικός πονοκέφαλος στη γειτονιά μας,462 χρόνια από την πρώτη γεώτρηση

Το πετρέλαιο αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του Τέξας. Ως λέξη προέρχεται από την ελληνική «πέτρα» και τη λατινική oleum που σημαίνει « λάδι » και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό ορυκτολόγο Agricola, το 1556. Καμία άλλη πρώτη ύλη δεν έχει παίξει τόσο ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφικό :όχι μόνο οι Ελληνίδες αλλά και οι μετανάστριες σταμάτησαν να γεννούν!

Μαζί με πολλούς άλλους μύθους , η οικονομική κρίση διέλυσε και τον μύθο ότι οι μετανάστες μαζί με άλλα προβλήματα μας θα λύσουν και το δημογραφικό. Η βεβαιότητα αυτή ώθησε τις ελληνικές κυβερνήσεις στην απόφαση να μη λάβουν τα ριζοσπαστικά μέτρα που είχαν προτείνει η ...

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες–σοκ στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στη Νομική

Τι λεζάντα μπορούσε να βάλει κανείς κάτω από τη φωτογραφία ενός νέου που κείτεται στο γρασίδι του πάρκου, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι σε κώμα την ώρα που ένας άλλος νέος στο βάθος της φωτογραφίας ,κάνει χρήση ναρκωτικών ; Αμίλητοι οι θεατές του περιστατικού ,προσπερνούν ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς δημογραφικό κραχ: για 5η συνεχή χρονιά περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

Μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων  δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΤΑΤ για την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών το 2017.  Η συρρίκωση του  πληθυσμού στη χώρας ,απότοκος κι αυτή της οικονομικής κρίσης που πρωτοεμφανίστηκε το 2013 ,συνεχίζεται με  ταχείς  ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι  πέρυσι, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 88.553 ...

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνεται δραματικά η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

Δυσοίωνα είναι τα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς τα συστηματικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μετασχηματίζουν τη σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας. Αυτά επισημαίνει η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία ενόψει της 1ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων, υπογραμμίζοντας ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλοιπα της κρίσης:Φόβος,ανασφάλεια, καχυποψία...

Φοβισμένοι , ανασφαλείς και καχύποπτοι. Αυτοί είναι ο Έλληνες ,σύμφωνα με μελέτη που έδειξε ότι ένας στους τρεις δεν θα ήθελε ομοφυλόφιλους στη γειτονιά του, ένας στους τέσσερις μετανάστες και ένας στους πέντε άτομα διαφορετικής θρησκείας. Η μελέτη που έγινε από την διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με ...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόφωρο στα χρόνια του Μεταξά...

Ας ψάξουν οι νομικοί. Η νομοθεσία μας ( μιλάμε για 21 νόμους, προεδρικά διατάγματα, αναγκαστικούς νόμους, υπουργικές αποφάσεις) εκτός από το αυτόφωρο για αδικήματα Τύπου ,μπορεί να έχει κι άλλα νομοθετικά κατάλοιπα της μεταξικής εποχής. Όχι τίποτε αλλά για να αποφύγουμε αυτό που ζούμε σήμερα . ...

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία εξελίσσεται,εσύ;Το Certificate in Advanced Social Media Management θα σε κάνει να ξεχωρίσεις

Η τεχνολογία προχωράει και εσύ θα μείνεις στάσιμος; Αυτό είναι το απόλυτο Professional Certificate in Advanced Social Media Management που πρέπει να παρακολουθήσεις για να μπορέσεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου στο Social Media Management. Καθώς εισάγονται νέες τεχνολογίες στον χώρο εργασίας, οι ικανότητες μας χρειάζονται ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξίτηλη ,μετά από 4 μήνες ,η σφραγίδα του Ρουβίκωνα στο κτίριο του Σ.τ.Ε

Όταν πριν από περίπου 30 χρόνια σχεδιαζόταν η μεταφορά του Συμβουλίου Επικρατείας από το κτίριο της Βουλής στο κτίριο του Αρσακείου ,όπου βρίσκεται σήμερα , οι ανώτατοι δικαστές απαίτησαν και πέτυχαν ακόμη και το κλείσιμο επιχειρήσεων ( φαγάδικα, καταστήματα ρούχων κλπ )που για αισθητικούς ,αλλά ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά του Τσάμπιονς Λινκ μέσα από τα στατιστικά των αγώνων

Από τα αποτελέσματα των αγώνων του Τσάμπιονς Λινκ 2016-2017 προκύπτει ότι οι ομάδες πέτυχαν 3.04 τέρματα ανά αγώνα. Η έδρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη τερμάτων (60%)και η ομάδα που πέτυχε πρώτη τέρμα συνήθως κέρδισε το παιχνίδι (73%).   Τα περισσότερα τέρματα επιτεύχθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο (52%)και ...

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλογικό κλίμα μεταξύ των πτερωτών δημοτών της Ομόνοιας…

Οι πολιτικοί παρατηρητές σπάνε το κεφάλι τους για το πότε θα γίνουν οι εκλογές , τα περιστέρια της Ομόνοιας ,ωστόσο, έχουν πιάσει θέση σε επίκαιρα σημεία της πλατείας . Δύο τα σενάρια για την πρωτοβουλία τους. Βιάζονται ,λέει το πρώτο, να έχουν το δικό τους στασίδι ...

Διαβάστε περισσότερα

Taste of Athens!

Tο Taste Festivals, η μεγαλύτερη διεθνής πλατφόρμα γαστρονομικών φεστιβάλ, που δραστηριοποιείται σε 20 και πλέον μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη- και ειδικά σε εμβληματικά γαστρονομικά spots όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Ντουμπάι κ.α. έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα ...

Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι βάνδαλοι πάνε διακοπές χαίρονται και τα αγάλματα ...

Έκπληκτοι οι διερχόμενοι τον πεζόδρομο δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών προσπαθούσαν να εξηγήσουν πως έγινε και η προτομή του πρώην πρωθυπουργού και ακαδημαικού Παναγιώτη Κανελλόπουλου βρέθηκε καθαρή από μουντζούρες – πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες ή μήπως χρόνια; Η προτομή έχει φάει τόση μουντζούρα όση ...

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή η κατάσταση στο hot spot της Μόριας-Του Μιχάλη Κανιμά

Δραματική προειδοποίηση περιφερειάρχη και εργαζομένων για την κατάσταση στο hot spot της Λέσβου απευθύνουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ταυτοποίησης και Υποδοχής του νησιού και η περιφερειάρχης Αιγαίου. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ο αριθμός των φιλοξενουμένων αυξάνεται διαρκώς και έχει φτάσει τις 8.500, ενώ η δυνατότητα ...

Διαβάστε περισσότερα

Τσιπούρες μεγαλωμένες με μαστίχα Χίου!

Η μαστίχα της Χίου πάει τελικά με όλα. Η γεωγραφία των χρήσεων της είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εκείνο που εκπλήσσει περισσότερο σχετικά μ το θέμα αυτό είναι μία επιγραφή σε ένα πάγκο με ψάρια από τη Χίο ,στην Βαρβάκειο αγορά της Αθήνας. Ούτε λίγο ούτε πολύ ,ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά 100 ίππων ,δύο αλόγων και ενός γαιδάρου!

Αυτοκίνητα με πολλούς ίππους και δύο άλογα επινόησε ο άνθρωπος της υπαίθρου για να έχει στη διάθεση του μεταφορικά μέσα παντός καιρού και εδάφους. Στο ίσωμα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο με τους ίππους, στο δε βουνό τα άλογα , που είναι δεμένα στην καρότσα του αγροτικού ...

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες :Το ερωτικό καταφύγιο των θεών,που έγινε λημέρι σύγχρονων ημιθέων

Από πού πήραν το όνομα τους οι Κυκλάδες; Σύμφωνα με μία εκδοχή ονομάστηκαν έτσι από τις Νύμφες Κυκλάδες, που τις μεταμόρφωσε σε βραχονησίδες ο Ποσειδώνας. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή ,το όνομα τους προέρχεται από τη λέξη «Κύκλος» επειδή οι ορμητικοί άνεμοι ανάγκαζαν τα πλοία ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αυξάνονται οι βιασμοί το καλοκαίρι;Τι είναι ο «θερμικός νόμος»

Οι καύσωνες ,κατά τους επιστήμονες, ενεργοποιούν τον λεγόμενο «θερμικό νόμο» , που διατυπώθηκε στα πρώτα χρόνια της εγκληματολογίας και λέει ότι τους θερμούς μήνες του έτους υπερτερούν τα εγκλήματα κατά προσώπου, η αποκαλούμενη και «βία των παθών». Ανθρωποκτονίες, βιασμοί, βίαιες επιθέσεις, ξυλοδαρμοί. Αντίθετα, στη διάρκεια ...

Διαβάστε περισσότερα

Και ξαφνικά οι τουρίστες έπεσαν πάνω στον Ηρακλή και τον Θησέα!

«Έχω πράμα που σαλεύει» , θα διαλαλούσε στους τουρίστες της Αθήνας ένας τελάλης αρχαιοτήτων δείχνοντας τον σύγχρονο Ηρακλή που συνεχίζει τους άθλους του αρχαίου ήρωα στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Και πράγματι ποιος έχει ξαναδεί …ομιλούσα αρχαιότητα σαν τον Κωνσταντίνο, τον Ελληνοαυστραλό στην καταγωγή ,αλλά γνήσιο ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του ενδύματος από το φύλλο συκής των Πρωτοπλάστων μέχρι τα μοντελάκια της Ζιζέλ

Πέρασαν τουλάχιστον 25.000 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος επινόησε την πρώτη ενδυμασία του , βάζοντας έτσι το πρώτο λιθαράκι σ’αυτό που σήμερα αποκαλούμε βιομηχανία της μόδας , η οποία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας , με τζίρους τρισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εισβολή της κάλτσας στην πολιτική ζωή…

Τι είναι η κάλτσα; Πρόκειται για ένα εσώρουχο που φοριέται στα πόδια για να προστατεύει το δέρμα από την τριβή με το εσωτερικό του παπουτσιού, να απορροφά τον ιδρώτα και να προφυλάσσει από το κρύο. Ενίοτε,όμως μπορεί να εκθέσει κάποιον ποικιλοτρόπως. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ο ...

Διαβάστε περισσότερα