Ιαματικές πηγές ,ένας ανεκμετάλλευτος φυσικός πλούτος

Special Report
12 Ιουνίου 2018 23:18:00

Η ιστορία των λουτρών είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας. Στην Ελλάδα, οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων πηγών ήταν γνωστές από την αρχαιότητα γι’ αυτό και η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .

Τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους που βγαίνουν από τα βάθη της γης.

Είναι εμπλουτισμένα με μεταλλικά συστατικά όπως, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, θείο, σίδηρο, ράδιο, ιώδιο και αέρια όπως, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο.

Τα νερά αυτά έχουν διάφορους βαθμούς οξύτητας και είναι είτε όξινα, είτε αλκαλικά, είτε ουδέτερα.

Έτσι, μια πηγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως θειούχος αλκαλική, όξινη, ραδιούχος και χλωρονατριούχος. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πηγή αυτή υπερισχύει ένα συστατικό περισσότερο από τα άλλα. Η θερμοκρασία των φυσικών πηγών είναι διάφορη και μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τους 60 βαθμούς.

Η ιστορία των ιαματικών πηγών έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα λουτρά, καθώς επίσης,αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις ιαματικές πηγές και τα μεταλλικά νερά.

Από τον 13οαιώνα π.X. χρησιμοποιούνται τα λουτρά για θεραπευτικούς λόγους. Ο πρώτος παρατηρητής των ιαματικών πηγών με θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ο ιστορικός Ηρόδοτος, όπου εκείνος πρωτοσύστησε τα ιαματικά λουτρά.

Ο Ιπποκράτης ήταν θεωρήθηκε πατέρας της υδροθεραπείας. Ασχολήθηκε με διάφορα νερά, τα οποία και είχε διακρίνει σε ελώδη (τα νερά που υπάρχουν σε έλη και σε λίμνες), σε όμβρια (νερά που σχηματίζονται από τη βροχή) και σε μεταλλικά (νερά που αναβλύζουν από πετρώματα).

Κατά την προϊστορική περίοδο, αναφέρεται σε πολλά κείμενα αρχαίων συγγραφέων ότι διάφοροι λαοί όπως, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτες και οι Ινδοί απέδιδαν στις ψυχρές ή στις θερμές πηγές ιδιαίτερες ιδιότητες και πιο συγκεκριμένα μέσα από την περιγραφή των εθίμων και των θρησκευτικών τους παραδόσεων.

Επίσης, οι άνθρωποι μέσα από τις θερμές πηγές, εκτός από το λουτρό καθαριότητας που έπαιρναν, μπορούσαν να θεραπεύουν τις πληγές και τους πόνους τους .Στην αρχαία ελληνική περίοδο των λουτρών, τα θερμά και τα ψυχρά λουτρά δεν αποτελούσαν μόνο μέσο καθαριότητας αλλά και στοιχείο ιαματικής και θρησκευτικής τελετουργίας. Είναι γνωστό, ότι οι Έλληνες από το 1.500 π.X. εκτός από τα ψυχρά λουτρά στις θάλασσες και στα ποτάμια, έκαναν και χρήση του θερμού νερού, το οποίο υιοθέτησαν πρώτα ως απαραίτητο μέσο σωματικής καθαριότητας και θρησκευτικής προετοιμασίας, ενώ αργότερα ως ειδικό μέσο περίθαλψης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Ακόμη, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα θερμά αλλά και τα ψυχρά λουτρά απαραίτητα για τη διάπλαση του σώματος και τη διατήρηση της υγείας .Τη ρωμαϊκή εποχή και έπειτα από τη δημιουργία της ρωμαϊκής τέχνης, οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν την ιδέα των λουτρών από τους Έλληνες και χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη «θέρμη» για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν όλους τους τρόπους αξιοποίησης των νερών, σε χλιαρά, ζεστά και ψυχρά λουτρά, όπως και χώρους για ξεκούραση και ψυχαγωγία.

Την περίοδο του Μεσαίωνα, με τη μετανάστευση των λαών το 375 –911 μ.X., το πολιτιστικό φαινόμενο της λουτρικής λειτουργίας παρακμάζει ολοκληρωτικά. Η τεκμηριωμένη ψυχοσωματική επέμβαση της λουτροθεραπείας αλλοιώνεται και σβήνει σταδιακά, ενώ πολλά από τα εναπομείναντα λουτρικά συγκροτήματα αχρηστεύονται και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακατανόητη ακόμη και η αιτία ύπαρξής τους.

Όμως, από τον 12ο και τον 13ο αιώνα η λουτροθεραπεία αρχίζει και πάλι να αποκτά σημαντική θέση στο κοινωνικό σύνολο, αφού η θεραπευτική και όχι μόνο ιδιότητά της καθιστούν ανοδική την πορεία της. Μια αρνητική συνέπεια της ανοδικής πορείας της λουτροθεραπείας αποτέλεσαν κάποιες καινοτομικές ενέργειες, όπως ήταν για παράδειγμα, η δωρεάν χρήση των λουτρών από τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό δερματικών παθήσεων και άλλων ασθενειών .

Στο μουσουλμανικό πολιτισμό, τα δημόσια λουτρά, με τη γενική άποψη περί υγιεινής και θρησκευτικής λειτουργίας τους, αποτελούσαν μια από τις παλιές παραδοσιακές μορφές της κοινωνικής εικόνας τους. Με τη θρησκευτική αυτή προδιαγραφή (να χρησιμοποιούν φρέσκο τρεχούμενο νερό), προσδιορίζεται το είδος εφιδρωτικού λουτρού, γνωστό και ως χαμάμ, το οποίο αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο στις λουτρικές εγκαταστάσεις από τον 9οαιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στα τέλη του 17ουκαι του 18ουαιώνα, παρουσιάζονται νέες οδηγίες και αυστηροί κανόνες οι οποίες προσδιορίζουν τις εγκαταστάσεις των λουτρικών συγκροτημάτων. Έτσι, την εποχή αυτή, δίνεται ιδιαίτερη αξία στο φυσικό τρόπο ζωής και στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση γι’ αυτό και τα ιαματικά λουτρά αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως τόπος αλλαγής περιβάλλοντος. Επιπλέον, την εποχή της Αναγέννησης, οι εγκαταστάσεις των λουτρών συνοδεύονται και από την άνθιση της αρχιτεκτονικής τους.

Κατά τον Εικοστό αιώνα , η υδροθεραπεία ή θερμαλισμός, άρχισε να διαγράφει μια πορεία με τα χαρακτηριστικά του ωφελιμισμού. Οι πολιτικοοικονομικές κρίσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, κατέστησαν τους πολίτες στο να βρουν διάφορους καινοτομικούς τρόπους για την κοινωνική τους απασχόληση, οι οποίοι να εξυπηρετούσαν παράλληλα τις σωματικές και τις ψυχαγωγικές τους ανάγκες. Γιατο λόγο αυτό τα υδροθεραπευτήρια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά.

Οι περισσότερες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, οφείλονται είτε σε τεκτονικά ρήγματα είτε στην έντονη ηφαιστειακή ενέργεια. Η διάκριση των πηγών καθορίζεται ανάλογα με το αν υπερισχύει ένα συστατικό ή χαρακτηριστικό περισσότερο από τα άλλα, έτσι ενδεικτικά ονομάζουμε μια πηγή, «θειούχος αλκαλική», «χλωρονατριούχος», «οξυπηγή» και «ραδιούχος»

Επιπλέον, η Ελλάδα, έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών της Ευρώπης, να συνδυάζει το μεσογειακό κλίμα και τις καθαρές θάλασσες με τις ιαματικές πηγές. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε λόγω της υψηλής τους θερμοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών ..

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν καταγεγραμμένες 822 πηγές Θερμομεταλλικών Νερών στην Ελλάδα και από αυτές, οι 752 δύνονται να αξιοποιηθούν. Σήμερα, από τις 752 πηγές χρησιμοποιούνται οι 348 (42%) σε μεγάλο και μικρό βαθμό και από αυτές, οι 260 (57,5%) χρησιμοποιούνται για λουτροθεραπεία και οι 148 (42,5%) για πόση ύδατος.Η Γεωγραφική κατανομή των 822 θερμομεταλλικών πηγών, συντάσσονται στο σύνολο σχεδόν του Ελλαδικού χώρου και κυρίως στην περιφέρεια, σε περιοχές με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα.

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Forbes: Oι 20 πιo πλούσιες ομάδες στον κόσμο

Οι 20 κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο έχουν μέση αξία 1,69 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 14% σε σχέση με πέρυσι και 74% σε σύγκριση με το 2013! Η αύξηση της αξίας υποστηρίχθηκε από την αύξηση των εσόδων των συλλόγων. Αυτό αναφέρει η έκθεση που παρουσίασε το ...

Διαβάστε περισσότερα

Φρέσκο φαγητό στο διάστημα από Έλληνες φοιτητές!

«Λύση» σε ένα από τα αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες έρχονται να δώσουν δύο νέοι Έλληνες φοιτητές. Ο λόγος για τον Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αυγουστίνο Πανταζίδη, και την προπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, ...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα απίθανα και συγκλονιστικά των Μουντιάλ

Όσες φορές η πολιτική προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ, έχασε το ποδόσφαιρο, χωρίς να κερδίσει ,όμως η πολιτική. Το πρώτο κάζο του ποδοσφαίρου συνέβη το 1934, όταν η φασιστική τότε Ιταλία είχε αναλάβει το Μουντιάλ. Ο Μουσολίνι το είδε σαν μία ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι 8 εντολές του Αϊνστάιν στη σύζυγό του!

Έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι για την διαφορετική πλευρά και προσωπικότητα του Άλμπερτ Aϊνστάιν. Τον έχουν χαρακτηρίσει ψυχρό, άπιστο, ζηλόφθονο και μισογύνη. Μέχρι και σήμερα, 63 χρόνια μετά, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες. Η «Mirror» ανοίγει κι άλλο παράθυρο από την προσωπική του ζωή και ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυφυλετικές γειτονιές στα…καταστρώματα !-Του Ιπποκράτη Πολίτη

Θα’ λεγε κανείς ότι η τουριστική Ελλάδα δεν χωράει άλλους επισκέπτες. Ότι όλα έχουν γεμίσει. Ξενοδοχεία , σπίτια και καταλύματα παντός είδους. Και ότι ελλείψει άλλων χώρων ,οι επισκέπτες τη βγάζουν στο …κατάστρωμα, τουτέστιν στα παγκάκια και στις πλατείες. Το πιο πιθανό ,όμως είναι να πρόκειται ...

Διαβάστε περισσότερα

Εί-δη-ση : τροχονόμος στην εθνική!-Tου Ιπποκράτη Πολίτη

Αν αποτελεί είδηση το δάγκωμα ενός σκύλου από άνθρωπο και όχι το δάγκωμα ενός ανθρώπου από σκύλο, τότε αυτό που θα διαβάσετε στη συνέχεια είναι η επιτομή της είδησης. « Σε ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε χθες (Τετάρτη), για τον εντοπισμό οδηγών που ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξηντάρησαν τα Στρουμφάκια αλλά ούτε λόγος για σύνταξη!

Τα Στρουμφάκια έγιναν 60 ετών, αλλά ούτε που σκέπτονται να βγουν στη σύνταξη. Αντίθετα , στο Βέλγιο επέλεξαν να τιμήσουν την επέτειο με εικονικά ταξίδια στα μαγικά δάση και τα σπήλαια που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες τους. Τα Στρουμφάκια είναι γέννημα της φαντασίας του σκιτσογράφου Πιερ ...

Διαβάστε περισσότερα

Γαλιλαία:με μετάγγιση υδάτων σώζουν τη θάλασσα όπου περπάτησε ο Ιησούς!

Όταν οι μαθητές του Ιησού έβλεπαν τον δάσκαλο τους να περπατά στη θάλασσα της Γαλιλαίας δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μετά από περίπου 2.000 χρόνια , δηλαδή κάπου στις μέρες μας , το ίδιο θα έκαναν και οι κοινοί θνητοί . Μόνο που αυτοί δεν θα ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πατητήρια σταφυλιών της Βυζαντινής Περιόδου στο Ισραήλ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο αρχαία πατητήρια σταφυλιών για την παραγωγή κρασιού από τη Βυζαντινή Περίοδο στο Εθνικό Πάρκο Τσιπορί στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Φύσης και Εθνικών Πάρκων της χώρας. Οι κατασκευές βρέθηκαν μέσα σε μια καλυμμένη δεξαμενή νερού, ανακάλυψη την οποία η Αρχή χαρακτήρισε ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιαματικές πηγές ,ένας ανεκμετάλλευτος φυσικός πλούτος

Η ιστορία των λουτρών είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας. Στην Ελλάδα, οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων πηγών ήταν γνωστές από την αρχαιότητα γι’ αυτό και η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες . Τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ τα καλά γκαρσόνια της Ευρώπης!Πως υιοθετήσαμε αυτό που αφορίζαμε...

Γίναμε ,λοιπόν αυτό που φοβόμαστε: τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Και γίναμε ασμένως, με την έννοια ότι όταν δεν έχεις να θρέψεις τα παιδιά σου ,κάνεις οποιαδήποτε δουλειά. Και την κάνεις με ευχαρίστηση, αν έχεις λίγο φιλότιμο . Χαιρέκακα θαρρείς , οι ευρωπαικές εκθέσεις το διαλαλούν ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η θεία από το Σικάγο δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα;-Του Μιχάλη Κανιμά

Άραγε με ποιο τρόπο θα χειριστεί ο σκηνοθέτης του μέλλοντος το φαινόμενο της μαζικής φυγής των Ελλήνων στα ξένα την περίοδο της τελευταίας οικονομικής κρίσης; Ποιο θα είναι το μοτίβο μιας κινηματογραφικής ταινίας για τον Έλληνα που εγκαταλείπει τη χώρα του σε αναζήτηση δουλειάς στο ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρι Σολ Γιου: μία γυναίκα–μυστήριο στο πλευρό του Κιμ…

Toν Ιούλιο του 2012, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσαν ότι η Ρι Σολ Γιου είναι σύζυγος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα διεθνή μέσα για πάνω από μία εβδομάδα πήραν φωτιά για τη «γυναίκα μυστήριο» που εμφανιζόταν στο πλευρό του Βορειοκορεάτη σε μία ...

Διαβάστε περισσότερα

«Είμαστε αυτό που τρώμε»; H γαστριμαργική ιστορίας της ανθρωπότητας...

«Είμαστε αυτό που τρώμε» ,λένε οι φιλοσοφούντες περί τη γαστριμαργική. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε που τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου περιορίζονταν στην ανεύρεση μιας στοιχειώδους για την επιβίωση του τροφής. Σήμερα το φαγητό συμβολίζει κάτι παραπάνω από μία βιολογική ανάγκη. Είναι μία απόλαυση, που επιτυγχάνεται ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεξοτουρισμός: μία οργανωμένη παιδεραστία κάτω από τα μάτια των αρχών

Ο σεξοτουρισμός έχει εξελιχθεί σε μία κραταιά βιομηχανία. Τα τσάρτερ του έρωτα απογειώνονται συνεχώς από τις ανεπτυγμένες χώρες με προορισμό κυρίως την Ταιλάνδη, τις Φιλιππίνες , τη Βραζιλία , τον Αγιο Δομίνικο, τη Ρωσία, αλλά και ορισμένες άλλες ευρωπαικές χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Διεθνή γραφεία ...

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στον γλυπτικό λόγο του "αρχιμάστορα" Θόδωρου

«Εφυγε» από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο γλύπτης Θεόδωρος. Ο Θόδωρος (Θεόδωρος Παπαδημητρίου)γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1931 όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, ενώ έλκει την καταγωγή του από το ορεινό χωριό Άγιος Βλάσης. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Αγρίνιο το 1949 και ...

Διαβάστε περισσότερα

“Καμακώνοντας“ με τις ευλογίες Ξενίου Διός…

Μόλις προχθές το συνειδητοποίησα. Οι παλαιότεροι όταν θέλουν να συναντηθούν με κάποιον συνομήλικο τους στο Σύνταγμα δίνουν ραντεβού στην καφετέρια «του Παπασπύρου ». Οι νεότεροι όταν θέλουν να συναντηθούν στην ίδια περιοχή δίνουν ραντεβού στην ίδια καφετέρια μόνο που λέγεται «Εθνικόν» . Σημαδιακή η διαφορά. Μία ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς αρμοδίους επιστολή δικαίως αγανακτισμένου το ανάγνωσμα...

Η δημοτική αστυνομία βάζει πρόστιμο σε όσους παρκάρουν σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει την ειδική κάρτα, αδιαφορεί ,ωστόσο για το παρκάρισμα στα πεζοδρόμια , σε πεζόδρομους, πλατείες και στοές . Ακόμη και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το δημαρχείο έχει γίνει χώρος στάθμευσης ...

Διαβάστε περισσότερα

Έξι ελληνικά πανεπιστήμια με παγκόσμιο κύρος

Βελτιωμένες επιδόσεις έχουν 6 πανεπιστήμια της Ελλάδα όσον αφορά το κύρος του πτυχίου των αποφοίτων σύμφωνα με έρευνα της παγκόσμιας ομάδα αναλυτών ανώτατης εκπαίδευσης της QS Quacquarelli Symonds. Συγκεκριμένα, η έρευνα βασίστηκε στον δείκτη που μετρά την Φήμη των Εργοδοτών (Employer Reputation Indicator) και ο συγκεκριμένος ...

Διαβάστε περισσότερα

Κιμ Γιονγκ Ουν: Τζαμπατζής στη συνάντηση με τον Τραμπ!

Ο εκκεντρικός Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει περιουσία τουλάχιστον πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων ( από ποια δουλειά δεν είναι γνωστό) δείχνει όμως να είναι ένας δεινός φραγκοφονιάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Κιμ Γιονγκ Ουν προέβαλε την απαίτηση να πληρώσει ο Ντόναλντ Τράμπ δηλαδή το αμερικανικό δημόσιο τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Γέμισε "Καίσαρες" η Ελλάδα που γέμισαν τις τσέπες μαιευτήρων και Κλινικών

Ως παράδειγμα προς αποφυγήν από τους παγκόσμιους φορείς υγείας αντιμετωπίζεται η χώρα μας όσον αφορά τις καισαρικές τομές τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά μαιευτήρια σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Πάτρας (ΣΕΜΠ). Κάθε προηγούμενο ρεκόρ έχουν σπάσει οι γεννήσεις με καισαρική τομή τόσο ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο τάφος του Αθλητή» στη Ρώμη έκρυβε σπουδαίες αρχαιολογικές εκπλήξεις

Εκτελώντας χωματουργικές εργασίες σε προάστιο της Ρώμης, το μέλος ενός συνεργείου άνοιξε τυχαία μια τρύπα στην πλευρά του ταφικού θαλάμου, ανακαλύπτοντας το σπουδαίο εύρημα. «Αν η μηχανή τρυπούσε μόλις τέσσερα εκατοστά πιο αριστερά, δεν θα βρίσκαμε ποτέ τον τάφο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Francesco Prosperetti, ...

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Βουγιουκλάκη έριχνε γέφυρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μία ζωή χτυποκάρδια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις . Όμως το 1963 τα καρδιοχτύπια εκτός από έναν παρά λίγο πόλεμο για την Κύπρο, αφορούσαν και κάτι πιο ευχάριστο. Ήταν η πιο επιτυχημένη ελληνοτουρκική συνεργασία στον τομέα της έβδομης τέχνης με την ταινία "Χτυποκάρδια στο Θρανίο", που γυρίστηκε ...

Διαβάστε περισσότερα