Ιαματικές πηγές ,ένας ανεκμετάλλευτος φυσικός πλούτος

Special Report
12 Ιουνίου 2018 23:18:00

Η ιστορία των λουτρών είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας. Στην Ελλάδα, οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων πηγών ήταν γνωστές από την αρχαιότητα γι’ αυτό και η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .

Τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους που βγαίνουν από τα βάθη της γης.

Είναι εμπλουτισμένα με μεταλλικά συστατικά όπως, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, θείο, σίδηρο, ράδιο, ιώδιο και αέρια όπως, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο.

Τα νερά αυτά έχουν διάφορους βαθμούς οξύτητας και είναι είτε όξινα, είτε αλκαλικά, είτε ουδέτερα.

Έτσι, μια πηγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως θειούχος αλκαλική, όξινη, ραδιούχος και χλωρονατριούχος. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πηγή αυτή υπερισχύει ένα συστατικό περισσότερο από τα άλλα. Η θερμοκρασία των φυσικών πηγών είναι διάφορη και μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τους 60 βαθμούς.

Η ιστορία των ιαματικών πηγών έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα λουτρά, καθώς επίσης,αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις ιαματικές πηγές και τα μεταλλικά νερά.

Από τον 13οαιώνα π.X. χρησιμοποιούνται τα λουτρά για θεραπευτικούς λόγους. Ο πρώτος παρατηρητής των ιαματικών πηγών με θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ο ιστορικός Ηρόδοτος, όπου εκείνος πρωτοσύστησε τα ιαματικά λουτρά.

Ο Ιπποκράτης ήταν θεωρήθηκε πατέρας της υδροθεραπείας. Ασχολήθηκε με διάφορα νερά, τα οποία και είχε διακρίνει σε ελώδη (τα νερά που υπάρχουν σε έλη και σε λίμνες), σε όμβρια (νερά που σχηματίζονται από τη βροχή) και σε μεταλλικά (νερά που αναβλύζουν από πετρώματα).

Κατά την προϊστορική περίοδο, αναφέρεται σε πολλά κείμενα αρχαίων συγγραφέων ότι διάφοροι λαοί όπως, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτες και οι Ινδοί απέδιδαν στις ψυχρές ή στις θερμές πηγές ιδιαίτερες ιδιότητες και πιο συγκεκριμένα μέσα από την περιγραφή των εθίμων και των θρησκευτικών τους παραδόσεων.

Επίσης, οι άνθρωποι μέσα από τις θερμές πηγές, εκτός από το λουτρό καθαριότητας που έπαιρναν, μπορούσαν να θεραπεύουν τις πληγές και τους πόνους τους .Στην αρχαία ελληνική περίοδο των λουτρών, τα θερμά και τα ψυχρά λουτρά δεν αποτελούσαν μόνο μέσο καθαριότητας αλλά και στοιχείο ιαματικής και θρησκευτικής τελετουργίας. Είναι γνωστό, ότι οι Έλληνες από το 1.500 π.X. εκτός από τα ψυχρά λουτρά στις θάλασσες και στα ποτάμια, έκαναν και χρήση του θερμού νερού, το οποίο υιοθέτησαν πρώτα ως απαραίτητο μέσο σωματικής καθαριότητας και θρησκευτικής προετοιμασίας, ενώ αργότερα ως ειδικό μέσο περίθαλψης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Ακόμη, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα θερμά αλλά και τα ψυχρά λουτρά απαραίτητα για τη διάπλαση του σώματος και τη διατήρηση της υγείας .Τη ρωμαϊκή εποχή και έπειτα από τη δημιουργία της ρωμαϊκής τέχνης, οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν την ιδέα των λουτρών από τους Έλληνες και χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη «θέρμη» για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν όλους τους τρόπους αξιοποίησης των νερών, σε χλιαρά, ζεστά και ψυχρά λουτρά, όπως και χώρους για ξεκούραση και ψυχαγωγία.

Την περίοδο του Μεσαίωνα, με τη μετανάστευση των λαών το 375 –911 μ.X., το πολιτιστικό φαινόμενο της λουτρικής λειτουργίας παρακμάζει ολοκληρωτικά. Η τεκμηριωμένη ψυχοσωματική επέμβαση της λουτροθεραπείας αλλοιώνεται και σβήνει σταδιακά, ενώ πολλά από τα εναπομείναντα λουτρικά συγκροτήματα αχρηστεύονται και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακατανόητη ακόμη και η αιτία ύπαρξής τους.

Όμως, από τον 12ο και τον 13ο αιώνα η λουτροθεραπεία αρχίζει και πάλι να αποκτά σημαντική θέση στο κοινωνικό σύνολο, αφού η θεραπευτική και όχι μόνο ιδιότητά της καθιστούν ανοδική την πορεία της. Μια αρνητική συνέπεια της ανοδικής πορείας της λουτροθεραπείας αποτέλεσαν κάποιες καινοτομικές ενέργειες, όπως ήταν για παράδειγμα, η δωρεάν χρήση των λουτρών από τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό δερματικών παθήσεων και άλλων ασθενειών .

Στο μουσουλμανικό πολιτισμό, τα δημόσια λουτρά, με τη γενική άποψη περί υγιεινής και θρησκευτικής λειτουργίας τους, αποτελούσαν μια από τις παλιές παραδοσιακές μορφές της κοινωνικής εικόνας τους. Με τη θρησκευτική αυτή προδιαγραφή (να χρησιμοποιούν φρέσκο τρεχούμενο νερό), προσδιορίζεται το είδος εφιδρωτικού λουτρού, γνωστό και ως χαμάμ, το οποίο αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο στις λουτρικές εγκαταστάσεις από τον 9οαιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στα τέλη του 17ουκαι του 18ουαιώνα, παρουσιάζονται νέες οδηγίες και αυστηροί κανόνες οι οποίες προσδιορίζουν τις εγκαταστάσεις των λουτρικών συγκροτημάτων. Έτσι, την εποχή αυτή, δίνεται ιδιαίτερη αξία στο φυσικό τρόπο ζωής και στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση γι’ αυτό και τα ιαματικά λουτρά αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως τόπος αλλαγής περιβάλλοντος. Επιπλέον, την εποχή της Αναγέννησης, οι εγκαταστάσεις των λουτρών συνοδεύονται και από την άνθιση της αρχιτεκτονικής τους.

Κατά τον Εικοστό αιώνα , η υδροθεραπεία ή θερμαλισμός, άρχισε να διαγράφει μια πορεία με τα χαρακτηριστικά του ωφελιμισμού. Οι πολιτικοοικονομικές κρίσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, κατέστησαν τους πολίτες στο να βρουν διάφορους καινοτομικούς τρόπους για την κοινωνική τους απασχόληση, οι οποίοι να εξυπηρετούσαν παράλληλα τις σωματικές και τις ψυχαγωγικές τους ανάγκες. Γιατο λόγο αυτό τα υδροθεραπευτήρια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά.

Οι περισσότερες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, οφείλονται είτε σε τεκτονικά ρήγματα είτε στην έντονη ηφαιστειακή ενέργεια. Η διάκριση των πηγών καθορίζεται ανάλογα με το αν υπερισχύει ένα συστατικό ή χαρακτηριστικό περισσότερο από τα άλλα, έτσι ενδεικτικά ονομάζουμε μια πηγή, «θειούχος αλκαλική», «χλωρονατριούχος», «οξυπηγή» και «ραδιούχος»

Επιπλέον, η Ελλάδα, έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών της Ευρώπης, να συνδυάζει το μεσογειακό κλίμα και τις καθαρές θάλασσες με τις ιαματικές πηγές. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε λόγω της υψηλής τους θερμοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών ..

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν καταγεγραμμένες 822 πηγές Θερμομεταλλικών Νερών στην Ελλάδα και από αυτές, οι 752 δύνονται να αξιοποιηθούν. Σήμερα, από τις 752 πηγές χρησιμοποιούνται οι 348 (42%) σε μεγάλο και μικρό βαθμό και από αυτές, οι 260 (57,5%) χρησιμοποιούνται για λουτροθεραπεία και οι 148 (42,5%) για πόση ύδατος.Η Γεωγραφική κατανομή των 822 θερμομεταλλικών πηγών, συντάσσονται στο σύνολο σχεδόν του Ελλαδικού χώρου και κυρίως στην περιφέρεια, σε περιοχές με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα.

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Η ιστορία του ενδύματος από το φύλλο συκής των Πρωτοπλάστων μέχρι τα μοντελάκια της Ζιζέλ

Πέρασαν τουλάχιστον 25.000 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος επινόησε την πρώτη ενδυμασία του , βάζοντας έτσι το πρώτο λιθαράκι σ’αυτό που σήμερα αποκαλούμε βιομηχανία της μόδας , η οποία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας , με τζίρους τρισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εισβολή της κάλτσας στην πολιτική ζωή…

Τι είναι η κάλτσα; Πρόκειται για ένα εσώρουχο που φοριέται στα πόδια για να προστατεύει το δέρμα από την τριβή με το εσωτερικό του παπουτσιού, να απορροφά τον ιδρώτα και να προφυλάσσει από το κρύο. Ενίοτε,όμως μπορεί να εκθέσει κάποιον ποικιλοτρόπως. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων βιασμού και αποπλάνησης ανηλίκων

Τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά. Δείχνουν πρωτοφανή αύξηση των περιστατικών βιασμού και κακοποίησης ανηλίκων μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Επισήμως έχουν καταγγελθεί 25, οι αρχές όμως πιστεύουν ότι τα περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί, για ευνόητους λόγους, είναι απείρως περισσότερα. Ανατριχιαστική είναι και μία άλλη ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι «Άγγελοι» της Κύπρου

Μια ιδέα, η εξέλιξή της, η μόνιμη φροντίδα, η διαρκής απασχόληση, οι εναλλαγές, οι προσθήκες, η ανατροφή της.Η Γιώτα, η Έλβα και η Νανά που ζουν την Κύπρο είναι τρεις γυναίκες, τρεις κόσμοι διαφορετικοί, που συνενώνονται και έρχονται να ταράξουν την ζωή σας… με την ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές: ένοχες για 100.000 θανάτους και ζημιές 150 δις

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Σκοτώνει ή τραυματίζει τα έμψυχα και καταστρέφει τα άψυχα.. Σ’ αυτήν αποδίδεται ένα μεγάλο μέρος των φαινομένων που κατά τη κατά την χρονική περίοδο 1998‐2009,προκάλεσαν το θάνατο 100.000 ανθρώπων , εκατομμύρια τραυματισμούς και οικονομικές απώλειες ύψους 150 δις ευρώ. Μιλάμε ...

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτωσαν τη συνέχεια του κράτους στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο!

Το πρωθυπουργικό αεροπλάνο το είχε αγοράσει ο Τσοχατζόπουλος ,το 2002. Ο Σαμαράς υποσχέθηκε το 2012 να το πουλήσει για λόγους οικονομίας , αντ’ αυτού ,όμως το 2013 τριπλασίασε τις ώρες πτήσης του. Ο Τσίπρας επίσης δεσμεύθηκε να το ξεφορτωθεί αυτός "από την πρώτη κιόλας εβδομάδα ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράνθρωποι του Μουντιάλ και τα μυστικά τους…

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Μουντιάλ προέρχονται από μία σεζόν κατά την οποίαν μπορεί να πήραν μέρος σε 50-80 παιχνίδια. Όσοι μάλιστα αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα μπορεί να έχουν λάβει μέρος σε τρία ματς την εβδομάδα κατά τη διάρκεια πολλών περιόδων μέσα σε μία σεζόν. Άραγε ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη :Κάθε καταιγίδα κι ένα μνημόνιο από πλευράς κόστου

Οι καταιγίδες στην Ευρώπη έχουν εξελιχθεί στον πιο δαπανηρό φυσικό κίνδυνο , όπως προκύπτει από μελέτη της περιόδου 1998-2009.Με βάση ,όμως τις ανθρώπινες απώλειες , οι καταιγίδες κατατάσσονται στην τέταρτη θέση μετά τον καύσωνα, τις πλημμύρες και τους σεισμούς. Στην γηραιά ήπειρο, οι μεγάλες καταιγίδες συμβαίνουν ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι χούλιγκανς έδιωξαν από τα γήπεδα το 60% των φιλάθλων!

Πόσους ακόμη φιλάθλους- με την πραγματική έννοια του όρου ,βέβαια- θα διώξουν από τις κερκίδες οι λεγόμενοι οργανωμένοι «φίλαθλοι» ή αλλιώς χούλιγκανς των γηπέδων; Τα στοιχεία από την προσέλευση στους αγώνες δείχνουν ότι όσο πυκνώνουν τα περιστατικά βίας στα γήπεδα ,τόσο μειώνεται η προσέλευση θεατών ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρωσίδα που κέρδισε τους ποδοσφαιρόφιλους είναι πορνοστάρ;H Νατάλια λέει όχι...

Η Νατάλια Νεμτσίμοβα, η εντυπωσιακή κατάξανθη οπαδός της Ρωσίας στο Μουντιάλ έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της πιο καυτής φιλάθλου που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής στις κερκίδες της διεθνούς διοργάνωσης. Μαζί με τον τίτλο βέβαια κέρδισε και την «ρετσινιά» της πορνοστάρ, αφού η προσοχή που τράβηξε ...

Διαβάστε περισσότερα

Εύρηκα- εύρηκα- μία μπουλντόζα στην Αθήνα!-Του Ιπποκράτη Πολίτη

Μία μπουλντόζα στο κέντρο της Αθήνας είναι ό,τι πιο ασυνήθιστο μπορεί να συμβεί σε μία περιοχή που έχει αφεθεί στην τύχη της από κυβερνήσεις , Περιφέρεια και Δήμο. Ίσως θα’ πρεπε να βάλουν το μηχάνημα σε ένα Μουσείο όπως έκαναν οι κάτοικοι του δήμου Εορδαίας ...

Διαβάστε περισσότερα

Πως οι διπλωμάτες προσπάθούν να τουμπάρουν ο ένας τον άλλον

Οι κατάσκοποι λένε ότι σε δύο μόνο χώρες δεν μπορεί να ανθίσει το επάγγελμα τους. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλά κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλούν όλοι. Ο διπλωμάτης, άραγε, που μπορεί να αποδώσει καλύτερα; Ο Άγγελος Βλάχος που στην πολυετή και λίαν επιτυχημένη διπλωματική σταδιοδρομία ...

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο το πέτρινο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη στην Καρδίτσα

Στην περιοχή Παλιοζωγλόπι κοντά στο χωριό Ραχούλα του δήμου Καρδίτσας, και σε κοντινή απόσταση από τον τάφο του, στο «αγνάντι» του Αη Λιά, βρίσκεται το Μουσείο Φλωράκη. Πρόκειται για το ανακατασκευασμένο σπίτι του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, Χαρίλαου Φλωράκη που αποτελείται από ένα διώροφο πέτρινο κτίσμα ...

Διαβάστε περισσότερα

Απείθαρχοι και αγενείς είναι οι Ελληνες πίσω από το τιμόνι

Απείθαρχοι και παρορμητικοί οι Ελληνες οδηγοί, οι Γερμανοί και οι Σουηδοί είναι ρέκτες της ταχύτητας και όλοι οι Ευρωπαίοι δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τα smartphones την ώρα που οδηγούν. Αυτά διαπιστώνει μεγάλη έρευνα για την οδηγική συμπεριφορά των Ευρωπαίων σε έντεκα χώρες της Ενωσης, που ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες του Πικάσο μέσα από τα μάτια του μεγάλου ζωγράφου

Πάνω στον τάφο του Πικάσο τοποθετήθηκε το άγαλμα της Μαρί Τερέζ Βαλτέρ, ίσως της μεγαλύτερης αγάπης της ζωής του. Η Ντόρα Μάαρ, κάποια στιγμή του είχε πει: «Μπορεί σαν καλλιτέχνης να είσαι εκπληκτικός, αλλά ηθικά είσαι άχρηστος». Η Φρανσουάζ Ζιλό ήταν η μοναδική γυναίκα που ...

Διαβάστε περισσότερα

Forbes: Oι 20 πιo πλούσιες ομάδες στον κόσμο

Οι 20 κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο έχουν μέση αξία 1,69 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 14% σε σχέση με πέρυσι και 74% σε σύγκριση με το 2013! Η αύξηση της αξίας υποστηρίχθηκε από την αύξηση των εσόδων των συλλόγων. Αυτό αναφέρει η έκθεση που παρουσίασε το ...

Διαβάστε περισσότερα

Φρέσκο φαγητό στο διάστημα από Έλληνες φοιτητές!

«Λύση» σε ένα από τα αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες έρχονται να δώσουν δύο νέοι Έλληνες φοιτητές. Ο λόγος για τον Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αυγουστίνο Πανταζίδη, και την προπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, ...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα απίθανα και συγκλονιστικά των Μουντιάλ

Όσες φορές η πολιτική προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ, έχασε το ποδόσφαιρο, χωρίς να κερδίσει ,όμως η πολιτική. Το πρώτο κάζο του ποδοσφαίρου συνέβη το 1934, όταν η φασιστική τότε Ιταλία είχε αναλάβει το Μουντιάλ. Ο Μουσολίνι το είδε σαν μία ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι 8 εντολές του Αϊνστάιν στη σύζυγό του!

Έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι για την διαφορετική πλευρά και προσωπικότητα του Άλμπερτ Aϊνστάιν. Τον έχουν χαρακτηρίσει ψυχρό, άπιστο, ζηλόφθονο και μισογύνη. Μέχρι και σήμερα, 63 χρόνια μετά, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες. Η «Mirror» ανοίγει κι άλλο παράθυρο από την προσωπική του ζωή και ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυφυλετικές γειτονιές στα…καταστρώματα !-Του Ιπποκράτη Πολίτη

Θα’ λεγε κανείς ότι η τουριστική Ελλάδα δεν χωράει άλλους επισκέπτες. Ότι όλα έχουν γεμίσει. Ξενοδοχεία , σπίτια και καταλύματα παντός είδους. Και ότι ελλείψει άλλων χώρων ,οι επισκέπτες τη βγάζουν στο …κατάστρωμα, τουτέστιν στα παγκάκια και στις πλατείες. Το πιο πιθανό ,όμως είναι να πρόκειται ...

Διαβάστε περισσότερα

Εί-δη-ση : τροχονόμος στην εθνική!-Tου Ιπποκράτη Πολίτη

Αν αποτελεί είδηση το δάγκωμα ενός σκύλου από άνθρωπο και όχι το δάγκωμα ενός ανθρώπου από σκύλο, τότε αυτό που θα διαβάσετε στη συνέχεια είναι η επιτομή της είδησης. « Σε ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε χθες (Τετάρτη), για τον εντοπισμό οδηγών που ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξηντάρησαν τα Στρουμφάκια αλλά ούτε λόγος για σύνταξη!

Τα Στρουμφάκια έγιναν 60 ετών, αλλά ούτε που σκέπτονται να βγουν στη σύνταξη. Αντίθετα , στο Βέλγιο επέλεξαν να τιμήσουν την επέτειο με εικονικά ταξίδια στα μαγικά δάση και τα σπήλαια που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες τους. Τα Στρουμφάκια είναι γέννημα της φαντασίας του σκιτσογράφου Πιερ ...

Διαβάστε περισσότερα

Γαλιλαία:με μετάγγιση υδάτων σώζουν τη θάλασσα όπου περπάτησε ο Ιησούς!

Όταν οι μαθητές του Ιησού έβλεπαν τον δάσκαλο τους να περπατά στη θάλασσα της Γαλιλαίας δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μετά από περίπου 2.000 χρόνια , δηλαδή κάπου στις μέρες μας , το ίδιο θα έκαναν και οι κοινοί θνητοί . Μόνο που αυτοί δεν θα ...

Διαβάστε περισσότερα