INTERNATIONAL LIFE τέλος...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
16 Μαΐου 2017 23:28:00

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την απόφαση ΕΠΑΘ 230/1/15.5.2017, προέβη στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και τη θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016.

Η επιχείρηση δεν διέθετε επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητάς της, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της λειτουργίας της, και δεν κατέστη εφικτή η απαιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι προσπάθειες για την προστασία των ασφαλισμένων, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, καρποφόρησαν επιτυγχάνοντας συμφωνία για τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου στην ασφαλιστική επιχείρηση «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ"». Διασφαλίστηκαν έτσι τα συμφέροντα ευάλωτων ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν θα είχαν, λόγω ζητημάτων υγείας, τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης. Οι προσπάθειες, ωστόσο, για περαιτέρω εξυγίανση της επιχείρησης απέβησαν άκαρπες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των ασφαλισμένων των οποίων τα συμβόλαια δεν μεταβιβάστηκαν. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής ο κ. Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία, Δικηγόρος.

Ειδικότερες πληροφορίες:

* Από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών και δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία.

* Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες οι ασφαλιστικές συμβάσεις που παραμένουν σε αυτήν (N.4364/2016, άρθρο 235).

* Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης που προέκυψαν πριν τις 9.2.2017, όπως και απαιτήσεις από καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (το μέρος των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του συμβολαίου), θα ικανοποιηθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Πληροφορίες για τη δυνατότητα των δικαιούχων να αναγγελθούν και για τις σχετικές προθεσμίες θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο επόμενο χρονικό διάστημα.

* Οι ασφαλισμένοι στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, πλέον, επιχείρηση δύνανται να ενημερώνονται από τον δικτυακό τόπο της (http://www.inlife.com.gr), καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στo τηλέφωνο της επιχείρησης 210-8119000 και από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο τηλέφωνο 213-0159744.

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Πρόστιμα φωτιά για ρευματοκλοπές

Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), αφού είχε προηγηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, αποφάσισε την καθιέρωση προστίμων «φωτιά». Πιο συγκεκριμένα, με την απόφασή της όρισε διοικητικά τιμή που προέκυψε από το μέσο κόστος ρεύματος ενός νοικοκυριού με τετραμηνιαία κατανάλωση 1.300 kWh. Αυτή ...

Διαβάστε περισσότερα

Την ΔΕΗ αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης S&P

Στη βαθμίδα CCC από CCC- αναβαθμίστηκε η ΔΕΗ από τον οίκο αξιολόγησης S&P, με αφορμή τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας, ύστερα από την ολοκλήρωση της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ.Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, η ΔΕΗ εισέπραξε συνολικά 625 εκατ. ευρώ (295,6 εκατ. ευρώ από το ...

Διαβάστε περισσότερα

Μας αναβάθμισε η Moody’s!

Κατά μία βαθμίδα, σε Caa2 από Caa3 προηγουμένως- αναβάθμισε ο οίκος Moody’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, με θετικό outlook. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, οι βασικοί λόγοι της αναβάθμισης είναι οι έξης: 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο Eurogroup και η εκταμίευση ...

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται μπαράζ πλειστηριασμών-Σταματούν την αποχή οι συμβολαιογράφοι

Παύση της αποχής από τους πλειστηριασμούς αποφάσισαν τα συλλογικά όργανα των συμβολαιογράφων, καταγγέλλοντας άδικη στοχοποίησή τους. Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος εξηγεί ότι η σκοπιμότητα έναρξης της αποχής ήταν αφενός μεν η απαίτηση από την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση ...

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρος ο μακρύς κατάλογος των 113 νέων προαπαιτούμενων

Περισσότερα από 110 προαπαιτούμενα πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα για να κλείσει η 3η και η 4η αξιολόγηση. Με βάση το νέο μνημόνιο η χώρα μας πρέπει να εκπληρώσει 83 προαπαιτούμενα έως το Σεπτέμβριο. Ακολουθεί ο κατάλογος με τα 113 προαπαιτούμενα που πρέπει να εκπληρώσουμε με ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ: Πώς πληρώνουν εισφορές οι δικηγόροι με μισθό

Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι εισφορές αλλά και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή για το διάστημα Ιανουάριος - Μάιος 2017, εφόσον καταβληθούν έως το τέλος Ιουλίου. Αυτό ροκύπτει από την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για το ύψος των εισφορών σε ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒ:«Στρατηγική εξόδου από το Μνημόνιο:Το παράδειγμα της Πορτογαλίας»

Η Πορτογαλία βγήκε από το Μνημόνιο τον Μάιο του 2014, έχοντας ήδη συσσωρεύσει ρευστότητα €15,6 δισ. έτσι ώστε, ακόμη και χωρίς πρόσβαση στις αγορές, να είναι δυνατή η κάλυψη των ελλειμμάτων του 2014 και 2015, και χωρίς μάλιστα να έχει εισπράξει τα τελευταία €2,5 δισ. ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα:Κατάρρευση των τιμών

Η εφαρμογή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων στο site του υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) είναι πληροφοριακού και στατιστικού χαρακτήρα για την διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων ανά περιοχή. Όπως αναφέρεται και στο site, είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και στηρίχθηκε σε ένα δείγμα πραγματικών στοιχειών, ούτως ώστε να δοκιμασθεί ...

Διαβάστε περισσότερα

"Λυσάρι" για τον εξωδικαστικό μηχανισμό!

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ, αλλά και συμμετέχοντες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό έθεσαν ερωτήματα στην ημερίδα των κοινωνικών φορέων και πήραν απαντήσεις σε κομβικά ζητήματα αλλά και σε γρίφους που μπορεί να ταλάνιζαν όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον μηχανισμό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα: -Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα ...

Διαβάστε περισσότερα

22η στη καινοτομία η Ελλάδα, με επίδοση..."μέτρια"

Στην 22η θέση κατατάχθηκε η Ελλάδα το 2016 στον σχετικό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Innovation Scoreboard 2017). Η χώρα μας κατατάσσεται στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών, αν και η επίδοση της Ελλάδας εμφάνισε βελτίωση κατά 0,7% σε ...

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσιονομικός ζουρλομανδύας το πρωτογενές πλεόνασμα 2% για 40 χρόνια»

To Peterson Institute σχολιάζοντας την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου κάνει λόγο για έναν «δημοσιονομικό ζουρλομανδύα» και πλάνο που «δεν επιτεύχθηκε ποτέ, σε καμία χώρα, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» για «πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2% για μια περίοδο 40 ετών». Η μελέτη, που υπογράφεται ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μείωση του ELA κατα 600 εκατ. ευρω

Στις 21 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 43,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας ...

Διαβάστε περισσότερα

Με μειωμένες δεξιότητες αντιμετωπίζουν την κρίση οι Έλληνες εργαζόμενοι

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξασφαλίζει στους νέους τις δεξιότητες που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς οικονομίας, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησαν από κοινού η Ernst & Young, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Endeavor Greece, με τον τίτλο «Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση: ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕ για ανασφάλιστα: Σε δόσεις και αναλογικό το πρόστιμο

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί δήλωσε: "Είναι λυπηρό, που για ακόμα μια φορά, σε αυτή τη χώρα, μια διαδικασία συμμόρφωσης και αποκατάστασης της δικαιοσύνης, καταλήγει στην απόλυτη ταλαιπωρία και σε άδικα μέτρα για τους πολίτες. ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση για τα ανασφάλιστα ΙΧ ζητούν οι φοροτεχνικοί

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση των προστίμων στα ανασφάλιστα οχήματα περιγράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), σε επιστολή της προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή. Στην επιστολή της η ΠΟΦΕΕ επισημαίνει τα εξής: «Για άλλη μία φορά τα Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία όλης ...

Διαβάστε περισσότερα

Reuters: Διευκολύνσεις στη χρηματοδότηση των κρατών σχεδιάζει το ΔΝΤ

Στην εισαγωγή ενός νέου πλαισίου για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε δολάρια, προκειμένου να αποφευχθεί μία νέα χρηματοπιστωτική κρίση, προχωράει το ΔΝΤ, σύμφωνα με πηγή της ιαπωνικής κυβέρνησης, η οποία έχει γνώση επί του θέματος. Η πρωτοβουλία του Ταμείου συνιστά απόρροια των ανησυχιών των επενδυτών για ...

Διαβάστε περισσότερα

Fitch: Αναβάθμισε τη βαθμολόγηση βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών

H Fitch αναβάθμισε τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας (Viability Ratings) της Εθνικής Tράπεζας, της Eurobank, της Πειραιώς και της Αlpha Bank σε «CCC» από «F». Tην ίδια στιγμή, ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του αξιόχρεου (IDR) των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΛΚΑ: Κυνηγούν τις προσφορές οι Ελληνες στα σούπερ μάρκετς

Εξοικονόμηση της τάξης του 9,3% συνεπάγονται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες των αλυσίδων σουπερμάρκετ και προμηθευτών όπως προκύπτει από στοιχεία ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) με δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Οι καταναλωτές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ...

Διαβάστε περισσότερα

Societe Generale: Η Ελλάδα θα χρειαστεί νέο μνημόνιο

Ως μια ακόμα συμφωνία «pretend and extend» (προσποιήσου και παράτεινε) χαρακτηρίζει η Societe Generale αυτή που επετεύχθη για την Ελλάδα στο Eurogroup και αυτό γιατί όπως σημειώνει απέχει από το να είναι «οριστική». Και τέταρτο πρόγραμμα …. Όταν λήξει το πρόγραμμα (Αύγουστος 2018) υπάρχουν δυο λύσεις: - Η ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να δανειστεί από τις αγορές λένε οι αναλυτές

Η απόφαση του  Eurogroup που κλώτσησε το τενεκεδάκι του χρέους για το καλοκαίρι του 2018 αποδυναμώνει τον στόχο της δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση πριν τη νέα συμφωνία με τους πιστωτές της.  Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο επικεφαλής  οικονομολόγος του Ινστιτούτου ...

Διαβάστε περισσότερα

«Άφαντες» εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις!

Καμπανάκι κτυπούν οι φοροτεχνικοί, καθώς μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί σχεδόν οι μισές φορολογικές δηλώσεις, τη στιγμή δηλαδή που απομένουν 13 ημέρες, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας (30 Ιουνίου). Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) μόλις 3,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποβάλει ...

Διαβάστε περισσότερα

Να η αλήθεια τoυ Eurogroup: 350.000 οικογένειες στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο μέλος!

Νέα στοιχεία-σοκ καταγράφονται για την ανεργία σε έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Οι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι πάνω από 12 μήνες) καλύπτουν το 70% του συνόλου, ενώ το 33,1% από αυτούς δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω από τέσσερα χρόνια. Παράλληλα η ανεργία των νέων κινείται στο 60%, ενώ η ...

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο ανάπτυξης, μέτρα για το χρέος μετά το 2018 και...κουπί αποφάσισε το Eurogroup

«Η Ελλάδα αποφάσισε τώρα βαθιές μεταρρυθμίσεις και υπό αυτή την έννοια επέδρασε θετικά η σκληρότητα την οποία επιδείξαμε και για την οποία κατηγορηθήκαμε από πολλούς. Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της» ανέφερε ο κ.Σόιμπλε, λίγες ώρες μετά ...

Διαβάστε περισσότερα