H φιλοσοφία του νομοθετείν στο χώρο του Ποινικού Δικαίου-Του Αλέξανδρου Καζούκα

LAW-TIME
2 Αυγούστου 2017 09:31:00

Ο ελληνικός ΠΚ στο θεμελιώδες άρθρο 14§1 ορίζει την έννοια της αξιόποινης πράξης ως εξής: «Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο». Με το νομοθετικό ορισμό του εγκλήματος σε μια από τις κεντρικές διατάξεις του ΠΚ υπογραμμίζεται η σύνδεσή του με το κράτος δικαίου, η κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας και η απόλυτη επικράτηση του Ποινικού Δικαίου της Πράξης. Ωστόσο, οι έννοιες «κράτος δικαίου» και «προσωπική ελευθερία» δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν πηγή προβληματισμού και ενδόμυχης ουσιαστικής σκέψης για τον φιλόσοφο – νομοθέτη.

Όσον αφορά στο πρώτο, το λεγόμενο «κράτος δικαίου», πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται για μια «έννοια» άυλη, χωρίς υπόσταση, άκρως θεωρητική στις μέρες μας, η οποία ζει και αναπνέει, στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον, χάριν των διαφόρων προσεγγίσεων του παρελθόντος από ηθικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φιλοσόφους. Η έννοια αυτή, όντας στο παρόν σε υλική αχρησία, χρήζει το λιγότερο εννοιολογικής, πάλι προσέγγισης, από τις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Σε πρακτικό επίπεδο, τώρα, το πρόβλημα ανακύπτει, και οφείλει την αιτία ύπαρξής του στην «διάκριση των εξουσιών». Επί του πραγματικού, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία «εκτελούνται» από το ίδιο το «κράτος δικαίου» το οποίο με τη σειρά του «εκτελεί», το κοινωνικό κράτος. Ας σταθούμε όμως στην πρώτη εκ των τριών εξουσιών.

Όντας σε μία εποχή, και κυρίως σε μία κοινωνία η οποία ασθενεί από την άσκηση της υπάρχουσας νομοθετικής εξουσίας και στην οποία, πραγματικά, εκλείπει το επάγγελμα του νομοθέτη, το ερώτημα που γεννάται και χρήζει απάντησης, τουλάχιστον από τον φιλόσοφο και τον ποινικό «νομοθέτη» είναι το εξής: «Ποιος φέρει την ευθύνη για την ποινική νομοθέτηση και τα προβλήματά της;». Για αρχή, ας συμφωνήσουμε ότι αυτός δεν είναι ο απλός πολίτης. Μπορεί ο τελευταίος να συμβάλει έμμεσα με τη στάση του στις εκλογές στην εξέλιξη και της ποινικής νομοθεσίας, ωστόσο δεν είναι σε θέση να νομοθετεί. Μπορεί να την παραβαίνει και να εγκληματεί, ωστόσο, δεν είναι νομοθέτης. Μήπως είναι υπεύθυνος, λοιπόν, ο Δικηγόρος, ο Δικαστής, ο Εισαγγελέας; Μήπως τελικά ευθύνεται ο Φιλόσοφος; Και αν είναι όλοι αυτοί υπεύθυνοι, ποιος από αυτούς ευθύνεται περισσότερο;

Μπορεί, λοιπόν, η τριχοτόμηση των εγκλημάτων που ρυθμίζεται στο άρθρο 18 ΠΚ ανάμεσα σε κακουργήματα, πλημμελήματα και πταίσματα, να κρίνεται ορθή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ωστόσο η τριχοτόμηση των εξουσιών, και ιδίως η νομοθετική εξουσία, και με τη σειρά της η ποινική νομοθεσία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου δεν αφορούν το φιλόσοφο – νομοθέτη. Σε τέτοιου είδους ζητήματα ο φιλόσοφος – νομοθέτης οφείλει να απέχει, να παραχωρήσει τη θέση και τη στήριξή του σε κάποιον περισσότερο αρμόδιο, σε έναν άλλο επιστήμονα, σε κάποιον που ασχολείται σε καθημερινή βάση με τέτοια ζητήματα και έχει εμπειρία, και αυτός είναι σίγουρα ένας άνθρωπος του συστήματος της Ποινικής Δικαιοσύνης. Στα άλλα όμως, στα ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ο φιλόσοφος – νομοθέτης οφείλει να είναι παρών. Αναφέραμε παραπάνω τη σύνδεση του εγκλήματος με την προσωπική ελευθερία του ατόμου, είτε του δράστη είτε του θύματος. Συνήθως το σημείο στο οποίο αποβλέπει ο νομοθέτης και συνεπώς, το δημιούργημά του, ο νόμος, είναι η προσωπική ελευθερία του θύματος και όχι του δράστη. Στο σημείο αυτό είναι που επιβάλλεται, αν όχι είναι αναπόφευκτη, η συμβολή του φιλοσόφου.

Ένα, φαινομενικά, τουλάχιστον, παράδοξο παράδειγμα κατά το οποίο ο δράστης αναζητεί την προσωπική του ελευθερία και γαλήνη μέσω της εγκληματικής πράξης είναι τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας. Στην κατηγορία αυτή των εγκλημάτων ο δράστης, συνήθως άνδρας, διακατεχόμενος από οργή ή μίσος, διαπράττει ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (299 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (310 ΠΚ) ή βιασμό (336 ΠΚ) κατά της ερωτικής συντρόφου του προκειμένου να ικανοποιήσει τον εγωισμό του ή να αποκαταστήσει την προσβεβλημένη τιμή του. Αυτομάτως, αυτός καθίσταται δράστης, εγκληματίας και άξιος επιβολής ποινής, ενώ η ερωτική του σύντροφος παρουσιάζεται ως το θύμα της υπόθεσης. Ωστόσο, πουθενά μέσα στον ελληνικό ΠΚ δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να θεμελιώνει λόγο άρσης του αδίκου σε αυτή την περίπτωση ή έστω λόγο μετριάσεως της ποινής. Όμως, η οργή και το μίσος από τα οποία διακατέχεται «ο δράστης» σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απόλυτα εύλογα, καθώς η ίδια η έννομη τάξη δε φρόντισε να θεσπίσει κάποια διάταξη ευνοϊκή γι’ αυτόν, αφότου έχει διαπράξει το έγκλημα. Άλλωστε, κατά την Μήδεια του Ευριπίδη «δεν υπάρχει οργή πιο φοβερή κι αθεράπευτη από αυτήν που γεννιέται ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν αγαπηθεί». Η οργή αυτή ως αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης μετουσιώνεται σε έγκλημα. Άμεση συνάφεια με τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας έχει και το άρθρο 357 ΠΚ περί μοιχείας το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 1272/1982. Απόρροια της κατάργησης αυτής είναι να έχουν αυξηθεί, και απολύτως δικαιολογημένα, τα εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια, αλλά και τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας, δηλαδή ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες και βιασμοί. Τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας αποτελούν μια κατηγορία εγκλημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται καμία απολύτως διάταξη στον ΠΚ, και μέσω των οποίων, ο δράστης αναζητεί την προσωπική του ελευθερία την οποία του στερεί ο νομοθέτης, δεδομένου ότι ο τελευταίος αποβλέπει κυρίως στην προσωπική ελευθερία του θύματος. Όλα αυτά μπορεί να τα σκεφτεί ο φιλόσοφος – νομοθέτης ο οποίος απέχει και έχει απλά τον ρόλο του παρατηρητή μέχρι να μετέχει και ο ίδιος στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης προτρέποντας έναν νομικό να προβεί στην θέσπιση ή την κατάργησης μιας διάταξης.

Όπως είδαμε, λοιπόν, ο φιλόσοφος μπορεί να παίρνει θέση και να μετέχει σε ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου γενικού ή ειδικού. Τέτοια ζητήματα έχουν ως αντικείμενο προβληματισμού και μελέτης διάφορες θεωρίες περί της αξιόποινης πράξης, περί του αδίκου χαρακτήρα της πράξης, περί της ενοχής, της απόπειρας και της συμμετοχής σε εγκλήματα. Γίνεται, δηλαδή, λόγος για θεωρίες ζητημάτων τα οποία προϋποθέτουν κατάλληλη κριτική ικανότητα, σφαιρική εικόνα του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, αλλά και μια ασφαλή απόσταση από τα ίδια αυτά εγκλήματα και τις διαδικασίες που επιβάλλονται μετά την τέλεσή τους, κριτήρια δηλαδή, τα οποία πληροί σε απόλυτο βαθμό ο φιλόσοφος.

Απέναντι, λοιπόν, σε ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου και την εμπειρική, ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος εκ μέρους των «νομικών προσώπων», τίθεται η περισσότερο αντικειμενική και ιδεαλιστική προσέγγιση του φιλοσόφου, ο οποίος σε ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου και ουσιαστικής ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί να εκφέρει τη γενικευμένη, αλλά εμπεριστατωμένη άποψή του και με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στην καλύτερη θέσπιση της ποινικής νομοθεσίας, καθιστώντας τον εαυτό του φιλόσοφο – νομοθέτη.

πηγή:nomikospalmos

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Συναινετικό διαζύγιο: κόστος και διαδικασία

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τον πιο αναίμακτο τρόπο λύσης του γάμου καθώς η διαδικασία είναι απλούστερη, το κόστος διαζυγίου μικρότερο και ο χρόνος έκδοσης του, πιο σύντομος. Με την επιλογή της συναινετικής οδού αποφεύγεται η αντιδικία και μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν μετά ...

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή ανήλικου τέκνου ή τέκνων-Τι ισχύει

Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από ένα διαζύγιο όταν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο είναι η καταβολή διατροφής για τις ανάγκες τους. Όταν ο γάμος λύεται με συναινετικό διαζύγιο, η διατροφή των τέκνων και το ποσό που θα καταβάλει ο υπόχρεος γονέας μπορεί να ρυθμιστεί ...

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση εταιρίας.Τι συμφέρει και τι να επιλέξετε

1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση;Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση. Κυρίως την επιλέγετε γιατί:Ως ιδιοκτήτης έχετε άμεσο, προσωπικό συμφέρον για την επιχείρησή σας και συνεπώς θα επιδιώξετε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η δραστηριότητά ...

Διαβάστε περισσότερα

Aνησυχία του ΔΣΑ για τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της υπόθεσης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας (αίτησης ασύλου) στους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη τον Ιούλιο του 2016 μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην γείτονα χώρα. Ειδικότερα, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό;

Αρκετός λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με το αν η πρώτη κατοικία των πολιτών προστατεύεται ή όχι από τον πλειστηριασμό αναφορικά με τις οφειλές τους προς πιστωτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή ιδιώτες πιστωτές εν γένει. Τι ισχύει τελικά; Αυτό που θα ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατρίν Ντενέβ : το «καμάκι» δεν είναι έγκλημα

Με άρθρο τους στη γαλλική Le Monde, 100 γυναίκες – ανάμεσά τους οι ηθοποιοί Κατρίν Ντενέβ και Ινγκριντ Κάβεν και η συγγραφέας και κριτικός Τέχνης Κατρίν Μιγιέ- υπερασπίζονται το δικαίωμα και την ελευθερία των ανδρών «να ενοχλούν» τις γυναίκες, αντιτασσόμενες στην «εκστρατεία της κατάδοσης» που ...

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΣτΕ η εξέταση χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών

Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου προσδιόρισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Νικόλαος Σακελλαρίου, να συζητηθούν, σε σχηματισμό Ολομέλειας, οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών κατά της διαδικασίας χορήγησης των επτά δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών, με τιμή εκκίνησης η οποία έχει καθοριστεί στα 35 εκατ. ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση μόλις 1 έτους στα κινητά τηλέφωνα;Γιατί;

Kατά την αγορά τεχνολογικών προϊόντων και ειδικότερα σύγχρονων κινητών τηλεφώνων (smartphones), ο πωλητής μνημονεύει κατά κανόνα την ύπαρξη εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι μόλις ενός (1) έτους. Είναι όμως η συγκεκριμένη διάρκεια της εγγύησης σύμφωνη με τον ...

Διαβάστε περισσότερα

Μίζες στην «Αττικό Μετρό» την περίοδο 2003-2007

Ποινική δίωξη σε βάρος των εκπροσώπων δύο εταιριών που μετείχαν στην Κοινοπραξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος, άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών μετά από ενδείξεις για δωροδοκία κρατικών υπαλλήλων. Η δίωξη αφορά το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά «ημερομηνία λήξης» έχει ο «Νόμος Κατσέλη»;

O ν. 3869/2010 (ή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, «Νόμος Κατσέλη»), ψηφίστηκε το έτος 2010 με σκοπό να ρυθμίσει τις οφειλές φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, ακόμα και με διαγραφή, κατά περίπτωση, και του μεγαλύτερου μέρους ...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις 200.000 εγγυητές δανείων

Μια καινούρια μόδα ξεκίνησε πρόσφατα στον νομικό χώρο: τα δικηγορικά γραφεία που παρέχουν εξειδικευμένες πλέον υπηρεσίες προστασίας προς τους εγγυητές και όχι, όπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα, μόνο προς τους πρωτοοφειλέτες κόκκινων δανείων. Ηδη σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν αυτού του νέου είδους οι δικηγορικές φίρμες παροχής ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ: Άκυρη η ΚΥΑ για το πόθεν έσχες

Άκυρη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση που καθόριζε το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες, όχι μόνο για τους δικαστές, αλλά για όλους τους υπόχρεους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε σημερινή, έκτακτη, συνεδρίασή του, ακύρωσε (απόφαση 3212/2017) στο σύνολό της την υπουργική απόφαση ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 ενημερώνει η ΓΣΕΕ τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/). Όπως τονίζεται από τη Συνομοσπονδία, ενδεχόμενη συμφωνία για ...

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Αύξηση παρουσιάζουν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τις αρχές του 2016 έως σήμερα, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων, γονέων, αλλά και εκπαιδευτικών που σπεύδουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταγγέλλουν τα περιστατικά. Την επισήμανση έκανε η ...

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της δικαστικής εξουσίας και το κράτος δικαίου-Του Σταύρου Τασιόπουλου

Πράγματι, μέχρι σήμερα βιώνουμε στη χώρα μας κάτι ίσως παράδοξο -αν όχι αντιδημοκρατικό- που παρακάμπτει τις αρχές λειτουργίας του Πολιτεύματος και αλλοιώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα. Το γεγονός αυτό αφορά τον διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Δημήτρης Βερβεσός

Ο Δημήτρης Βερβεσός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για 4 χρόνια. Στο 100% των καταμετρημένων ψήφων έχει συγκεντρώσει το 57,62% και 4.742 ψήφους, ενώ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος 42,38% και 3.488 ψήφους. Μεγάλος νικητής και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ήταν η αποχή, αφού επί ...

Διαβάστε περισσότερα

Φίλης και Βερναδάκης για τους πλειστηριασμούς

Σφοδρή κριτική για τους πλειστηριασμούς άσκησε για πολλοστή φορά ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, και επιμένοντας στο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία έκανε λόγο για «μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο». Σε συνέντευξή του στον real fm, είπε μεταξύ άλλων: «θα δεχτούν οι δανειστές να βγουν ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑ: Στον 2ο γύρο Δ. Βερβεσός και Δ. Αναστασόπουλος

Στον δεύτερο γύρο των επαναληπτικών εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 πέρασαν ο Δημήτρης Βερβεσός και ο Δημήτριος Αναστασόπουλος. Οι Αθηναίοι δικηγόροι την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα θα προσέλθουν και πάλι στις κάλπες για να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο τους. ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα σε 47 δικηγορικούς συλλόγους

Τα αποτελέσματα για 47 από τους 62 δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν εκλογές, ανακοινώθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των σταυρών. Τα αποτελέσματα στους 47 Δικηγορικούς Συλλόγους, έχουν ως εξής: 1. Αγρινίου, εξελέγη ο Δημήτρης Νικάκης2. Αιγίου, επανεξελέγη ο Γεώργιος Μπέσκος3. Αλεξανδρούπολης, επανεξελέγη ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Στις κάλπες οι δικηγόροι

Στις κάλπες προσέρχονται πανελλαδικά 40.625 δικηγόροι, σήμερα και αύριο, Κυριακή και Δευτέρα, 26 και 27 Νοεμβρίου 2017, για να επιλέξουν στους Δικηγορικούς Συλλόγους τους νέους πρόεδρους και τα νέα Διοικητικά Συμβούλια για την επόμενη τετραετία με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ...

Διαβάστε περισσότερα

O νόμος για την προσωρινή σύνταξη και τις συντάξεις χηρείας

Τις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας και στην προσωρινή σύνταξη που θα χορηγούνται εφεξής στους δικαιούχους, περιγράφουν οι διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν στο νόμο για την αγορά παιγνίων, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πιο αναλυτικά, εφεξής δικαιούται σύνταξη χηρείας και το τέκνο που ο θάνατος ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ: Επιδοτείται και το δώρο Χριστουγέννων για τα "μπλοκάκια" που έγιναν μισθωτοί

Και το δώρο των Χριστουγέννων θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» και μετατράπηκαν από μπλοκάκια σε μισθωτούς με εξαρτημένη ...

Διαβάστε περισσότερα

Ματαιώθηκε η εκτέλεση ενός βαριά αρρώστου θανατοποινίτη

Ο 69χρονος Άλβα Κάμπελ οδηγήθηκε σήμερα στην προγραμματισμένη εκτέλεση της θανατικής του ποινής. Διαγνωσμένος με αναπνευστική νόσο, άσθμα, καρδιακά προβλήματα, τα τελευταία χρόνια είχε σακούλα κολοστομίας και κινείτο μόνο με περιπατητήρα. Η Πολιτεία του Οχάιο είχε αποφασίσει χθες να του προσφέρει μια ειδική συσκευή για ...

Διαβάστε περισσότερα