H φιλοσοφία του νομοθετείν στο χώρο του Ποινικού Δικαίου-Του Αλέξανδρου Καζούκα

LAW-TIME
2 Αυγούστου 2017 09:31:00

Ο ελληνικός ΠΚ στο θεμελιώδες άρθρο 14§1 ορίζει την έννοια της αξιόποινης πράξης ως εξής: «Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο». Με το νομοθετικό ορισμό του εγκλήματος σε μια από τις κεντρικές διατάξεις του ΠΚ υπογραμμίζεται η σύνδεσή του με το κράτος δικαίου, η κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας και η απόλυτη επικράτηση του Ποινικού Δικαίου της Πράξης. Ωστόσο, οι έννοιες «κράτος δικαίου» και «προσωπική ελευθερία» δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν πηγή προβληματισμού και ενδόμυχης ουσιαστικής σκέψης για τον φιλόσοφο – νομοθέτη.

Όσον αφορά στο πρώτο, το λεγόμενο «κράτος δικαίου», πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται για μια «έννοια» άυλη, χωρίς υπόσταση, άκρως θεωρητική στις μέρες μας, η οποία ζει και αναπνέει, στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον, χάριν των διαφόρων προσεγγίσεων του παρελθόντος από ηθικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φιλοσόφους. Η έννοια αυτή, όντας στο παρόν σε υλική αχρησία, χρήζει το λιγότερο εννοιολογικής, πάλι προσέγγισης, από τις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Σε πρακτικό επίπεδο, τώρα, το πρόβλημα ανακύπτει, και οφείλει την αιτία ύπαρξής του στην «διάκριση των εξουσιών». Επί του πραγματικού, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία «εκτελούνται» από το ίδιο το «κράτος δικαίου» το οποίο με τη σειρά του «εκτελεί», το κοινωνικό κράτος. Ας σταθούμε όμως στην πρώτη εκ των τριών εξουσιών.

Όντας σε μία εποχή, και κυρίως σε μία κοινωνία η οποία ασθενεί από την άσκηση της υπάρχουσας νομοθετικής εξουσίας και στην οποία, πραγματικά, εκλείπει το επάγγελμα του νομοθέτη, το ερώτημα που γεννάται και χρήζει απάντησης, τουλάχιστον από τον φιλόσοφο και τον ποινικό «νομοθέτη» είναι το εξής: «Ποιος φέρει την ευθύνη για την ποινική νομοθέτηση και τα προβλήματά της;». Για αρχή, ας συμφωνήσουμε ότι αυτός δεν είναι ο απλός πολίτης. Μπορεί ο τελευταίος να συμβάλει έμμεσα με τη στάση του στις εκλογές στην εξέλιξη και της ποινικής νομοθεσίας, ωστόσο δεν είναι σε θέση να νομοθετεί. Μπορεί να την παραβαίνει και να εγκληματεί, ωστόσο, δεν είναι νομοθέτης. Μήπως είναι υπεύθυνος, λοιπόν, ο Δικηγόρος, ο Δικαστής, ο Εισαγγελέας; Μήπως τελικά ευθύνεται ο Φιλόσοφος; Και αν είναι όλοι αυτοί υπεύθυνοι, ποιος από αυτούς ευθύνεται περισσότερο;

Μπορεί, λοιπόν, η τριχοτόμηση των εγκλημάτων που ρυθμίζεται στο άρθρο 18 ΠΚ ανάμεσα σε κακουργήματα, πλημμελήματα και πταίσματα, να κρίνεται ορθή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ωστόσο η τριχοτόμηση των εξουσιών, και ιδίως η νομοθετική εξουσία, και με τη σειρά της η ποινική νομοθεσία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου δεν αφορούν το φιλόσοφο – νομοθέτη. Σε τέτοιου είδους ζητήματα ο φιλόσοφος – νομοθέτης οφείλει να απέχει, να παραχωρήσει τη θέση και τη στήριξή του σε κάποιον περισσότερο αρμόδιο, σε έναν άλλο επιστήμονα, σε κάποιον που ασχολείται σε καθημερινή βάση με τέτοια ζητήματα και έχει εμπειρία, και αυτός είναι σίγουρα ένας άνθρωπος του συστήματος της Ποινικής Δικαιοσύνης. Στα άλλα όμως, στα ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ο φιλόσοφος – νομοθέτης οφείλει να είναι παρών. Αναφέραμε παραπάνω τη σύνδεση του εγκλήματος με την προσωπική ελευθερία του ατόμου, είτε του δράστη είτε του θύματος. Συνήθως το σημείο στο οποίο αποβλέπει ο νομοθέτης και συνεπώς, το δημιούργημά του, ο νόμος, είναι η προσωπική ελευθερία του θύματος και όχι του δράστη. Στο σημείο αυτό είναι που επιβάλλεται, αν όχι είναι αναπόφευκτη, η συμβολή του φιλοσόφου.

Ένα, φαινομενικά, τουλάχιστον, παράδοξο παράδειγμα κατά το οποίο ο δράστης αναζητεί την προσωπική του ελευθερία και γαλήνη μέσω της εγκληματικής πράξης είναι τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας. Στην κατηγορία αυτή των εγκλημάτων ο δράστης, συνήθως άνδρας, διακατεχόμενος από οργή ή μίσος, διαπράττει ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (299 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (310 ΠΚ) ή βιασμό (336 ΠΚ) κατά της ερωτικής συντρόφου του προκειμένου να ικανοποιήσει τον εγωισμό του ή να αποκαταστήσει την προσβεβλημένη τιμή του. Αυτομάτως, αυτός καθίσταται δράστης, εγκληματίας και άξιος επιβολής ποινής, ενώ η ερωτική του σύντροφος παρουσιάζεται ως το θύμα της υπόθεσης. Ωστόσο, πουθενά μέσα στον ελληνικό ΠΚ δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να θεμελιώνει λόγο άρσης του αδίκου σε αυτή την περίπτωση ή έστω λόγο μετριάσεως της ποινής. Όμως, η οργή και το μίσος από τα οποία διακατέχεται «ο δράστης» σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απόλυτα εύλογα, καθώς η ίδια η έννομη τάξη δε φρόντισε να θεσπίσει κάποια διάταξη ευνοϊκή γι’ αυτόν, αφότου έχει διαπράξει το έγκλημα. Άλλωστε, κατά την Μήδεια του Ευριπίδη «δεν υπάρχει οργή πιο φοβερή κι αθεράπευτη από αυτήν που γεννιέται ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν αγαπηθεί». Η οργή αυτή ως αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης μετουσιώνεται σε έγκλημα. Άμεση συνάφεια με τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας έχει και το άρθρο 357 ΠΚ περί μοιχείας το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 1272/1982. Απόρροια της κατάργησης αυτής είναι να έχουν αυξηθεί, και απολύτως δικαιολογημένα, τα εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια, αλλά και τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας, δηλαδή ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες και βιασμοί. Τα εγκλήματα εξ ερωτικής ζηλοτυπίας αποτελούν μια κατηγορία εγκλημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται καμία απολύτως διάταξη στον ΠΚ, και μέσω των οποίων, ο δράστης αναζητεί την προσωπική του ελευθερία την οποία του στερεί ο νομοθέτης, δεδομένου ότι ο τελευταίος αποβλέπει κυρίως στην προσωπική ελευθερία του θύματος. Όλα αυτά μπορεί να τα σκεφτεί ο φιλόσοφος – νομοθέτης ο οποίος απέχει και έχει απλά τον ρόλο του παρατηρητή μέχρι να μετέχει και ο ίδιος στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης προτρέποντας έναν νομικό να προβεί στην θέσπιση ή την κατάργησης μιας διάταξης.

Όπως είδαμε, λοιπόν, ο φιλόσοφος μπορεί να παίρνει θέση και να μετέχει σε ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου γενικού ή ειδικού. Τέτοια ζητήματα έχουν ως αντικείμενο προβληματισμού και μελέτης διάφορες θεωρίες περί της αξιόποινης πράξης, περί του αδίκου χαρακτήρα της πράξης, περί της ενοχής, της απόπειρας και της συμμετοχής σε εγκλήματα. Γίνεται, δηλαδή, λόγος για θεωρίες ζητημάτων τα οποία προϋποθέτουν κατάλληλη κριτική ικανότητα, σφαιρική εικόνα του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, αλλά και μια ασφαλή απόσταση από τα ίδια αυτά εγκλήματα και τις διαδικασίες που επιβάλλονται μετά την τέλεσή τους, κριτήρια δηλαδή, τα οποία πληροί σε απόλυτο βαθμό ο φιλόσοφος.

Απέναντι, λοιπόν, σε ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου και την εμπειρική, ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος εκ μέρους των «νομικών προσώπων», τίθεται η περισσότερο αντικειμενική και ιδεαλιστική προσέγγιση του φιλοσόφου, ο οποίος σε ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου και ουσιαστικής ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί να εκφέρει τη γενικευμένη, αλλά εμπεριστατωμένη άποψή του και με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στην καλύτερη θέσπιση της ποινικής νομοθεσίας, καθιστώντας τον εαυτό του φιλόσοφο – νομοθέτη.

πηγή:nomikospalmos

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ύστατη κίνηση για να εκδοθεί στην Ελλάδα η 20χρονη Ειρήνη από το Χονγκ Κονγκ

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών στην 20χρονη από τη Μυτιλήνη, η οποία συνελήφθη με 2,6 κιλά κοκαΐνης στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Τη μήνυση έκαναν οι ίδιοι οι γονείς της, σε μία προσπάθεια να εκδοθεί η κόρη τους στην Ελλάδα. Η Ειρήνη Μελισσαροπούλου κρατείται ...

Διαβάστε περισσότερα

Δολοφόνησαν γυναίκα στη Μάνδρα

Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, μία γυναίκα 51 ετών στη Μάνδρα. Η γυναίκα βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού της, στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Πλαστήρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Στο ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ: Άσυλο στον έναν Τούρκο αξιωματικό

Να δοθεί άσυλο στον έναν Τούρκο αξιωματικό αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρων. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση του τότε υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της 3ης ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοψήφισμα από τους δικηγόρους για τη διάσπαση του Πρωτοδικείου

Σε δημοψήφισμα αποφάσισαν να κατέβουν οι δικηγόροι της Αθήνας για να αποφασίσουν σχετικά με την κυβερνητική εξαγγελία περί τριχοτομισης του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Οι δικηγόροι θα ερωτηθούν εάν συμφωνούν ή όχι με την πρόταση για την διάσπαση του Πρωτοδικείου και από την απάντηση τους θα εξαρτηθούν ...

Διαβάστε περισσότερα

Στη φυλακή η 19χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε το βρέφος στην Πετρούπολη

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την προφυλάκισή της 19χρονης από την Πετρούπολη - Θα οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του βρέφους - Η μητέρα της που κατηγορείται ότι πέταξε το βρέφος στον κάδο έχει προφυλακιστείΤο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να προφυλακιστεί η 19χρονη ...

Διαβάστε περισσότερα

Την Τετάρτη η δίκη των τριών συλληφθέντων για την επίθεση στον Γ. Μπουτάρη

Για την Τετάρτη 23 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των τριών (εκ των τεσσάρων) συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην επίθεση σε βάρος του Γιάννη Μπουτάρη. Το αίτημα αναβολής υπέβαλαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή τους μέχρι τη ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρθρωση σπείρας εμπορίας κοκαίνης στην Αττική

Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχαν οι ελληνικές αστυνομικές αρχές με την εξάρθρωση συμμορίας που είχε αναπτύξει δράση στην εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης εντός της ελληνικής επικράτειας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στην Αττική ένας 43χρονος αλλοδαπός και δύο 42χρονοι Έλληνες, σε βάρος των ...

Διαβάστε περισσότερα

Δυο συλλήψεις για την επίθεση στον Μπουτάρη

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής οι δύο προσαχθέντες για συμμετοχή στην επίθεση σε βάρος του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή των δύο ατόμων, προκειμένου να εξεταστεί αν συμμετείχαν στην επίθεση. Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 36χρονο, Έλληνες ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκρυβαν ναρκωτικά στα μνήματα του νεκροταφείου

Σε ντουλαπάκι μνήματος, στα κοιμητήρια της Αλεξανδρούπολης είχε αποκρύψει συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες τον 30χρονο να μεταβαίνει με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στα κοιμητήρια και να κατευθύνεται σε ντουλαπάκι μνήματος, στο ...

Διαβάστε περισσότερα

Εντόπισαν παράνομο καζίνο-Τρείς συλλήψεις

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε κατάστημα, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη, υπάλληλος του καταστήματος και (2) θαμώνες – παίκτες για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ελέγχων ...

Διαβάστε περισσότερα

Oι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας «δεν παραιτούνται, δεν φυγομαχούν».

Την προσήλωσή του στο έργο της απονομής της Δικαιοσύνης εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας καταδικάζοντας «κάθε απόπειρα επηρεασμού των δικαστών του και δη σε εκκρεμείς υποθέσεις, ακόμα και αν προέρχεται από τον πρόεδρό του». Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της μία ...

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ το σκότωσα», φέρεται να λέει η 19χρονη

«Εγώ το σκότωσα», φέρεται να λέει η 19χρονη προσπαθώντας να απαλλάξει τη μητέρα της από την κατηγορία, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.  «Ένιωθα πανικό, φόβο, ντροπή. Την ημέρα του τοκετού πονούσα πολύ. Είπα στον αδελφό μου ότι πονάω και μου είπε ότι θα φέρει τον γιατρό. Ένιωσα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ισόβια στον...παπά-Αρπάχτρα!

Ισόβια για την πράξη της υπεξαίρεσης επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε ιερέα των Φαρσάλων. Ο ιερέας μαζί με εφοριακούς φούσκωνε μισθοδοτικές καταστάσεις ιερέων στα χαρτιά με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου 3,8 εκατ. ευρώ. Το Εφετείο αθώωσε τρεις από τους ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παντελεήμονας:Κατηγορείται 80χρονος για τον φόνο 77χρονης

Χτυπημένη στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της βρέθηκε νεκρή, μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Παντελεήμονα, μια 77χρονη γυναίκα. Τη σορό της εντόπισε ο γιος της, ο οποίος πήγε να την επισκεφθεί νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο διαμέρισμα της ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανικός στο δικαστήριο Γυθείου

Σοκ σε δίκη στο Γύθειο, όταν ο Αλβανός μάρτυρας Ντριτάν Μουλαχού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φυλάκιση για αρπαγή ανηλίκου στο παρελθόν και για παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών, πήρε το όπλο αστυνομικού που βρισκόταν στην αίθουσα και το κόλλησε στο κεφάλι του μηνυτή Αντώνη Παναγάκου. Εκδικαζόταν υπόθεση ...

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευόπουλος στον ΣΚΑΪ: Προβληματίζομαι για τον νόμο μου...

Ο Νίκος Παρασκευόπουλος παραδέχθηκε ότι ίσως υπάρχουν λάθη στον νόμο του περί αποσυμφόρησης των φυλακών, αλλά τονίζει ότι δεν υπάρχει «έκρηξη» εγκληματικότητας και στρέφεται κατά των ΜΜΕ για την εικόνα που παρουσιάζουν. «Σίγουρα προβληματίζομαι μήπως κάποια ρύθμιση δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Στις κατηγορίες που υπάρχουν ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάνει "τρισυπόστατο" το Πρωτοδικείο Αθηνών ο Κοντονής

Με σχέδιο νόμου που θα έρθει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο στη Βουλή, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να προχωρήσει στο «σπάσιμο» του υδροκέφαλου Πρωτοδικείου, με την λειτουργία δυο ακόμη Πρωτοδικείων: Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, μετά την επίσκεψη του στα δικαστήρια της ...

Διαβάστε περισσότερα

Καταδίωξη δουλέμπορα κατέληξε σε τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά από καταδίωξη σε αγροτική περιοχή της Γερακαρού στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου από τη Μολδαβία, που μετέφερε παράνομα 12 αλλοδαπούς μετανάστες, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι που το όχημα του 40χρονου ανετράπη ...

Διαβάστε περισσότερα

H πρώτη καταδίκη για χαμογελαστό emoticon στο Facebook

Φυλάκιση έξι μηνών επιβλήθηκε σε κάτοικο του Βόλου από το Μονομελές Πρωτοδικείο της πόλης για χρήση φατσούλας που γελούσε (emoticon) στο Facebook. Η υπόθεση αφορά σε Βολιώτη, σε βάρος του οποίου Βολιώτισσα επαγγελματίας είχε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση. Με απόφαση του ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 19χρονης-Ο ρόλος της μητέρας της

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος της 19χρονης και της μητέρας της,άσκησε ο εισαγγελέας για το νεκρό νεογέννητο που είχε βρεθεί σε κάδο σκουπιδιών στην Πετρούπολη. Οι δύο γυναίκες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη, με τον συνήγορό τους να ζητεί μετατροπή ...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύλληπτο:Δίνουν χάρη σε καταδικασμένους και τους διορίζουν στο δημόσιο!

Αδιανόητο. Ασύλληπτο. Ακατάληπτο. Την ώρα που ο Νίκος Τόσκας προαναγγέλλει αλλαγές αφ’ ενός μεν στη στρατηγική για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα Εξάρχεια και αφ ετέρου στο νόμο Παρασκευόπουλου για το σύστημα των ποινών ,την ίδια ώρα ο Σταύρος Κοντονής χαρίζει το υπόλοιπο των ποινών ...

Διαβάστε περισσότερα

Στις κάλπες οι δικαστές και οι εισαγγελείς

Στις κάλπες προσέρχονται Κυριακή 13 Μαίου 2018 και την μεθεπόμενη Κυριακή στις 20 Μαΐου 2018, οι περίπου 2.600 δικαστές και εισαγγελείς της χώρας, που είναι μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προκειμένου να αναδείξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία. Αύριο, Κυριακή, οι κάλπες θα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ένοχος ο Τάσος Μαντέλης για τα μαύρα ταμεία της Siemens

Τέσσερις δικαστές έκριναν ότι ως υπουργός Μεταφορών, ο κ. Μαντέλης είχε δωροδοκηθεί με 450.000 μάρκα για να εγκρίνει τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ, ενώ ένας δικαστής είχε την άποψη ότι πρέπει να αθωωθεί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ποσό δόθηκε σε δύο δόσεις από τα μαύρα ...

Διαβάστε περισσότερα