Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος του Κοσσυφοπεδίου στα Βαλκάνια-Της Κατερίνας Αντωνιάδη

ΑΠΟΨΕΙΣ
7 Απριλίου 2019 11:13:00

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου δεν σήμανε την ομαλή μετάβαση σε μία Νέα Διεθνή Τάξη πραγμάτων από όπου θα εξέλιπαν διακρατικές και εμφύλιες διαμάχες. Το παρόν κείμενο εστιάζει στο Κόσοβο και συγκεκριμένα στο ρόλο του ως αποσταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις αρχές του 20ού αιώνα η περιοχή του Κοσσυφοπεδίου βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Η περιοχή χαρακτηρίστηκε ιστορικά από συχνές μεταβολές ως προς τον έλεγχο, αλλά και τη δημογραφική σύνθεση. Τα χρόνια του Α” Παγκόσμιου Πολέμου και του Μεσοπολέμου, Αλβανία και Σερβία διαπραγματεύονταν για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Με το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου παραχωρήθηκε στη Γιουγκοσλαβία, παρά τις αντιρρήσεις των κατοίκων (Βερέμης, 2000). Κατά την Τιτοϊκή διακυβέρνηση παραχωρήθηκε αυτονομία το 1974 (Βερέμης, 2000). Ο μειωμένος κεντρικός έλεγχος ευνόησε την ανάπτυξη αποσχιστικών τάσεων, φαινόμενο στο οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η πληθυσμιακή σύνθεση (Tanjic; Maliqi, 1994). Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 σήμαναν την αρχή των προβλημάτων για το Κοσσυφοπέδιο. Το 1989 ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σερβίας Slobodan Milosevic στοχεύοντας στον «κατευνασμό» του αιτήματος για ανεξαρτησία αναίρεσε το καθεστώς αυτονομίας ενώ, ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της επαρχίας (Βερέμης, 2000). Οι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα κηρύσσοντας μονομερώς –και ανεπιτυχώς– την ανεξαρτησία τους το 1991. Το 1996 Milosevic και Rugova (αρχηγός του Δημοκρατικού Συνασπισμού του Κοσσυφοπεδίου) υπέγραψαν Μνημόνιο Αμοιβαίας Συμφωνίας, το περιεχόμενο του οποίου δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Η σπίθα άναψε με την κατάρρευση των Πυραμίδων στην Αλβανία την άνοιξη του 1997. Οι Κοσοβάροι εφοδιασμένοι πλέον με οπλισμό, άρχισαν να καταλαμβάνουν εδάφη του Κοσσυφοπεδίου. Ο Milosevic από τη μεριά του απέστειλε στρατεύματα με εντολή τον «αφανισμό» των αλβανόφωνων. Οι Δυτικές δυνάμεις και το ΝΑΤΟ ανησυχούσαν ιδιαίτερα για μία νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, Đinđić, επιθυμούσε την άμεση επίλυση του ζητήματος θέτοντας ένα χρονικό όριο τριών ετών (Χρηστίδης, 2008). “Το 2001 υπογράφτηκε από την UNMIK και εκπροσώπους των αλβανικών κομμάτων, το Συνταγματικό Πλαίσιο, που διαμόρφωνε το σύστημα διακυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου”, χωρίς ωστόσο, να παρέχεται η δυνατότητα λήψης νομοθετικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο (Χρηστίδης, 2008). “Το 2003 ο Đinđić πίεσε ακόμα περισσότερο ζητώντας την άμεση έναρξη των συζητήσεων για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου”. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθούσε να είναι οι διαμετρικά αντίθετες θέσεις των Αλβανών και των Σέρβων (Χρηστίδης, 2008).

Στις 24 Οκτωβρίου 2005 το Συμβούλιο Ασφαλείας διόρισε το Φιλανδό Martti Ahtisaari ως υπεύθυνο της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. «Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν οχτώ μήνες» (Χρηστίδης, 2008). Κατά τη διάρκειά τους, σημειώθηκαν «μικρές» συμφωνίες, που σε συνολικό επίπεδο θεωρήθηκαν μεν σημαντικές, ταυτόχρονα δε αμελητέες. Τον Ιανουάριο του 2007 και έπειτα από τις σερβικές κοινοβουλευτικές εκλογές, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ahtisaari. Σύμφωνα με αυτό, προβλεπόταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους υπό διεθνή εποπτεία, η έγκριση ενός νέου Συντάγματος από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου και η συνέχιση διεθνούς παρουσίας για την επίβλεψη διατήρησης των συμπεφωνημένων. Το Σχέδιο έγινε αποδεκτό μόνο από την Πρίστινα και ο δημιουργός του ήταν πρόθυμος να το τροποποιήσει προκειμένου να εξευρεθεί μία συμβιβαστική λύση. Ο Πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Agim Çeku δήλωσε πως σε περίπτωση που δεν κατέληγαν σε συμφωνία μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2007, επρόκειτο να κηρύξει την ανεξαρτησία του Κοσόβου (Χρηστίδης, 2008).

Πράγματι, αυτό συνέβη στις 17 Φεβρουαρίου 2008 (Public International Law, 2013). Αυτό όμως, δεν σήμανε το τέλος των προβλημάτων. Παρά τη γνωμοδότηση του διεθνούς Δικαστηρίου περί μη παραβίασης διεθνών κανόνων από την πλευρά του Κοσσυφοπεδίου, η Σερβία αρνείται μέχρι και σήμερα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου (CIA, no date). Βέβαια, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των δύο οντοτήτων με κομβική στιγμή τη –με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης– συμφωνία για εξομάλυνση των –μέχρι τον Απρίλιο του 2013 ­– στάσεων (CIA, no date). Πολλά κράτη έσπευσαν να αναγνωρίσουν τη Δημοκρατία του Κοσόβου ως ένα ακόμα κράτος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ, άλλα αντιμετώπιζαν αυτήν την εξέλιξη με επιφυλακτικότητα. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των χωρών που σύμφωνα με τη Σερβία, «τάχθηκαν εναντίον της» ξεπερνά τις 110 (Ministry of Foreign Affairs – Kosovo, no date). Τι σημαίνει όμως, η δημιουργία ενός ακόμα κράτους στη νοτιοανατολική Ευρώπη;

Δεν θα είναι το πρώτο μέρος της γης που αποσχίστηκε –εξάλλου αποτελεί και χαρακτηριστικό της πρώην Γιουγκοσλαβίας–, ούτε το τελευταίο λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ανά την υφήλιο. Η παρούσα κατάσταση όμως, παραμένει ανησυχητική. Το Κόσοβο αντιμετωπίζει αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Η οικονομία έχει παρουσιάσει ελάχιστη πρόοδο και εξακολουθεί να λαμβάνει εξωτερική βοήθεια. Η χώρα πρέπει να καταστεί αυτάρκης, εάν επιθυμεί να θεωρείται ένας πραγματικά ανεξάρτητος δρων. Σημαντική κρίνεται και η επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ των πολιτών. Παρά τις όποιες ρυθμίσεις, η εχθρότητα ανάμεσα σε Σέρβους του βόρειου Κοσόβου και τους Αλβανούς συμπολίτες τους εξακολουθεί να υφίσταται και να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, στοιχείο που αποσταθεροποιεί τις κοινωνικές δομές της χώρας. Η αποσταθεροποίηση διαχέεται και στη γειτονική Σερβία, η οποία αισθάνεται υπεύθυνη για τους Σέρβους της διασποράς της.

Η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία είναι απαραίτητη για την τελευταία και για έναν ακόμη λόγο: την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ έχει θέσει ως ένα από τα κριτήρια ένταξής της, τη διευθέτηση των όποιων ζητημάτων με το Κόσοβο, προς επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή (Freizer, 2012). Οι δεσμοί των Κοσοβάρων με την Αλβανία θα μπορούσαν να αποβούν αποσταθεροποιητικοί. Η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας περιλαμβάνει τα εδάφη στα οποία κατοικούν αλβανικοί πληθυσμοί και όχι μόνο. Μία πιθανή ένωση του Κοσόβου με την Αλβανία θα πυροδοτούσε το αλυτρωτικό όραμα και θα έθετε σε κίνηση διαδικασίες επιθυμητές μόνο από τους Αλβανούς –μέρος των οποίων ωστόσο διάκειται αρνητικά ως προς μία τέτοια εξέλιξη (International Crisis Group, 2004)–. Το ¼ των κατοίκων της ΠΓΔΜ είναι αλβανικής καταγωγής. Τι θα συνέβαινε αν επιδίωκαν την απόσχισή τους και τη μετέπειτα ένωσή τους με τα Τίρανα και την Pristina;

Τέλος, η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τους πολίτες του Κοσόβου, οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στον αγώνα των τζιχαντιστών. Η ενίσχυση της τρομοκρατίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί τη διάχυση του φαινομένου της τρομοκρατίας στην υπόλοιπη ήπειρο, στοιχείο που φθείρει τις κρατικές δομές, δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας και φόβου και αποσταθεροποιεί τα –άλλοτε πιο σταθερά– κράτη.

Το Κόσοβο αποτελεί ένα νεότευκτο κράτος στη νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης. Πρόκειται για μία οντότητα που χρήζει εξωτερικής βοήθειας και υποστήριξης. Φέρει χαρακτηριστικά που υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα αποσταθεροποιήσουν τη βαλκανική χερσόνησο. Η πρόληψη τέτοιων φαινομένων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις domino και κρίσεων. Η ίδια η κυβέρνηση της Pristina καλείται να αναλάβει και να υλοποιήσει δύσκολες πρωτοβουλίες αν επιθυμεί να αποφύγει την αποσάθρωση ή ακόμα και την κατάρρευση. Προς το παρόν, καλό θα ήταν να μην αγνοείται αυτό το σημείο του πλανήτη, το οποίο παρά το μικρό μέγεθός του, είναι ικανό να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια.

 

Από την Κατερίνα Αντωνιάδη

 

 

Βιβλιογραφία
Βερέμης, Θ. (2000). “Κοσσυφοπέδιο: η Μακρόσυρτη Κρίση”, Ι. Σιδέρης.
Ναυτεμπορική. (2006, Φεβρουάριος). “Βελιγράδι: Απειλή για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια ένα ανεξάρτητο Κόσοβο”, Ναυτεμπορική. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019
Χρηστίδης, Γ. Ε., (2008). “Από το Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα: οι Πολιτικές Εξελίξεις στη Σερβία και η Σερβική Πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο, 1987-2008”, Νάνιας.
Central Intelligence Agency – CIA. (no date). The World Factbook: Kosovo. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019.
Freizer S., (2012, Φεβρουάριος). “Conflict with Kosovo: An obstacle to Serbia’s EU candidacy”, International Crisis Group. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019
International Crisis Group. (2004, Φεβρουάριος). “Pan-Albanianism: How big a Threat to Balkan Stability?”, Report No 153, International Crisis Group. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019
Public International Law. (2008). “The History behind a Declaration of Independence: Kosovo and its impact on the World”. Ruwanthika Gunaratne and Public International Law. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019.
Republic of Kosovo – Ministry of Foreign Affairs. (no date). List of Recognitions. Ανάκτηση: Ιανουάριος 3, 2019
Tanjic, D. & Maliqi, S., (1994). “Conflict or Dialogue. Serbian-Albanian Relations and Integration of the Balkans”, Subotica.

 

SAFIA.GR

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Η σπορά του μίσους, μεγαλύτερο πρόβλημα από το προσφυγικό-Του Βασ.Αναστασόπουλου

Σύμφωνοι, με το μεταναστευτικό τα βρήκαν... σκούρα. Υπόσχονταν ότι είχαν τις «μαγικές» λύσεις που δεν είχαν οι... ανίδεοι του ΣΥΡΙΖΑ, και μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες διακυβέρνησης βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στη ραγδαία αύξηση των προσφυγικών ροών, από τη μία, και την δική τους ιδεοληψία και ...

Διαβάστε περισσότερα

Για ποια κανονικότητα να παλέψεις;-Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Ποια ήταν η βιωμένη κανονικότητα της χώρας που διέρρηξε η κρίση; Επιμένω στη βιωμένη και όχι σε αυτή που ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του ή επιθυμεί και τη συγκρίνει με αυτή που ζει. Στην Ελλάδα το χρήμα έρεε άφθονο σαν τον καμπανίτη ...

Διαβάστε περισσότερα

Αιματοβαμμένος πολιτισμός!-Tης Σεμίνας Διγενή

H συγγραφέας Ερη Ρίτσου, κόρη του μεγάλου ποιητή, έλεγε πριν από λίγες ημέρες: «Ο Ερντογάν άνοιξε πάλι τις στρόφιγγες και στέλνει καθημερινά ανθρώπους να θαλασσοπνιγούν και να καταλήξουν -όσοι γλιτώσουν- στα νησιά μας. Τα νησιά έγιναν ανοιχτά στρατόπεδα συγκέντρωσης για αυτούς τους δυστυχείς, με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω από το γαλλικό βέτο-Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

«Υπήρξε ένα παιχνίδι πίεσης (σ.σ.: για τη διεύρυνση της Ε.Ε.) που δεν ήταν ευχάριστο: υπάρχουν εκείνοι που έχουν ένα στρατηγικό όραμα για τα πράγματα και αυτοί που δεν έχουν». Το Παρίσι, μαζί με τη Χάγη και την Κοπεγχάγη, όπως ήταν αναμενόμενο, μπλόκαρε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ...

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν κάποτε ο ΟΗΕ-Του Μωυσή Λίτση

Όσο ανεπαρκής και αν είναι ο ρόλος του ΟΗΕ στις διεθνείς συρράξεις, η δημιουργία του, μετά το φιάσκο της Κοινωνίας των Εθνών στο μεσοπόλεμο, θεωρήθηκε σημαντική πρόοδος. Η παρουσία κυανόκρανων ήταν μέχρι πρότινος μία σημαντική συμβολή του ΟΗΕ σε πολεμικές ζώνες, παρότι η παρουσία τους ...

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ξενοδοχείο;-Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

Το «Οργισμένο είδωλο»,ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, είναι οργισμένο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Ο οσκαρικός ηθοποιός πριν από τις κάλπες του 2016 «στόλιζε» τον ρεπουμπλικανό μεγιστάνα. Δεν παύει, όπου κι αν μιλήσει, να καταφέρεται εναντίον του, παρουσιάζοντας δε τα θεατρικά βραβεία Tony ...

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Τατσόπουλος: Ποτέ δεν είναι αργά, μέχρι την ώρα που είναι

Στην μεγάλη δοκιμασία της υγείας του αναφέρετα με άρθρο του με τον εύγλωττο τίτλο «Στα χέρια των άλλων» που δημοσιεύεται στα ΝΕΑ ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής. Με άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος κάνει έναν απολογισμό της μεγάλης ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι...ΔΕΝ θα κάνατε εάν ήσασταν αριστερός κύριε Αλέξη

1.Δεν θα κυβερνούσατε τεσσεράμισι χρόνια με δεκανίκι ενός ακροδεξιού λαϊκίστικου μορφώματος. Το μόνο που σας συνέδεε με τους ΑΝΕΛ ήταν η δίψα για εξουσία και η αριβιστική στρατηγική τάζοντας τα πάντα στους πάντες και κοροϊδεύοντάς τους πάντες... 2.Παραλάβατε μια χώρα στην έξοδο από το σκοτεινό τούνελ που ...

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΥΡΙΖΑ ως....φάρσα της ιστοριας-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Τα περισσότερα στελέχη του Σύριζα, μετά την μεγάλη ήττα των ευρωεκλογών μοιάζουν σαστισμένα. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα διότι δεν κατάφεραν ποτέ να ταυτιστούν με τις πραγματικές ανάγκες και επιδιώξεις των πολιτών… Όταν καβάλησαν το κύμα της αγανάκτησης και της οργής που προκάλεσαν τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Τσίπρα,αριστερά μπαίνοντας ή αριστερά βγαίνοντας?-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Το αφήγημα της "πρώτης φοράς αριστεράς" θόλωσε τόσο που θυμίζει ανέκδοτο.Ο Πρωθυπουργός που άρχισε να κυβερνά με τη στήριξη "δεκανικιών" της δεξιάς κατέληξε να συγκυβερνά με ποικιλόχρωμα "μπαλώματα". Το παραμύθι της αριστεροσύνης και του προοδευτισμού είχε τόσους δράκους,που κατάντησε φαρσοκωμωδία. Τι είναι σήμερα "αριστερό" και τι "προοδευτικό"?Αν ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυητής σταθερότητας χρειάζεται!-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Ο Κώστας Καραμανλής και ένα τσούρμο καλοταϊσμένων αυλικών παρέδωσαν την εξουσία στον Γιώργο Παπανδρέου για να μην σκάσει η βόμβα που είχαν πυροδοτήσει (με την εγκληματική τους οικονομική πολιτική) στα χέρια τους...Ο Καραμανλής μας κορόιδευε μιλώντας για θωρακισμένη οικονομία, έλλειμμα 6% και 2 χρόνια πάγωμα ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί...παραμυθιαστήκαμε!Τώρα?-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Όταν λέγαμε "Πως θα ζήσουν με 700 ευρώ αυτοί ο συνταξιουχουληδες "? είχαμε αναρωτηθεί εάν μερικοί από αυτούς τα δικαιούνται? Όταν λέγαμε "Αγρότες με ροζιασμένα χέρια και σκαμμένα πρόσωπα έχουν μπλοκάρει με τα τρακτέρ τους την Εθνική οδό…",ούτε που φανταζόμασταν ότι μερικοί από αυτούς πλούτιζαν με ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος του Κοσσυφοπεδίου στα Βαλκάνια-Της Κατερίνας Αντωνιάδη

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου δεν σήμανε την ομαλή μετάβαση σε μία Νέα Διεθνή Τάξη πραγμάτων από όπου θα εξέλιπαν διακρατικές και εμφύλιες διαμάχες. Το παρόν κείμενο εστιάζει στο Κόσοβο και συγκεκριμένα στο ρόλο του ως αποσταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις αρχές του ...

Διαβάστε περισσότερα

Μετράει «στραβές» ο Αλέξης Τσίπρας…-Του Θοδωρή Καλούδη

Από τον Κατρούγκαλο μέχρι τη Μυρσίνη Λοΐζου… ένας ΣΥΡΙΖΑ δρόμος. Και ο πρωθυπουργός μετράει τις «στραβές» αυτής της εβδομάδας, παρατηρώντας την άμμο στην κλεψύδρα του Μαξίμου να τελειώνει αργά και βασανιστικά. Τίποτα δεν είναι όμως τυχαίο… Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, ότι “η Ελλάδα βλέπει θετικά τη ...

Διαβάστε περισσότερα

198 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση...-Tου Αντώνη Αργυρού

198 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ισχυρίζεται : «Μας ανήκει η θάλασσα και ο βυθός του Αιγαίου και της Κύπρου» ενώ θέλουν και την Κρήτη! Μετά από τόσους ποταμούς αιμάτων για την Εθνική μας Απελευθέρωση την Κοινωνική προκοπή η Ιστορία θέλει να ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Καποδίστριας:ούτε μισθά ούτε αναδρομικά,μία κότα ανά τετραήμερο!

Mία χώρα ,όπως η Ελλάδα που έχει συνδέσει την τύχη της με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών της ,για να μην πω τη βαριά λέξη «λιτότητα» ,θα έπρεπε να τιμά με ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της που ...

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί ο...βάτραχος? Ένα αλληγορικό πολιτικό παραμύθι

Κάποτε,οι βάτραχοι διοργάνωσαν έναν αγώνα αναρρίχησης. Στόχος τους ήταν να ανέβουν στην ψηλότερη κορυφή ενός πύργου. Εκείνος που θα το κατάφερνε θα ήταν πρίγκηπας και θα έδειχνε πως διαθέτει μια μεγάλη κρυφή ικανότητα, άρα θα έπρεπε να απολαμβάνει τιμές και αξιώματα. Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί ...

Διαβάστε περισσότερα

Οργή Στουρνάρα για Πολάκη: Βάναυση θεσμική εκτροπή, να παρέμβουν οι δικαστές

Με μια πολύ σκληρή δήλωση, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας χαρακτηρίζει θεσμική εκτροπή την δημοσιοποίηση από πλευράς Πολάκη της συνομιλίας τους που παρανόμως ηχογράφησε και καλεί τους Εισαγγελείς να παρέμβουν. Ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτηρίζει πρωτοφανές το περιστατικό, κατηγορεί μάλιστα τον Παύλο Πολάκη ότι ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Γλυκό Πουλί της Κάλπης-Του Κ. Πάντζιου

Αλλαγές στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που συμπεριλαμβάνουν και το χρόνο των εκλογών, φαίνεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τους φθινοπωρινούς συνδυασμούς, η κυβέρνηση είχε σκοπό να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, εκεί περί το τέλος Φεβρουαρίου. Και αν πήγαινε σχετικά καλά στις δημοσκοπήσεις, ...

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 1893 : ειπώθηκε ή όχι το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν!... »

«Μαύρη ειν’ η νύχτα στα βουνά.Δεν δίνουμε κουπόνι.Τα βρήκαμε πολύ στενάκαι ρίχνουμε κανόνι» Είναι η άλλη πλευρά της χρεωκοπίας του 1893 . Ένα σατυρικό τετράστιχο του ποιητή Ευάγγελου Κουσουλάκου, ο οποίος υπό το ψευδώνυμο «Πελαργός» επιχείρησε να δώσει έναν άλλο τόνο στο ελληνικό δράμα της πτώχευσης. Ήταν ...

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή εξαπάτηση των συνταξιούχων-Του Απόστολου Κωστόπουλου

Πανηγυρίζει η Κυβέρνηση για τη μη περικοπή, από 1-1-2019, των συντάξεων. Περίπου 1.400.000 παλαιοί συνταξιούχοι γλυτώνουν προσωρινά τη νέα εφιαλτική μείωση των συντάξεών τους, που η ίδια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θεσμοθέτησε με το Ν. 4387/2016 (γνωστός και ως νόμος Κατρούγκαλου), που επανανομοθέτησε την περικοπή με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική με Ταξικό Πρόσημο-Του Κ.Πάντζιου

Σε λίγες μέρες η κυβέρνηση του κ. Αλ. Τσίπρα μπαίνει στον τέταρτο χρόνο της, με αρκετά θέματα να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με ένα πολιτικό σκηνικό να είναι ρευστό, με ζητήματα, όπως π.χ. το Σκοπιανό, να θρυμματίζει κάθε δυνατότητα εκλογικού προγραμματισμού και με διεθνές και ευρωπαϊκό ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορούν τον Άδωνι για το...προπατορικό αμάρτημα-Tου Μιχάλη Κανιμά

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλή πλάκα. Αφού επί μήνες διέρρεαν τα μύρια όσα εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη,( δωροληψία, δωροδοκία, παθητική δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία) τελικά τον παραπέμπουν στη Δικαιοσύνη για το…προπατορικό αμάρτημα! Που δεν είναι άλλο από τις προσλήψεις ,αυτό το προσφιλές σε κάθε πολιτικό ...

Διαβάστε περισσότερα